Здавалка
Главная | Обратная связь

Складання люмінесцентних ламп.Складання ламп здійснюється на лініях з кінематичною потужністю 1200 тактів/год. Склад обладнання, його енергоємність та основні технічні характеристики приведені в таблиці

№ ????. Кількість працівників, які забезпечують роботу лінії – 34 чоловіки. Вихід придатної для використання продукції (від операції заварювання ламп) складає 80-83%, виробнича продуктивність лінії з врахуванням коефіцієнтів використання обладнання та виходу придатної продукції – 130 000-135 000 ламп на місяць (при однозмінній роботі ліній).

В порівнянні з технологіями та обладнаннями провідних фірм світу діюча на ПЗГРЛ технологія та обладнання для складання люмінесцентних ламп принципово не мають суттєвих відмінностей, але технічно значно відстають по всіх показниках: технологічній точності, продуктивності, енергоємності, екологічності, кількості працюючих на лінії, якості продукції та технологічних втратах в процесі складання. Рівень технології на ПЗГРЛ близький до рівня російських заводів (в м. Смоленську та м. Саранську). Якщо порівнювати з технологіями та обладнанням провідних фірм світу (“Osram”, “Philips”, “General Electric”, “Iwasaki” та інш.), то виробнича продуктивність діючих на ПЗГРЛ ліній в 2-4 рази нижча, кількість працюючих – у 2-3 рази більша, енергоємність (в розрахунку на складання однієї лампи) – в 1,5-2 рази вища, вихід придатної для використання продукції нижчий на 10-15% при нижчий якості продукції. Технологічне обладнання на ВАТ”ПЗГРЛ” не забезпечує також і сучасних вимог по екологічності люмінесцентних ламп: кількість ртуті, яка вводиться в лампу складає 60-120 мг, в той час як сучасне обладнання забезпечує дозування не більше як 25 мг (переважно 10-15 мг), що цілком достатньо для забезпечення роботи лампи на протязі 12-15 тис. годин.

Значна енергоємність складального обладнання (відкриті вогні на печах випалювання біндеру, машині витравлювання ніжок, заварки та цоколювання ламп та потужна електропіч (більше 100 кВт) на машині відкачки ламп) створюють підвищену температуру в приміщені для складання, а надмірне дозування ртуті та великі технологічні втрати при складанні ртутних ламп приводять до забруднення приміщень ртуттю вище гранично допустимих норм. Ці фактори потребують додатково значних витрат на кондецінування повітря, вентиляцію та очищення повітря від парів ртуті.

Необхідно також зауважити, що на обладнанні для складання люмінесцентних ламп, яке встановлене і діє на ВАТ”ПЗГРЛ” не можливо виготовляти сучасну ресурсоенергоекономічну продукцію – лампи в колбі діаметром 26мм, які по світлотехнічних, екологічних та економічних характеристиках і надійності значно перевищують лампи в колбі діаметром 38мм (що випускаються ВАТ”ПЗГРЛ”.

Основні технічні рішення, які забезпечують підвищення якості, продуктивності складання, екологічності та зниження енергоємності, матеріалоємності, технологічних втрат, працеємності:

· застосування матеріалів, в першу чергу склодроту та трубки-колби, з більш жорсткими вимогами до геомертичних розмірів; застосування свинцевого скла для виготовлення тарілочки та штенгеля;

· попереднє формування кінців трубки-колби та зварювання трубки-колби з тарілкою в стик (на ВАТ”ПЗГРЛ” зварювання трубки-колби з тарілкою (заварка ламп) здійснюється традиційним шляхом – перетягуванням за допомогою розігрівання трубки-колби (на відстані 5-7 см від її кінців) з послідуючим зварюванням її з тарілкою і відрізанням технологічного припуску колби (5-7см) вогнями пальника. Операції зварювання 1-го та 2-го кінців виконуються почергово, в той час як при стиковій заварці ці операції можна виконувати одночасно);

· поєднання двох енергоємних операцій – випалювання бінделя та попереднє обезгажування скла та люмінофорного покриття – в одну. В сучасних складальних лініях це дає можливість підвищити продуктивність на операції “відкачка”, яка, як правило, є найбільш “вузьким” місцем;

· відкачка, промивання та поновлення ламп інертними газами через 2 штенгелі (На обладнанні ВАТ”ПЗГРЛ” відкачка, промивання та поновлення почергово ведеться через 1 штенгель);

· механізація та автоматизація всіх операції, особливо таких трудоємних, як одівання цоколів на виводи, укладання спіралей, випрямлення виводів та вставлення штенгелів в гнізда відкачного автомату (на ВАТ”ПЗГРЛ” всі перелічені операції, а також ряд інших, виконується вручну);

· впровадження в виробництво нових видів ламп з зменшеними габаритами та масою (діаметр колби 26мм замість 38мм), використання нових технологій дозування ртуті, конструкції та режимів обробки електродів та інше.

Сучасні технології та обладнання коштують дорого (складальна лінія, без заготівельного обладнання, коштує орієнтовно 6-12 млн. дол. США) і ефективно можуть працювати тільки на відповідних матеріалах та напівфабрикатах. Заготівельне виробництво ( в тім числі виробництво склодеталей, спіралей, виводів, цоколів) ВАТ”ПЗГРЛ” не може по технологічній точності забезпечити вимогам сучасних складальних ліній, тому при вирішенні проблеми технологічного переоснащення виробництва люмінесцентних ламп її необхідно вирішувати комплексно: закупати складальне і заготівельне обладнання, або закуповувати складальне обладнання і вирішувати поставку напівфабрикатів по кооперації.

В рамках бізнес-плану (І-й етап) для підвищення ефективності люмінесцентного виробництва доцільно буде провести такі заходи:

1. Провести ремонт (середній та капітальний) обладнання;

2. Розробити та впровадити в виробництво конструкції люмінесцентних ламп в колбі діаметром 32мм (замість 38мм);

3. Внести зміни в конструкцію ламп – тарілку виготовляти з свинцевого скла (аналогічного Сл 93-1), корпус цоколя – з алюмінієвої стрічки, штирьки цоколя – з латунної стрічки (тобто повернутись до застосування традиційних для конструкції люмінесцентних ламп матеріалів);

4. Розробити проект та виконати реконструкцію системи вентиляції та очистки повітря від парів ртуті;

5. Провести модернізацію напівавтомату відкачки та наповнення люмінесцентних ламп з метою дозування ртуті в лампу до 25-40 мг.

При виконанні цих заходів параметри ламп будуть відповідати вимогам МЕК та нормативам України і будуть конкурентоспроможними в Україні та країнах СНД.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.