Здавалка
Главная | Обратная связь

Структура навчальної дисципліниНазви змістових модулів і тем всьго лекції Семінар/практич Самост всьго лекції Практ семари. Самост.
    Денна форма Заочна форма
  Розділ І ( модуль 1) Загальні відомості про шкідників, хвороби і бур’яни с/г культур    
1. