Здавалка
Главная | Обратная связь

Технічні характеристики і стан обладнання для енергозабезпечення підприємства.Постачання заводу киснем та азотом.

Виробництво кисню здійснюється установкою АК-0,4 продуктивністю 9600 м3/добу газоподібного кисню чистотою 99,5%. Установка К-0,4 виробляє в місяць 280 тис. м3 газоподібного кисню. Повітря для роботи установки подається компресором 4М10-40/70, потужністю 630 кВт.

Середня споживна потужність – 570 кВт. Витрати електроенергії – 410 000 кВт/год на місяць.

На кисневій станції знаходяться ще 2 установки для виробництва кисню:

· Установка К-0,5 продуктивністю 500 м3/год, повітря подається компресором 4ВМ10-50/71, Р=630 кВт. Монтаж установки не закінчений;

· Установка КА-0,25 продуктивністю 150 м3/год газоподібного кисню. повітря подається компресором 7ВП-20/220 (Р=300кВт). Установка і компресор потребують ремонту (заміни окремих вузлів).

Виробництво азоту здійснюється установкою АК-0,6. Продуктивність 600 м3/год газоподібного азоту чистотою 99,99% (або 430 тис. м3 на місяць). Для роботи заводу потрібно 40000 м3 в місяць, звідси продуктивність установки в 10 разів перевищує потреби заводу в азоті. Повітря подається компресором 305ВП-16/70 або 7ВП-20/220 по циклу низького тиску. Витрати електроенергії дорівнюють 140 тис. кВт/год на місяць.

Постачання заводу воднем:

Виробництво водню здійснюється установкоюВЗУ-250 (яка складається з 5 електролазерів СЭУ-40). На сьогодні в роботі знаходиться один СЭУ-40, який повністю забезпечує потреби заводу воднем. З водневої станції очищений та просушений водень подається по трубопроводам в цехи заводу. Споживна потужність пропорційна продуктивності СЭУ-40, тому схема постачання є раціональною.

Постачання до цехів заводу пропан-бутана.

Маються резервуари, які вміщують по 144 т рідкого пропан-бутану, станцію для шазифікації та систему трубопроводів. Обладнання знаходиться в задовільному технічному стані. Потрібен тільки монтаж електрохімзахисних резервуарів.

В якості резервного палива для котельної може використовуватись мазут. Завод має мазутохранилище, що вміщує 2 тис. т (на 160-180 діб роботи котельної) та станцію перекачки мазута. Обладнання та зовнішні мережі мазутохранилища потребують заміни або капітального ремонту.

Вентиляція та очистка повітря від парів ртуті.

Приточна вентиляція індивідуальна на кожній дільниці. Витяжна вентиляція цехів, які пов’язані з використанням ртуті - централізована. Станція ССОВ має три вентилятори, які приводяться в дію ЭД з Р=630кВт. Витяжна вентиляція є неекономічною, тому що для роботи навіть однієї лінії в будь якому збиральному цеху потрібно експлуатувати вентилятор.

Енергозабезпечення заводу.

Завод має 6 виводів загальною пропускною потужністю до 30 мВт, 27 підстанцій з вторинною напругою 6, 0.4, 0.23 кВ. Схема енергопостачання децентралізована: кожен цех і корпус має свої ТП. Мається резервне та аварійне енергозабезпечення. Електрообладнання більше 1кВ знаходиться в задовільному стані, частина обладнання потребує ремонту. Електрообладнання до 1кВ в основному потребує ремонту або заміни в зв’язку з великим сроком служби.

Газопроводи.

Газопроводи природного газу знаходяться в задовільному стані. Потрібно перенести ділянку газопроводу довжиною 500 м на землю.

Постачання заводу повітрям високого тиску:

Схема постачання - централізована. Складається з компресора високого тиску та системи трубопроводів для розводки повітря високого тиску по цехам заводу. Компресорна станція укомплектована компресорами 305 ВП-30/С – 5шт., 4ВМ10-10/8 – 1шт. та 4ВМ10-120/9 – 2шт. Схема є нераціональною, тому що велика довжина трубопроводів призводить до великих втрат тиску і для створення тиску 4,5 … 5,0 кГс/см2 необхідно вводити в роботу доповнюючи компресори.

Постачання заводу парою, гарячою водою. Опалення заводу.

Для виробництва пари котельня має три котли ДКВР-10/13. Котли є достатньо економічними. Строк служби котлів 26-29 років. Обладнання котельної потребує ремонту, зовнішні мережі знаходяться в експлуатації десятки років і практично повністю потребують заміни.

Система опалення заводу.

Система опалення заводу складається із двох котлів ПТВМ-30М та теплових мереж для подачі теплоносія в будівлі заводу. Котли ПТВМ-30М в задовільному технічному стані. Теплові мережі повністю потребують заміни. Система опалення заводу нераціональна:

· Котли ПТВМ-30М в зв’язку з великими затратами газу не економічні. Для теплопостачання заводу достатньо було б мати опалювальний котел продуктивністю не більше 10Гкал/год.

· Опалення раду дільниць заводу за допомогою калориферів та кондиціонерів малоефективне.

Постачання заводу госп. питною та оборотною технічною водою.

Для водопостачання заводу є водонасосна станція (ВНС), яка має 2 групи насосів: для госп. питного водопостачання та оборотного водопостачання. Обладнання ВНС та мережі потребує капітального ремонту. Градирня та чистина мережі потребують заміни.

 
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.