Здавалка
Главная | Обратная связь

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ІЇ СТРУКТУРА)Зміст

1. Вступ(Роль та місце електромонтажних робіт в системі забезпечення надійності_електроустановок).....................................................................................2

2. Підготовка електродвигуна до монтажу……………......……………………….5

3. Технологія монтажу заземлюючих пристроїв в приміщеннях…. ………….15

4. Вимоги техніки безпеки при виконанні електромонтажних робіт з підготовки електродвигуна до монтажу та заземлюючих пристроїв в приміщеннях………………………………………………………………………….30

5. Електротехнічні та конструкційні матеріали , які використовують при виконанні електромонтажних робіт електродвигуна та заземлюючих пристроїв……………………………………………………………………………...36

6. Висновок………………………………………………………………………..…..42

7. Список літератури……………………………………………………………..….43

8. Додатки……………………………………………………………………………..44

 

 

 

ВСТУП (РОЛЬ ТА МІСЦЕ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ В СИСТЕМІ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК. МОНТАЖНА

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ІЇ СТРУКТУРА)

В наш час промисловість і сільське господарство все більше переходить на активне використання енергетичного обладнання (автоматизовані лінії по виробництву продукції, насосні станції, кормороздатчики), щоб це обладнання працювало необхідно провести монтаж цього обладнання. Адже без цього обладнання підприємства почнуть нести збитки і їх продукція стане не конкурентноздатною. Отже провідне місце на початку життя будь-якого підприємства займають електромонтажні роботи. Вони відіграють велику роль у АПК кожної країни. Цей вид робіт є одним із основних при роботі підприємства. Пройшли часи коли на промисловому рівні люди руками збирали автомобілі, вручну годували худобу на великих фермах.

Основним показником електромонтажних робіт є якість. Саме завдяки якісному електромонтажу електрична частина обладнання працює весь експлуатаційний термін. Якісний монтаж може призвести до продуктового використання електроєнергії, що є актуальним у наш час. Неякісний монтаж може привести до виходу з ладу дорогого обладнання, може привести підприємство до великих збитків і навіть до людських жертв.

Отже електромонтажні роботи мають вплив на розвиток промисловості і сільського господарства. І розвиток цього виду робіт в багатьох напрямках є перспективним.

Головним напрямком розвитку електромонтажних робіт - є застосування нової техніки і як показує життя оснащення цією технікою енергопостачальних організацій, широке введення прогресивної технології, індустріальних методів монтажу, що забезпечують підвищення продуктивності праці, скорочення строків вводу об’єктів в єксплуатацію.

Ріщення цих задач потребує подальшого вдосконалення організації виробництва управління на основі введення мережних та добових графіків диспетчеризації із застосуванням сучасних засобів зв’язку і обчислювальноїтехніки, організації чіткого матеріально - технічного забезпечення електромонтажних ділянок.
Науково- технічний прогрес сприяє кількісним та якісним змінам в електрозабезпеченні високопродуктивні машини і механізми (кабелеукладники,механізми по заглибленню опор і електропроводів в землю та ін.) для виконання трудоємких робіт по будівництву трансформаторних станцій, кабельних та повітряних ліній.

Промисловістю виготовляеться нова апаратура управління та захисту підвищеної надійності. Монтажні проводи з ізоляцією, що не підтримує горіння,полегшені кабелі з пластиковою ізоляцією, клеї та електроїзоляційні матеріали з кращими фізико - хімічними властивостями, більш технологічні прикріплюючи вироби.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.