Здавалка
Главная | Обратная связь

Модульна контрольна робота № 1 (0,5 год.)Змістовий модуль 2«Правові форми діяльності органів публічної адміністрації, підстави та межі юридичної відповідальності органів публічної адміністрації та державних службовців за шкоду, заподіяну інтересам громадян в публічно-правовій сфері. Судовий перегляд адміністративних актів».

Тема 5.Загальна характеристика правових форм діяльності публічної адміністрації, класифікація адміністративних проваджень …… (9 год.)

Характеристика правових форм діяльності публічної адміністрації та їх правового регулювання за європейських країн, проблеми правового регулювання діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в Україні; класифікація адміністративних проваджень та її значення для систематизації/кодифікації законодавства; актуальні проблеми кодифікації адміністративного законодавства в Україні з урахуванням європейських стандартів діяльності публічної адміністрації.

Тема 6.Актуальні питання становлення інституту державної служби.… (8 год.)

Поняття державної служби, її співвідношення з поняттям публічної служби, визначення основних видів державної служби за законодавством європейських країн; специфіка національного підходу до правового регулювання державної служби, класифікація посад державної служби; європейський досвід реформування державної служби та його значення для становлення інституту держаної служби в Україні.

Тема 7.Адміністративна відповідальність в публічно-правовій сфері, проблеми розмежування з суміжними видами юридичної відповідальності …………………………………………………… (9 год.)

Інститут адміністративної відповідальності публічної адміністрації, характеристика ключових підходів до правових підстав, меж, адміністративних санкцій, що застосовуються до органів та посадових осіб публічної адміністрації за законодавством європейських країн, відмінностей від домінуючого національного підходу до розуміння адміністративної відповідальності та її переважного застосування до фізичних осіб; проблеми кодифікації адміністративних правопорушень, адміністративних деліктів та їх відмежування від суміжних видів юридичної відповідальності.

Тема 8.Судовий перегляд актів публічної адміністрації. Аналіз судової практики адміністративних судів України та Європейського суду з прав людини в розрізі ключових категорій спорів, підсудних адміністративним судам. …..……………………………..……… (11 год.)

Судовий контроль за актами публічної адміністрації, його значення та відмінність від внутрішньо адміністративного перегляду актів публічної адміністрації; вітчизняна модель адміністративного судочинства та її відмінність від зарубіжних, загальні засади правового регулювання розгляду публічно-правових спорів адміністративними судами; проблеми визначення категорій спорів, підсудних адміністративним судам в Україні та європейських країнах.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.