Здавалка
Главная | Обратная связь

Вимоги техніки безпеки при виконанні електромонтажних робіт заземлюючих пристроїв в приміщенняхПри виконанні електромонтажних робіт заземлюючих пристроїв мають місце такі основні пункти правил безпеки: 1)організаційні заходи з охорони праці і техніки безпеки при електромонтажних робонах .2) заходи безпеки при зварювальних роботах.3)заходи безпеки при вимірюванні опору заземлюючих пристроїв.

1) Організаційні заходи з охорони праці і техніки безпеки при електромонтажних роботах

Організацію роботи з охорони праці та техніки безпеки при виробництві ЕМР здійснюють відповідно до діючих ГОСТ 12.1.019-79, СНиП [67], спеціальними [75] і відомчими [70] правилами. В ГОСТ 12.1.013-78 і [67] визначено порядок організації роботи з техніки безпеки на будівництвах. В [67] зазначено, що за загальний стан охорони праці та техніки безпеки в монтажних організаціях несуть рівну відповідальність як начальник (керуючий), так і головний інженер главку, тресту або управління.

Внаслідок підвищеної небезпеки виробництва ЕМР заборонено вести монтаж обладнання, електроустановок та ліній електропередачі при відсутності ППР, який розробляє електромонтажна організація або на її замовлення спеціалізована проектна організація.

Робітники і службовці електромонтажних організацій можуть бути допущені до виконання робіт тільки після проходження вступного (загального) інструктажу та інструктажу на робочому місці (виробничого) з техніки безпеки. Всі робітники повинні пройти курсове навчання з техніки безпеки та спеціальне технічне навчання. Відповідальність за своєчасність, повноту та правильність навчання з техніки безпеки несе керівник монтажної дільниці, управління, тресту.

Навчання техніці безпеки має бути організоване для всіх робітників, що пройшли вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці, і не пізніше ніж у тримісячний строк з дня зарахування в штат. Навчання проводиться адміністрацією за типовими програмами.

2) Заходи безпеки при зварювальних роботах

Електрозварювальні роботи дозволяється виконувати робочим, які пройшли спеціальне навчання з техніки безпеки при виробництві зварювальних робіт (ГОСТ 12.3.003-75) і що має позначку в посвідченні про перевірку знань з техніки безпеки і допуск до цих робіт.

Перед початком зварювальних робіт необхідно перевірити: справність ізоляції зварювальних проводів та електродотримачів, а також надійність усіх контактних з'єднань; відсутність дотику зварювальних проводів зі сталевими тросами, шлангами ацетиленового зварювання, газополум'яної апаратури і гарячими трубопроводами; відсутність напруги на корпусі зварювального апарату; відсутність в місці виробництва зварювальних робіт зберігання чи використання вогненебезпечних матеріалів: бензину, ацетону, спирту, уайт-спіриту та т. п. Включати електрозварювальний апарат в мережу дозволяється тільки закритим рубильником. Рукоятка електродотримача повинна бути з ізолюючого матеріалу: фібри або твердого сухого дерева.

Зварювання необхідно вести із застосуванням двох проводів прямого і зворотного. Як зворотний провід допускається застосовувати сталеві шини достатнього перетину, зварювальну плиту, стелажі, а також зварювану конструкцію. Забороняється використовувати як зворотний провід сталеві труби водопроводу, газу та інших санітарно-технічних комунікацій, металоконструкції будівельної частини будівлі та технологічне обладнання. Не допускається в якості зворотного проводу застосовувати шматки послідовно з'єднаних окремих металевих стрижнів, рейок і провідників.

Забороняється вести зварювання відкритою електричною дугою без шолома-маски або щитка з світлофільтром, що захищають обличчя та очі від бризок розплавленого металу, світлового та ультрафіолетового випромінювання електричної дуги

Зварку всередині ємностей, в яких знаходилися рідке паливо, легкозаймисті рідини, гази тощо. Дозволяється проводити тільки після ретельного очищення, промивання і просушування внутрішньої поверхні ємності. Промивку для видалення залишків нафти і жирів слід виробляти гарячою водою, каустичною содою, пропарюванням і т. П.

При монтажі РУ забороняється використовувати як струмопроводів для електрозварювання шини первинної комутації.

3) Заходи безпеки при вимірюванні опору заземлюючих пристроїв

1. Організаційні заходи.

Роботи по вимірам характеристик заземлюючих пристроїв повинні виконуватись відповідно до чинних Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок. Роботи по вимірам електричних характеристик заземлюючих пристроїв повинні виконаються за нарядами та розпорядженнями.

2. Технічні заходи.

При вимірах на діючих РУ з використанням винесених струмових і потенційних електродів повинні прийматися заходи по захисту від впливу повної напруги на заземлювачі при стікання з нього струму однофазного КЗ на землю. Персонал, що виробляє виміру, повинен працювати в діелектричних ботах, діелектричних рукавичках, користуватися інструментом з ізольованими ручками. При складанні вимірювальних схем слід спочатку приєднувати провід до допоміжного електроду (токовому, потенційному) і лише потім до відповідного вимірювального приладу.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.