Здавалка
Главная | Обратная связь

Складання натрієвих ламп високого тиску.Технологія складання натрієвих ламп високого тиску на ВАТ”ПЗГРЛ” була освоєна по ліцензії американської фірми “General Electric” в середині 70-х років і адаптована по виготовленню пальників переважно до обладнання фірми “General Electric”, а по заготівельному виробництву та складанню ламп – до угорської фірми “Tungsram” та обладнання власних розробок. Комплект обладнання для виготовлення полікорової труби та складання пальників по продуктивності (на кінець 80-х років) був здатних забезпечити випуск більш як 1 млн. шт. на рік. Лінія для складання ламп укомплектована переважно обладнанням фірми “Tungsram” кінематичною продуктивністю 600 тактів на годину. Пости для відкачування ламп, установка для розпилювання барійового газопоглинача та машина тренування натрієвих ламп, які входять в складальну лінію, були розроблені та виготовленні на ВАТ”ПЗГРЛ”. Значна кількість заготівельного обладнання для пальників, виробництва полікору, склоцементів, емітеру та інших матеріалів були теж виготовлені заводом по документації ліцензіора або власних розробках на основі вимог ліцензії.

Технічний рівень виробництва натрієвих ламп на ВАТ”ПЗГРЛ” в кінці 70-х - початку 80-х років ХХ століття хоч дещо і відставав від рівня передових фірм (переважно через застосування менш якісних матеріалів), але міг забезпечувати конкурентоспроможність в колишньому СРСР (пізніше в країнах СНД) та деяких країнах східної Європи, близького Сходу, Африки та інш.

В середині 90-х років через кризові явища в Україні і на ВАТ”ПЗГРЛ” виробництво натрієвих ламп було призупинено. В 1999 році складання пальників і ламп (із залишків напівфабрикатів та матеріалів минулих років) було виготовлено в обсягах декілька тисяч ламп на місяць.

Аналізуючи сучасний стан обладнання на ПЗГРЛ та рівень технології в порівнянні з досягненнями провідних фірм світу необхідно зазначити:

1. Технологія виробництва трубок із полікристалічного оксиду алюмінію, яка базується на формуванні методом екструзії та високотемпературному спіканні в водневій печі безперервної дії (технологія кінця 60-х років ХХ століття) значно поступається по енергоємності та матеріалоємності технологіям з використанням формування шляхом ізостатичного пресування в водневих печах циклічної дії. Коефіцієнт використання оксиду алюмінію при використанні цієї технології збільшується в 1,4-2 рази, а енергоємність (за рахунок ефективного використання водню та зменшення теплових втрат в печі) в 2,5-3 рази. При цьому технологія ізостатичного пресування дозволяє виготовляти нові конструкції трубок для пальників натрієвих ламп, в яких керамічна втулка паяється не цементом (при складанні ламп), а “вживляється” при фінішному спіканні в атмосфері водню і являє собою монолітну структуру. Технологічні втрати при виготовленні таких трубок зменшується. Конструкція трубки має більшу надійність і кращі фізичні характеристики.

2. Технологія складання пальників натрієвих ламп з використанням печей пайки (розробник і виробник ВО “Красная звезда”, Росія) не забезпечує якість, є надто енергоємною та матеріалоємною (низький вихід придатної продукції, низьких коефіцієнт використання інертних газів (ксенону) через відсутність системи їх зберігання та очистки.

3. Зберігання деталей та складання пальників без застосування боксів з захисним середовищем (інертних газів), використання застарілої конструкції пальника (керамічна втулка та трубка герметизуються склоцементом, а не “вживляються” при спіканні, дротовий, а не трубчатий та інш.). низька якість вітчизняних матеріалів, які застосовуються в виробництві, не забезпечують параметрів пальників на рівні передових світових виробників. Світлові параметри пальників низькі.

4. Технологія складання лампа та обладнання для її реалізації потенційно може забезпечити належний рівень якості ламп (при умові якісного пальника), але поступається закордонним аналогам по енергоємності (в 1,3-1,5 рази), по продуктивності (в 1,5-2,5 рази), матеріалоємності (в1,2-1,5 рази).

Для “реанімації” виробництва натрієвих ламп на ВАТ”ПЗГРЛ” в рамка представленого бізнес-плану доцільно залишити на першому етапі тальки складальне виробництво натрієвих ламп та заготівельне виробництво, яке забезпечує складання ламп – виробництво склодеталей із скла Сл40, цоколів Е-40, вводів, траверс та інш. Деталей для монтування пальника на ніжку. Пальники на першому етапі необхідно буде закупати, так як для підготовки конкурентоспроможного виробництва пальників та комплектації для них необхідні значні капітальні затрати.

Першочергові заходи, які необхідно повести для підготовки виробництва натрієвих ламп:

1. Провести ремонт та відновлення працездатності комплекту обладнання для складання натрієвих ламп (в першу чергу ремонт 3-х модулів відкачки ламп та стенду тренування) та заготівельного обладнання для виготовлення склодеталей, виводів та деталей для монтування пальників на ніжку.

2. Вести зміни в документації та освоїти технологію виготовлення деталей з заміною стальної стрічки (для цоколя та елементів монтажу) на прокат латуні, нікелю та спеціальних сплавів.

3. Розробити удосконалену технологію та обладнання для склування вольфрамової ланки виводів натрієвих ламп.

4. Виготовити дослідну партію та провести випробовування ламп з поліпшеними пальниками та новими газопоглиначами.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.