Здавалка
Главная | Обратная связь

Особливості оподаткування транспортно-експедиторської діяльност(ТЕД)і податком на додану вартість.Після набуття чинності ПКУ більшість експедиторів, які здійснюють свою діяльність відповідно до Закону України «Про ТЕД»(далі – Закон № 1955), і досі не визначилися з питаннями щодо порядку оподаткування ПДВ деяких операцій, пов`язаних з їх діяльністю.

Відповідно до ст. 185 ПКУ об`єктом оподаткування ПДВ є, зокрема, постачання товарів та послуг, місце постачання яких знаходиться на митній території України.

Місце постачання транспортно-експедиторських послуг визначається відповідно до пп. «ж» п. 186.3 ПКУ – місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб`єкт господарювання або – у разі відсутності такого місця – місце постійного чи переважного його проживання.
Отже, якщо транспортно-експедиторські послуги надаються експедитором:
резиденту України, то вони оподатковуються за загальною ставкою 20 %;
нерезиденту України, то вони не підлягають оподаткуванню, оскільки місце постачання таких послуг вважається поза митною територією України.
При цьому незважаючи на те, що вартість транспортно-експедиторських послуг, наданих нерезиденту, не відповідає визначенню об’єкта оподаткування та, відповідно, не оподатковується ПДВ, така вартість має бути відображена у рядку 4 Декларації з ПДВ та Додатку Д6 до Декларації.

 

28. Оподаткування ПДВ транспортно-експедиторських послуг, наданих іншими експедиторами-нерезидентами

У разі, якщо експедитор отримуєтранспортно-експедиторські послуги від транспортного експедитора – нерезидента, то місцем постачання таких послуг відповідно до пп. «ж» п. 186.3 ПКУ буде митна територія України, відповідно, такі послуги є об`єктом оподаткування.

Згідно з п. 187.8 ПКУ датою виникнення податкових зобов`язань за операціями з постачання послуг нерезидентами, місцем надання яких є митна територія України, є дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату послуг або дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг нерезидентом, залежно від того, яка із подій відбулася раніше.

Тобто якщо експедитор отримує транспортно-експедиторські послуги від нерезидента, у нього виникають податкові зобов`язанні з ПДВ за першою із подій.

Відповідно до п. 198.2 ПКУ для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов`язаннями згідно з п. 187.8 цього Кодексу.

Тобто датою сплати податку до бюджету в такому разі вважається дата подання до податкової інспекції Декларації з ПДВ, в якій сума податку на додану вартість за отримані від нерезидента послуги включена до податкових зобов`язань.

Отже, при отриманні експедитором транспортно-експедиторських послуг від нерезидента, за першою із подій у нього виникають податкові зобов`язання з ПДВ, а в наступному податковому періоді – податковий кредит.

6.Оподаткування ПДВ інших послуг, пов`язаних з перевезенням
Відповідно до пп. 186.2.1 ПКУ місцем постачання послуг є місце фактичного постачання послуг, пов`язаних з рухомим майном, а саме:
а) послуг, що є допоміжними у транспортній діяльності: навантаження, розвантаження, перевантаження, складська обробка товарів та інші аналогічні види послуг;

б) послуг із проведення експертизи та оцінки рухомого майна;
в) послуг, пов`язаних із перевезенням пасажирів та вантажів, у тому числі з постачанням продовольчих продуктів і напоїв, призначених для споживання;
г) послуг із виконання ремонтних робіт і послуг із переробки сировини, а також інших робіт і послуг, що пов`язані з рухомим майном.
Тобто оподаткування ПДВ деяких послуг, що входять до переліку транспортно-експедиторських послуг, може здійснюватись за місцем фактичного постачання таких послуг.

Таким чином, послуги з навантаження, розвантаження, перевантаження, складської обробки товарів, інші аналогічні послуги, а також послуги, пов`язані з перевезенням, надані як резидентами, так і нерезидентами:
• будуть оподатковуватись за ставкою 20 % – якщо такі послуги надані на митній території України;

• не підлягають оподаткуванню ПДВ – якщо такі послуги надані поза митною територією України.

Водночас, скористатися положеннями пп. 186.2.1 ПКУ можливо за наявності належним чином оформлених документів, що підтверджують факт надання послуг та місце їх надання.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.