Здавалка
Главная | Обратная связь

Структура підприємства 

Основними видами робіт, які виконуються філії ПАТ «ДПЗКУ»

«Партизанський елеватор» є прийом, очищення, сушка, вентилювання, зберігання, відвантаження сільськогосподарської продукції.

На території підприємства розташовані такі виробничі об’єкти і споруди:

- Адміністративна будівля

- Силосний корпус №1

- Силосний корпус №1 монолітної забудови 1949 р.

- Силосний корпус №2 збірний 1973 р. забудови

- Силосний корпус №3 збірний 1974 р. забудови

- Зерносушилки у кількості 2 шт. типу 2ДСП-32ОТ-2

- Зерносклади №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 для зберігання зерна на підлозі

- Матеріальні склади №16,18 для зберігання запасних частин та готової продукції

- Млин та крупоцех

- Вагова з візуальною

- Пожежне депо та два пожежні водойма (води по 750 м)

- Клуб

- Тепловозне депо

- Майстерні

- Лазня

- Склади балонів

- Магазин

- Гараж з теслярною

- Склад балонів.

Підприємство має вигідне розташування. Знаходиться на південному сході Херсонської області в степовій зоні. Підприємство розташоване вздовж Придніпровської залізниці, на відстані 2 км пролягає шосе Сімферополь-Харків, має добре розвинуту мережу під’їзних шляхів.

На підприємстві функціонують розвинута система енергозабезпечення і каналізації, а також система зв’язку. Постачання електричної енергії здійснює Державне підприємство «Придніпровська залізниця», також резервним постачальником є Відкрите Акціонерне Товариство «Херсонобленерго».

Організаційна структура Партизанського елеватора зображена на рис.1.

Рисунок 1-Організаційна структура Партизанського елеватора.

 

2 Підготовка електродвигуна до монтажу

Електродвигун, Електромотор (рос. электродвигатель, англ.electric motor, нім. Elektromotor) — електрична машина, двигун,-що перетворює електричну енергію вмеханічну. Електродвигуни — основний вид двигунів у промисловості, на транспорті і в побуті.Електродвигун складається із обертової частини (ротора). Розрізняють електродвигуни постійного та змінного струму. Останні поділяють на синхронні та асинхронні. Асинхронні електродвигуни в свою чергу поділяються на асинхронні двигуни з короткозамкненим ротором та фазним ротором, а за функціональним призначенням на загальнопромислові, кранові, вибухобезпечні, ліфтові, екскаваторні. Електродвигун є частиною електропривода транспортних (підіймально-транспортних) засобів.

На корпусі двигуна знаходиться технічний паспорт, на якому указуються основні характеристики двигуна:

- серія,

- заводський номер,

- кількість фаз,

- частота мережі живлення,

- потужність,

- коефіцієнт потужності,

- коефіцієнт корисної дії,

- частота обертання вала ротора,

- схема з'єднання обмоток статора,

- номінальний струм,

- маса двигуна, рік випуску, ступінь захисту, режим роботи, клас ізоляції, державний стандарт на виготовлення.

 

Електродвигуни встановлюють на робочих машинах, фундаментах або масивних основах. Основним показником якості монтажу ЕД і РМ (робочої машини) є вібраційна швидкість при роботі агрегату у місці кріплення двигуна.

У період підготовчих робіт визначають або уточнюють місце установки електродвигуна і апаратури управління (щита, ящика, пульта), підготовляють для них опорні підстави, встановлюють закладні деталі для кріплення до опорного підстави, прокладають сталеві труби (якщо силова електропроводка в трубах), встановлюють (при установці на стіні-кронштейн) і закріплюють на фундаменті санчата, стежать за правильним виконанням фундаменту будівельниками.

Електродвигуни які надійшли у зібраному вигляді, на місці монтажу не розбирають, якщо їх правильно транспортували і зберігали.


2.1 Підготовку до монтажу електричних машин починають з комплектації технічної документації і детальної її вивчення. Вся технічна документація, котру отримує монтажна організація від заказника, повинна мати штамп з надписом «Дозволено до виробництва робіт»

Об’єм і зміст документації, яку розробляє організація виконуюча монтаж електричної машини, визначається потужністю та габаритами машини. Для монтажу крупних електричних машин розробляється проект виробництва робіт, а для середніх машин – технологічні записки.

2.2 Перед монтажем ознайомлюються з паспортними даними електричної машини з метою відповідності її напрузі електромережі, потужності, максимального моменту, умовам навколишнього середовища. Перевірити відповідність напруги і частоти мережі номінальній напрузі і частоті двигуна, вказаним на табличці. Для двигуна із сполученням фаз обмотки “D/Y”, схема з'єднання обмотки статора, напруга і частота для підключення до мережі вказані в паспорті.

