Здавалка
Главная | Обратная связь

Орієнтований регламент виконання курсового проектуНайменування етапу Зміст виконуваних робіт Терміни виконання робіт
1. Вибір теми курсового проекту Рекомендованою. Подання на кафедру письмової заяви з проханням затвердити обрану тему та призначити наукового керівника. Для студентів денної форм навчання – протягом перших двох тижнів семестру. Для студентів заочної форми навчання – протягом періоду читання лекцій з дисципліни.
2. Складання плану курсового проекту та його затвердження науковим керівником Студент – ознайомлення з літературними джерелами, складання першого варіанта плану проекту, представлення його науковому керівникові. Обговорення теми, плану, структури та змісту проекту з науковим керівником. Науковий керівник – затвердження плану курсового проекту. Деталізація графіка виконання проекту (призначення терміну представлення окремих розділів роботи та подання готової роботи). Для студентів денної форм навчання – протягом третього тижня семестру. Для студентів заочної форми навчання – протягом періоду читання лекцій з дисципліни (але не пізніше останнього дня заїзду).
3. Добір та вивчення інформації та написання основних розділів проекту Студент – добір інформації шляхом роботи з різноманітними джерелами. Опрацювання та узагальнення зібраної інформації. Написання окремих розділів чи підготовка першого варіанту всього курсового проекту. Обговорення (консультації) із науковим керівником проблемних моментів. Науковий керівник – надання студентові допомоги консультаційного характеру. Для студентів денної форм навчання – щонайменше протягом періоду з четвертого по восьмий тиждень семестру. Для студентів заочної форми навчання – протягом періоду, що відводиться для самостійної роботи студентів, між заїздами на сесії.
Продовження додатку Б
4. Написання, оформлення та здача готової роботи Студент – підготовка остаточного варіанта тексту курсового проекту, оформлення тексту та здача виконаної роботи. Науковий керівник – перевірка курсового проекту, прийняття рішення щодо можливості його допуску до захисту, написання відгуку на роботу. Для студентів денної форм навчання - робота має бути представлена на кафедру не пізніше ніж за три тижні до закінчення сесії. Для студентів заочної форми навчання – дата здачі проекту не пізніше ніж за 10 днів до початку сесії.
5. Захист курсового проекту Студент – ознайомлення із зауваженнями наукового керівника, що містяться у відгуку на роботу. Підготовка до захисту та захист курсового проекту. Комісія із захисту – прийом захисту курсового проекту. Для студентів денної форм навчання – протягом передостаннього тижня семестру (до початку залікового тижня курсовий проект має бути захищений). Для студентів заочної форми навчання – дата захисту проекту призначається деканатом заочного факультету (до кінця заїзду).

 

Додаток В

Зразок оформлення титульного аркуша

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.