Здавалка
Главная | Обратная связь

Фінансові потоки: формування й керування- Профспілка, адміністрація, гранти та фонди, партнерство – основні джерела формування фінансових потоків ОМ.

- Фінансування по обґрунтованим кошторисам (планування «знизу вверх»).

- Стале фінансування та збільшення рік від року можливостей ОМ з застосуванням сучасних фінансових інструментів управління.

- Обґрунтований розподіл коштів, згідно стратегічним напрямкам, на основі потреб «знизу» ОМ.

6.4.Переваги запропонованих організаційних змін:

Впровадження системного підходу до управління ОМ дає наступні можливості для кожної з цільових груп:

Ø Для членів ОМ: збільшення можливостей для самореалізації та особистого зростання; розкриття особистого потенціалу; підвищення рівню соціальної захищеності; об’єднання особистостей заради досягнення стратегічних цілей ОМ.

Ø Для активу ОМ: розкриття лідерського потенціалу; набуття та накопичення досвіду практичної роботи; збільшення можливості кар’єрного росту як в профспілці так і у сфері управління виробництвом; матеріальне заохочення; підвищення самооцінки.

Ø Для голів ППО та ООП: зростання людського ресурсу для реалізації завдань профспілки.

Ø Для ОМ: імідж, авторитет, вплив, глобальне лідерство, досягнення стратегічної мети.

Ø Для Атомпрофспілки: підвищення усвідомленого профспілкового членства, залучення нових членів, підготовка кадрів для Атомпрофспілки, покращення та посилення іміджу Атомпрофспілки, збільшення числа профспілкового активу, «свіжа кров», зв’язок поколінь в профспілці.

Ø Для суспільства і держави:формування громадянського суспільства, сприяння формуванню законодавчої бази; вплив на свідомість молоді, обізнаності у своїх правах, формування новітньої генерації молоді,

6.5.Перспективи для всієї організації за 2012-2017 роки:

- Створення сучасної системи та інструментів інформаційної політики для інформування усередині організації та в зовнішньому середовищі.

- Налагодження процесу навчання членів ОМ для зростання інтелектуального потенціалу організації.

- Постійна самореалізація та зростання можливостей членів ОМ.

- Створення новітнього іміджу організації: об’єднання молоді заради збільшення можливостей організації та особистого розвитку.

- Модернізація системи управління та впровадження сучасних стандартів менеджменту.

- Активізація ролі ОМ в управлінні процесами, що відбуваються на підприємствах, де працюють молоді члени профспілки (через старші профспілкові органи).

- Глобальне лідерство, як стиль життя профактиву та стратегія впливу ОМ на зовнішнє середовище.

- Активізація громадянської позиції на виробництві та в суспільстві для мінімізації зовнішніх погроз.

- Формування нової генерації молоді: відомість, якість та рівень життя.

- Підвищення рівню соціальних стандартів для молоді.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.