 

Підготовка таких машин до монтажу включає в себе наступні технічні операції:

·

Зовнішній огляд;

·

Очищення фундаментних плит і лап станин;

·

Промивка фундаментних болтів уайтрспіритом і перевірку якості різьблення (прогін гайок);

·

Огляд висновків, щіткового механізму, колекторів і контактних кілець;

·

Огляд стану підшипників;

·

Перевірка зазорів між кришкою і вкладишем підшипника ковзання, валом і ущільненням підшипників, вимірювання зазорів між вкладишем підшипника ковзання і валом;

·

Перевірка повітряного зазору між активною частиною стали ротора і статора;

·

Перевірка вільного обертання ротора і відсутність зачіпань вентиляторів за кришки; перевірка мега метром опір ізоляції всіх обмоток, щіткової траверси і ізольованих підшипників.

Огляд електродвигунів проводять на стенді у спеціально виділеному в цеху приміщенні.

 

Рисунок 2.2 - Огляд електродвигуна

Про виявлені дефекти електромонтажник ставить до відома бригадира, майстра або керівника монтажу. Якщо зовнішніх пошкоджень не виявлено, електродвигун.

продувають стисненим повітрям.При цьому спочатку перевіряють подачу по трубопроводу сухого повітря, для цього струмінь повітря направляють на яку-небудь поверхню. При продувці ротор електродвигун провертають вручну, перевіряючи вільне обертання вала в підшіпніках.Зовні двигун очищають від залишків мастильних матеріалів, фарби або іржі тканиною, змоченою гасом. Плями іржі видаляють шліфуванням за допомогою наждачного паперу № 00 або № 000, просоченої мінеральним маслом. Поверхня валу після повного очищення протирають тканиною насухо і покривають тонким шаром мінерального масла. Знімають захисну кришку вентилятора, укладають шпонку в шпонкову канавку і за допомогою спеціального пристосування з натискним гвинтом надягають шків або напівмуфту на вал електродвигуна, а другий шків або напівмуфту - на вал робочої машини або механізму (Рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 – Насадка шкива на вал електродвигуна.

 

Шківи або напівмуфти знімають з валів електродвигунів за допомогою спеціальних скоб або універсальних знімачів (малюнок 2.4). Останніми можна знімати з валів шківи, напівмуфти, шестерні і підшипники кочення. Вони дозволяють захоплювати деталь як із зовнішньої, так і з внутрішньої сторони і розвивати тягове зусилля до 20 кН. Використання пристосувань для зняття і насаджування шківів, напівмуфт дозволяє всі горизонтальні зусилля, що виникають при цьому в осьовому напрямку, передати на вал, а не на підшипники.

Рисунок 2.4 - Зняття шківа з валу електродвигуна:

а - знімачем з двома тягами; б - універсальний знімач з регульованим розкриттям тяг; в - те ж, але з само установочними тягами.

Залежно від взаємного розташування приводного органу машини та електродвигуна останній буває різного монтажного виконання: на лапах з горизонтальним або вертикальним валом; на лапах із фланцем з горизонтальним або вертикальним валом; з фланцем з горизонтальним або вертикальним валом.

Перед монтажем електричної машини перевіряють стан ізоляції її обмоток і, якщо воно незадовільно, виробляють сушку обмоток. Перевірку ізоляції обмоток виконують мегомметром.Опір ізоляції обмоток електричних машин на номінальну напругу до 1000 В включно перевіряють мегомметром на 500 В, вище 1000 В - мегомметром на 1000 В. Опір ізоляції обмоток електричних машин щодо їх корпусу RB0 (виміряне через 60 с після початку відліку на шкалі мегомметра) і опір ізоляції між обмотками при робочої температурі машини повинно відповідати обчисленому за формулою, але не менше 0,5 МОм:

 

 

де Uн - номінальна напруга обмотки машини, В; Р - номінальна потужність машини, кВт (для машин постійного струму, кВ • А). За робочу температуру приймають 75 ° С. Якщо опір ізоляції обмотки було виміряно при іншій температурі, але не нижче 10 ° С, воно може бути перераховано на температуру 75 ° С (таблиця 1).

Таблиця 1 - Опір ізоляції обмоток електричних машин в залежності від температури

 

Крім того, можна користуватися співвідношенням: при збільшенні температури на кожні 20 ° С опір ізоляції зменшується приблизно в 2 рази.

Якщо опір ізоляції обмоток електричних машин напругою до 1000 В нижче величин, наведених у таблиці 1, необхідно провести сушку обмоток. Існують різні способи сушіння електричних машин: індукційним нагрівом, зовнішнім нагрівом, електричним струмом від стороннього джерела і ін. Найбільш поширена сушка електричних машин індукційним нагрівом (малюнок 2.5). При використанні цього способу можна одночасно сушити кілька машин, з'єднуючи послідовно їх намагнічуючі обмотки.

Обмотку з ізольованих проводів намотують на зовнішній поверхні корпусу машини і приєднують до джерела змінного струму. Для сушки індукційним нагрівом можуть бути застосовані зварювальні трансформатори з регулюванням струму дроселем.

Якщо намагнічувальної обмотку неможливо намотати по всій зовнішній поверхні станини, піднімають машину над плитою, або зміщують обмотку на підшипникові щити, як показано на рисунок 2.5.

