Здавалка
Главная | Обратная связь

Практична робота № 3 

Тема. Допуски та посадки шліцьових з'єднань.

Мета: перевірка розуміння умовних позначень шліцьових з'єднань, уміння позначати на кресленнях шліцьових деталей розміри з полями допусків, а також аналізувати характер робота шліцьового з'єднання при заданих посадках.

Завдання: розшифрувати умовне позначення заданого з'єднання; виконати ескізи деталей і вказати на них розміри з полями допусків; визначити значення основних відхилень і величин допусків; побудувати схему полів допусків і вказати задані параметри; нанести на схемі розмірні лінії та позначення всіх інших параметрів втулки та вала по центрую чому діаметру; дати характеристику умов роботи шліцьового з'єднання.

Послідовність виконання роботи

 

1. Розшифруємо умовне позначення заданого з'єднання [1-5].

Наприклад:

Задано з'єднання D - 20x82x92 H7/h6 x 8 F8/f8.

Центруючим розміром є зовнішній діаметр D, рівний 92мм, що виконується з підвищеною точністю: втулка - по розміру 92Н7, а вал - відповідно по розмірі 92h6. Внутрішній діаметр d, рівний 82 мм, у позначенні полів допусків не має й виконується як вільний розмір: втулка - по розміру 82Н11 і вал - по розміру 82а11. По ширині шліца втулка повинна відповідати розміру 8F8, а вал -8f8.

Умовне позначення втулки повинне містити всі параметри, що характеризують втулку: позначення центруючого розміру, число зубів, внутрішній діаметр (як вільний розмір), зовнішній діаметр зі своїм полем допуску, ширину шліца зі своїм полем допуску, тобто D - 20х82х92Н7х8F8. Аналогічно позначається й шліцевий вал:

D - 20х82х92 h7х8f8.

 

2. Виконаємо ескізи деталей і вкажемо на них розміри з полями допусків.

Наприклад: для з'єднання D - 20x82x92 H7/h6 x 8 F8/f8.


3. Визначити значення основних відхилень і величин допусків; побудувати схему полів допусків і вказати задані параметри; нанести на схемі розмірні лінії та позначення всіх інших параметрів втулки та вала по центруючому діаметру. (Тут завдання виконується аналогічно пунктам 2, 3, 4 та 5 із практичної роботи №1)

 

4. Дамо характеристику умов роботи шліцьового з'єднання.

Наприклад: для з'єднання D - 20x82x92 H7/h6 x 8 F8/f8.

По центруючому розміру D = 92 втулка виготовлена з полем допуску Н7, а вал відповідно -h 6. Зі схеми, що характеризує значення величин основних відхилень
[1-5], видно, що у втулки допуск починається від нуля і йде вгору, а у вала він починається також від нуля, але йде вниз. Таким чином, тут буде мати місце рухоме з'єднання з нульовим гарантованим зазором, тобто рухоме з'єднання з гарним центруванням деталей.

По внутрішньому діаметрі d = 82 втулка виготовляється із полем Н11, а вал – а11. З тієї ж схеми видно, що у втулки допуск починається з нуля і йде вгору, а допуск вала починається з найбільшого видалення від нульової лінії, тобто в з'єднанні забезпечується максимальний гарантований зазор (по цьому розмірі деталі з'єднуються з більш вільно).

По ширині шліца b = 8 втулка, виготовляється по F8, а вал по f8. За схемою, що характеризує значення величин основних відхилень [1-5] видно, що у втулки й у вала допуск починається на однаковому видаленні від нуля втулки вгору, а у вала - вниз. У такий спосіб забезпечується значний гарантований зазор.

 

Контрольні питання:

1. Перелічіть способи центрування шліцьових з'єднань, назвіть їх особливості.

2. Які поля допусків добирають для параметрів шліцьових з'єднань?

3. Який порядок позначення посадки шліцьових прямобічних з'єднань., їхніх деталей і окремих розмірних параметрів?

 

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ

№в З 'єднання №в З 'єднання
d-10x18H7/h6x23x3D9/h9 d-10x18H7/g6x23x3D9/h9
D-16x72x82H7/f7x7F8/Js7 D-10x36x45H7/f7x5D9/e8
d-20x82H7/h6x92x6D9/h9 d-8x42H6/g5x46x8F8/d8
D-8x42x48H7/g6x8F8/e8 D-8x42x48H7/n6x8F8/Js7
d-8x46H7/g6x54x9D9/k7 d-8x46H8/e8x50x9D10/d9
D-8x62x72H8/e8x12D9/f7 D-10x42x52H7/Js6x6F8/f8
d-8x52H7/e8x60x10D9/Js7 d-10x46H7/g6x56x7H8/h7
D-6x28x32H7/f7x7F8/f8 D-16x52x60H8/h7x5F8/f8
D-6x21x25H7/g6x5D8/h8 D-6x28x34H7h6x7D9/h8
d-10x72H7/h7x78x12D9/e8 d-6x18H6/g5x22x5F8/d8
D-6x13x16H7/f7x3,5F8/e8 D-8x56x62H7/f7x10F8/Js7
d-10x82H8/e8x88x12D9/d9 d-6x26H7/g6x30x6D9/e8
D-10x82x88H8/h7x12D9/d9 D-8x46x54H8h7x9D9/d9
d-16x52H7/Js7x60x6D9/f9 d-10x18H7/f7x23x3D9/e8
D-16x52x60H8/h7x5D9/h8 D-8x42x48H7/g6x8D9/h8
d-6x11H6/Js5x14x3F8/h8 d-6x13H6/g5x16x3,5F8/f7

Список літератури

1. Козловский Е.С., Виноградов А.Н. Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения: Учебник для учащихся техникумов.– 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Машиностроение, 1982. – 284 с., ил.

2. Козловский Е.С., Ключников В.М. Сборник примеров и задач по курсу «Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения»: Учебное пособие для учащихся техникумов. – М.: Машиностроение, 1983. – 304 с., ил.

3. Боженко Л.І. Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні: Навч. Посібник. – Львів: Світ, 2003. – 328 с.; іл..

4. Кирилюк Ю.Е. Допуски и посадки: Справочник. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Вища шк.. Головное изд-во, 1989. – 135 с., 3 ил., 26 табл.

5. Допуски и посадки: Справочник. В 2-х ч./ В.Д. Мягков, М.А. Палей, А.Б. Романов, В.А. Брагинский. – 6-е изд, перераб. и доп. – Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1982. – Ч. 1. 543 с. ил.

 

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.