Здавалка
Главная | Обратная связь

Орієнтовна тематика курсових проектів 

1. Операційний менеджмент: сутність і роль у забезпеченні конкурентоспроможності організації.

2. Теорія та практика операційного менеджменту: етапи еволюції й перспективи розвитку.

3. Операційна система організації: поняття, складові елементи, структура, зовнішнє оточення.

4. Управління життєвим циклом операційної системи.

5. Управління процесом створення операційної системи.

6. Управління поточним функціонуванням операційної системи.

7. Управління процесами перетворень операційної системи.

8. Процес прийняття рішень та його місце в менеджменті операцій.

9. Планування як функція операційного менеджменту.

10. Організація як функція операційного менеджменту.

11. Контроль як функція операційного менеджменту.

12. Виробнича стратегія: сутність, складові, порядок формування та умови ревізії.

13. Управління процесами перетворень операційної системи при засвоєнні виробництва нових продуктів.

14. Управління процесами перетворень операційної системи при впровадженні нових технологій.

15. Ефективність операційної діяльності: поняття, методи оцінки, шляхи підвищення.

16. Продуктивність операційної системи: поняття, методи оцінки, шляхи підвищення.

17. Управління технічними ресурсами операційної системи.

18. Управління матеріально-сировинними ресурсами операційної системи.

19. Управління трудовими ресурсами операційної системи.

20. Управління енергетичними ресурсами операційної системи.

21. Управління просторовими ресурсами операційної системи.

22. Управління інформаційними ресурсами операційної системи.

23. Управління виробничим потенціалом промислового підприємства.

24. Гнучкі автоматизовані виробництва: сутність, сфери застосування, специфіка управління операціями.

25. Гнучкі виробничі системи: сутність, сфери застосування, специфіка управління операціями.

26. Оперативне управління операційною діяльністю.

27. Оптимізація функціонування основного виробництва.

28. Оптимізація функціонування допоміжного виробництва.

29. Оптимізація функціонування обслуговуючого виробництва.

30. Управління технічним переозброєнням виробництва.

31. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи.

32. Управління випуском продукції як складова управління продуктивністю операційної системи.

33. Агреговане та деталізоване планування операційної діяльності.

34. Формування й контроль виконання планів роботи операційної системи.

35. Формування виробничої програми та її розподіл за календарними періодами.

36. Формування оптимальної товарної номенклатури та асортименту продукції.

37. Організація й планування технічного обслуговування та заміни устаткування.

38. Календарне планування операційної діяльності.

39. Функціонально-вартісний аналіз: сутність і застосування в процесі розробки (удосконалення) продуктів.

40. Управління підготовкою виробництва нової продукції.

41. Управління постановкою нової продукції на виробництво.

42. Управління освоєнням виробництва нової продукції.

43. Управління проектами: сутність і сфери застосування в менеджменті операцій.

44. Теорія масового обслуговування; сутність і сфери застосування в управлінні операціями.

45. Математичне програмування: сутність і сфери застосування в управлінні операціями.

46. Прогнозування: сутність і сфери застосування в управлінні операціями.

47. Потужність операційної системи: поняття, складові елементи, шляхи підвищення.

48. Управління сполученістю потужностей структурних елементів операційної системи.

49. Управління життєвим циклом продукції.

50. Управління життєвим циклом технології.

51. Управління взаємною адаптацією продукції та виробництва.

52. Управління диверсифікацією продукції та виробництва.

53. Управління оновленням продукції.

54. Управління оновленням устаткування.

55. Управління розвитком виробництва.

56. Загальні та специфічні риси управління операціями в операційних системах різних видів.

57. Загальні та специфічні риси управління операціями на різних стадіях життєвого циклу операційної системи.

58. Управління закупівлями матеріальних ресурсів.

59. Управління запасами матеріальних ресурсів.

60. Управління якістю: сутність, еволюція підходів, сучасні методи.

61. Всеосяжне управління якістю (TQM) як базова концепція сучасного операційного менеджменту.

62. Система організації та управління операціями (виробництвом) за методом «точно вчасно».

63. Система організації та управління операціями (виробництвом) за методом MRP.

64. Автоматизовані системи управління: поняття, види, галузі застосування в операційній діяльності.

65. Логістичний підхід: сутність, принципи, взаємозв'язок із менеджментом операцій.

66. Проектування та перепроектування робіт: сутність, принципи, моделі.

67. Структура операційної системи: поняття, види, основні напрямки розвитку в сучасних умовах.

68. Виробнича та маркетингова стратегія фірми: сутність, різновиди, взаємозв'язок та взаємозумовленість.

69. Операційний менеджер як суб'єкт управління операціями.

70. За вибором студента при умові її затвердження керівником.

Додаток Б©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.