Рисунок 2.5 - Схема сушіння електричних машин індукційним нагрівом

 

При сушінні індукційним способом ведуть безперервне спостереження за температурою обмотки (остання не повинна перевищувати 70 ° С) і через кожну годину вимірюють її опір ізоляції. На початку нагріву опір ізоляції зазвичай падає, а потім починає зростати.

 

Сушку закінчують, коли припиняється наростання опору ізоляції. Якщо в процесі сушки опір ізоляції досягло необхідної нормами величини, але продовжує підвищуватися, сушку не зупиняють. Її продовжують до тих пop, поки опір ізоляції НЕ буде приблизно однаковим протягом 2-3 год. Інший поширений спосіб сушіння електричних машин - зовнішній нагрів (Рисунок 2.6). Машину поміщають в кожух, у якого внизу залишають отвір для входу нагрітого повітря, а вгорі (в протилежному куті) отвір для виходу теплого повітря. Кожух повинен бути вогнестійким (з металу або листового асбоцемента). Якщо його виконують з дерев'яних щитів, останні обшивають покрівельної сталлю по повсті. Повітря нагрівають за допомогою тепловоздуходувкі, ламп розжарювання, нагрівальних опорів або батарей пароводяного опалення, яке встановлюють поблизу нижнього вхідного отвору. Температуру нагрітого повітря біля входу необхідно контролювати: вона не повинна бути вище 90 ° С. Щогодини вимірюють також опір ізоляції обмоток.

Рисунок 2.6 - Сушка зовнішнім нагрівом

 

Електричні машини сушать також електричним струмом (змінним або постійним) від стороннього джерела. Для сушки асинхронних двигунів трифазним струмом застосовують напругу на більш 10-15% номінального. При цьому ротор повинен бути загальмований. У двигунах з фазним ротором обмотку закорачивается на кільцях.

При сушінні асинхронних двигунів однофазним змінним або постійним струмом ротор також повинен знаходитися в нерухомому стані. Схеми включення обмоток двигуна в цьому випадку вибирають залежно від числа висновків обмотки статора .

При сушінні асинхронних двигунів струмом від стороннього джерела недостатня вентиляція, так як ротор двигуна знаходиться в нерухомому стані. Тому струм сушіння на кожній фазі не повинен перевищувати 50-70% номінального.

При цьому необхідно вести безперервний контроль за нагріванням обмотки за допомогою термометра (температура повинна бути не вище 70 ° С). Рекомендується кожні 2 год перемикати фази обмотки електродвигуна так, щоб нагрівання всіх трьох фаз йшов рівномірно.

 

2.3 Промивання підшипників ковзання під час монтажу роблять у такий спосіб. З підшипників видаляють залишки олії, відвернувши спускні пробки. Потім, загвинтивши їх, в підшипники заливають гас і обертають руками якір або ротор. Далі вигвинчують спускні пробки і дають стекти всьому гасу. Після промивання підшипників гасом їх необхідно промити маслом, яке забирає із собою залишки гасу. Тільки після цього їх заповнюють свіжим маслом1/2 або 1/3 обєму ванни. Мастило в підшипниках кочення при монтажі машин не міняють. Заповнення мастилом підшипника н повинна перевищувати
2/3 вільного обєму підшипника.

 
 

 


 

 

2.5 Виконати занулення і заземлення двигуна згідно ПУЕ-2007.

Закріпити кабель в кабельному введенні. При цьому повинні бути передбачені додаткові заходи, що запобігають розтягуючим зусиллям, скручуванню і висмикуванню кабелю з кабельного введення (окрім випадку трубної проводки кабелю).

 

2.6 Вимірювання опору ізобляціі електродвигуна перед монтажем
Вимірювання опору ізоляції в електродвигунів постійного струму виробляють між якорем і котушками збудження, перевіряють опір ізоляції якоря, щіток і котушок збудження по відношенню до корпусу.

якщоелектродвигун підключений до мережі то при вимірі ізоляції необхідно від'єднати всі дроти, підведені до електродвигуну від мережі і реостата.Між щітками і колектором при вимірюванні поміщають ізолюючу прокладку з міканіту, електрокартону і т.д.

У електродвигуна 3-фазного струму з короткозамкненим ротором проводять вимірювання опір ізоляції тільки обмоток статора по відношенню один до одного і до корпусу. Це можна зробити якщо тільки виведені всі 6 решт обмотки. Якщо виведені тільки 3 кінця обмоток, то вимірювання проводять тільки по відношенню до корпусу.

У електродвигунів з фазним ротором додатково вимірюють опір ізоляції між ротором і статором, а також опір ізоляції щіток по відношенню до корпусу (між кільцями щітками повинні бути прокладені ізолюючі прокладки.)

Ізоляцію обмоток електродвигунів вимірюють мегомметром на 1 кВ для машин напругою до 1 кВ, а дляелектродвигунів напругою вище 1 кВ мегомметром на 2,5 кВ. Якщо результати вимірювань опору ізоляції задовольняють нормам то ці
електродвигуни можуть бути включені в роботу без сушіння ізоляції обмоток.
Такі електродвигуни доставляють до місця монтажу, і встановлюють за місцем.

 

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.