Здавалка
Главная | Обратная связь

Організаційно-правове забезпечення управління в галузі використання, відтворення та охорони земель 

Управління у галузі використання, відтворення та охорони(ВВО) земель є різновидом, складовою управління природокористуван­ням та охороною довкілля. Головною ознакою, за якою цей різновид виділяється як самостійний, є земля — основне національне багатство, що перебуває під особливою охоро­ною держави.

Управління у сфері використання та охорони земель слід розглядати як організаційно-правову діяльність уповноваже­них органів з забезпечення раціональної та ефективної екс­плуатації земель усіма суб'єктами господарювання у межах, визначених земельним законодавством України.

Організаційно-правове забезпечення складає собою систему механізмів та правового підгрунтя провадження управління в галузі ВВО земель, а саме щодо: встановлен­ня та зміну меж адміністративно-територіальних утворень; планування використання земель; землеустрій; контроль за використанням та охороною земель; моніторинг земель; ведення державного земельного кадастру; економічне стиму­лювання раціонального використання та охорони земель; відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогоспо­дарського виробництва.

Законодавчу основу вказаних процесів складають: КУ, ЗКУ, Закони України: «Про охорону земель», «Про охорону навколишнього прир. середовища", «Про державний земельний кадастр»,«Про землеустрій», «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та проф.оцін.діяльність в У.», «Про державний контроль за використанням та охороною земель», «Про державну експертизу землевпорядної документації», «Про генеральну систему планування території України», «Про планування та забудову територій» та ін. Укази ПУ: «Про держ. агентство зем. ресурсів У.», «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сгпідп. і організаціям», «Про створення єдиної системи органів земельних ресурсів» та ін. Постанови КМУ:«Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», «Про реорганізацію деяких територіальних органів Державного аг.зем.рес.», «Про затвердж.порядку проведення інвентаризації земель», «Деякі питання надання Державним аг.зем.рес. та його тер.орг. адмін. послуг» та ін. Решта підзаконних ПА: Наказ Держземагентства «Про затвердження інструкції з діловодства у Держ.аг.зем.рес.У.», «Щодо порядку оформлення правовстановлюючих документів на зем.ділянки» та ін.

Зазначимо, що КУ закріплює основні напрями здійснення управління, встановлює його принципи. Закони України визначають загальну політику держави у сфері управління використанням, відновленням та охороною земель. Укази Президента суттєво диференціюються, і безпосередньо встановлюючи чи змінюючи порядок управління ВВО (особливо актуально щодо 90рр), і здійснюючи реалізацію існуючих у законодавстві положень. Постанови КМУнаправлені на виконання та реалізацію закріплених у ЗУ та Указах ПУ положень. На більш детальному рівні у напрямку виконання управління у галузі ВВО земель регламентують правові акти міністерств, місцевих держ.адміністрацій, органів МСамоврядування, нормативні документи (стандарти).

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.