Здавалка
Главная | Обратная связь

Розрахунок собівартості, прибутку, рентабельностіУ цьому розділі необхідно: стисло охарактеризувати собівартість, прибуток, рентабельність; розрахувати виробничу собівартість, адміністративні витрати та витрати на збут; розподілити прибуток перукарні за напрямами використання.

Розрахунок собівартості виконується в таблиці 2.10.

Таблиця 2.10 – Планова калькуляція послуг перукарні

Статті витрат Вихідні дані та спосіб розрахунку Результати, грн.
1 Прямі матеріальні витрати    
1.1 Основні та допоміжні матеріали з таблиці 2.9  
1.2 Паливо та електроенергія 2-5 % від виручки від реалізації послуг  
2 Прямі витрати на оплату праці основних робітників    
2.1 Основна заробітна плата   з таблиці 2.5  
2.2 Додаткова заробітна плата   з таблиці 2.5  
3 Єдиний соціальний внесок   ___% від суми основної та додаткової заробітної плати  
4 Загальновиробничі витрати - заробітна плата допоміжних робітників - комунальні платежі - амортизація основних фондів - послуги санстанції, тощо 30-70 % від основної заробітної плати виробничих робітників  
Виробнича собівартість Сума витрат за статтями 1-4    
5 Адміністративні витрати   10-30% від виробничої собівартості  
6 Витрати на збут 5-15% від виробничої собівартості  
Повна собівартість Сума витрат за статтями 1-6    

Розрахунок прибутку та рентабельності перукарні зводиться у таблицю 2.11.

Таблиця 2.11 – Розрахунок прибутку та рентабельності перукарні

Показники Одиниці виміру Вихідні дані та спосіб розрахунку Величина показника
1 Виручка від реалізації послуг за рік грн. з формули (2.6)  
2 Виробнича собівартість грн. з таблиці 2.10  
  3 Валовий прибуток   грн. Пв = Вр –Св (2.28) де Вр - виручка від реалізації послуг за рік, грн.; Св – виробнича собівартість, грн.  
4 Адміністративні витрати грн. з таблиці 2.10  
7 Витрати на збут   грн. з таблиці 2.10  
8 Повна собівартість   грн. з таблиці 2.10  
9 Прибуток від реалізації послуг грн. Пр =Пв –Ав –Взб (2.29) де Пв – валовий прибуток, грн.; Ав – адміністра тивні витрати, грн.; Взб – витрати на збут, грн.  
10 Рентабельність     % Р = 100 = (2.30) де Пр – прибуток від реалізації послуг,грн.; Сп – повна собівартість, грн.  

 

 

Розподіл прибутку перукарні виконується в таблиці 2.12.

Таблиця 2.12 – Розподіл прибутку за напрямами використання

Показники Вихідні дані та спосіб розрахунку Величина показника
1 Прибуток від реалізації послуг,   з таблиці 2.11  
2 Відрахування в бюджет (єдиний податок) за спрощеною системою оподаткування для фізичної особи-підприємця другої групи з чисельністю найманих працівників до 10 осіб (Пєд2гр)   третьої групи з чисельністю найманих працівників до 20 осіб, (Пєд3гр) Пєд2гр = (2.31) де ЗПм – мінімальна зарплата, відповідно до законодавства, грн; Сєд – ставка єдиного податку (2-20)%; Км – кількість місяців   Пєд3гр = (2.31) де Вр – виручка від реалізації послуг за рік, грн. Сєд – ставка єдиного податку для фізичної особи-підприємця третьої групи, (планується 5 для неплатників ПДВ),%  
3 Чистий прибуток, грн.   Пч = Пр – Пєд  
3.1 Розподілений прибуток ___% від чистого прибутку  
3.2 Нерозподілений прибуток ___% від чистого прибутку  


©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.