Здавалка
Главная | Обратная связь

Характеристики маркетингових служб підприємства та їх подальший розвиток.На початку 2001 р. на базі відділу збуту та відділу постачання був створений комерційний відділ, обов’язками якого було:

· виконання функцій маркетингової служби (вивчення попиту та цін на

ринках України та дальнього зарубіжжя)

· забезпечення виробництва матеріально-технічними, енергетичними ресурсами, реклама в ЗМІ, реалізація основної та іншої продукції.

 

В подальшому необхідно провести реорганізацію на підприємстві, виділить в окремі підрозділи службу маркетингу, яка буде підрозділяться на групи:

· досліджень (дослідження ринка та товару, повернення старих клієнтів та освоєння нових ринків)

· маркетингової комунікації (аналітичне планування, контакти з клієнтом засобом виставок, презентацій, реклама в ЗМІ), група реалізації основної та іншої продукції, яка буде займатися укладанням угод на поставку готової продукції, пошуком нових покупців, організацією дилерської мережі.

Відділ забезпечення матеріально-технічними та енергетичними засобами виділити в окрему структуру.

 

Засоби маркетингової комунікації ( впливу на покупця), спрямовані на покращення системи збуту та освоєння нових ринків, пропозиції щодо ціноутворення).

Планується, що однією із функцій відділу маркетингу буде функція маркетингової комунікації яка буде займатися :

· створенням фірменного стилю (розробка нового індивідуального пакування, з визначенням основних технічних характеристик і назвою координат та девізу підприємства), розміщенням логотипу на канцелярських товарах;

· розміщенням реклами в друкованих виданнях , ЗМІ, рекламних щитах,

оформленням зовнішнього виду автотранспорту підприємства, розміщенням

реклами в транспорті по регіонах;

· участю в виставках та презентаціях;

· створенням дилерської мережі;

· стимулюванням збуту, а саме :

- розробити систему знижок з урахуванням обсягів та асортименту продукції, форм та строків оплати, географічного розташування покупця, умов постачання, циклічності покупок;

- запропонувати систему святкових знижок;

- розробити систему заохочень;

- організувати систему доставки продукції покупцю;

- провести акції безкоштовної утилізації кінцевим споживачам ртутних ламп в межах до 30 % від споживаних обсягів;

- з кожною партією товару кінцевому споживачу надавати дозвіл на безкоштовну утилізацію конкретної партії ламп;

- надсилати інформацію про підприємство з переліком сервісних послуг.

· оперативним регулюванням виробничої програми згідно попиту.

 

Висновки

·Ринок України та країн СНД має значний потенціал росту.

·ВАТ “ ПЗ ГРЛ” виробляє більше 35 найменувань основної

продукції.

· Для покращення конкурентоспроможності необхідно провести ряд вище зазначених засобів.

· Основними ринками збуту продукції підприємства є : Україна, Росія,

країни СНД , країни дальнього зарубіжжя ( країни Дальнього та Близького

Сходу, країни Африки).

· Основні групи споживачів товарів – це промислові підприємства,

підприємства по обслуговуванню автомагістралей, метрополітени, залізничні шляхи сполучення , адміністративні, торгівельні та інші заклади, організації суспільного призначення, підприємства міськсвітла, комунальні служби, сільгосппідприємства.

· Продукція ВАТ « ПЗ ГРЛ» конкурентоспроможна.

· Підприємство проводить захисну стратегію збереження і утримання

історично обумовлених позицій на ринках та веде наступ на ринки

дальнього зарубіжжя.

· Надалі необхідно провести реорганізацію на підприємстві:

виділити в окремий підрозділ службу маркетингу.

· Основні засоби, спрямовані на покращення збуту:

організація дилерської мережі та представництв, створення фірменного стилю, розміщення реклами в ЗМІ і т.ін., участь в виставках і презентаціях, стимулювання збуту, оперативне регулювання виробничої програми згідно попиту.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.