Здавалка
Главная | Обратная связь

Основні фінансово-економічні показники діяльності перукарні 

Основні фінансово-економічні показники діяльності перукарні зводяться в таблицю 2.13.

Таблиця 2.13 – Основні фінансово-економічні показники діяльності перукарні

Назва показника Одиниця виміру Вихідні дані Величина показника
1 Виручка від реалізації послуг за рік грн. з формули (2.6)  
2 Чисельність працівників   осіб з таблиці 2.8  
3 Чисельність основних робітників   осіб з таблиці 2.8  
4 Середня місячна виручка одного працівника грн. з таблиці 2.8  
5 Середньомісячна виручка одного основного робітника грн. з таблиці 2.8  
6 Фонд оплати праці на рік   грн. з таблиці 2.8  
7 Середньомісячна заробітна плата одного працівника грн. з таблиці 2.8  
8 Середньомісячна заробітна плата одного основного робітника грн. з таблиці 2.8  
8 Повна собівартість     з таблиці  
10 Прибуток від реалізації послуг за рік   з таблиці  
11 Рентабельність     з таблиці  

 

 

ВИСНОВКИ

 

У висновках необхідно підвести підсумки виконаної роботи, зробити аналіз отриманих техніко-економічних показників та зробити короткі висновки щодо доцільності створення перукарні.

 

РЕкомендована літературА

 

1 Господарський кодекс України / №436-IV від 16.01.2003

2 Податковий кодекс України / №2755-VI від 02.12 2010

3 Правила побутового обслуговування населення / Постанова Кабінету Міністрів України № 974 від 04.06.1999 р./

4 Інструкція щодо надання перукарських, манікюрних та педикюрних послуг /Наказ Українського союзу об'єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення 27 серпня 2000 р. № 20 ( z0803-00) /

5 Бойцова М. Побутове обслуговування: перукарські послуги. – Х.: Фактор, 2003. – 112 с.

6 Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч.посібн. - К.: Вища школа, 1994.- 327с.

7 Економіка підприємства / За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001.- 528с.

8 Косметологія / І.І. Медвєдєва. – К.: Грамота, 2005. – 352 с.

9 Котлер Ф. Основы_маркетинга.- М.: Прогресс, 1990.- 736с.

10 Маркова В.Д., Кравченко Н.А. Бизнес - планирование. – Новосибирск: ЭКОР, 1994. – 156 с.

11 Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н. Маркетинг. - Спб.:Питер,2005. - 400с.

12 Основи перукарської справи / Н. А. Горбатюк та ін. – К.: Грамота, 2005. – 576 с.

13 Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 1998. - 352с.

Додаток А

 

Таблиця А.1 - Набір і розрахунок площі перукарень

 

Назва приміщення Розрахунок площі Площа, м2  
Зала для очікування На одне робоче місце 1,5 , але не менше 7,5
Гардероб для відвідувачів На одне робоче місце Не менше 0,3
Жіноча зала На одне робоче місце Не менше 8,0
Чоловіча зала На одне робоче місце Не менше 6,0
Універсальні зали На одне робоче місце Не менше 8,0
Манікюрний кабінет На одне робоче місце Не менше 6,0
Педікюрний кабінет На одне робоче місце Не менше 6,0
Комора На одне робоче місце Не менше 1,0
Кімната персоналу На одне робоче місце Не менше 0,75
Кабінет завідувача На перукарню Не менше 9,0
Приміщення для прання На перукарню За розрахунком
Санвузол для персоналу На перукарню За розрахунком, але не менше 2,0
Санвузол для відвідувачів На перукарню За розрахунком, але не менше 2,0
Косметологічний кабінет На одне робоче місце Не менше 12,0
Масажний кабінет, солярій тощо На перукарню Див. посібник по проектуванню установ охорони здоров’я

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.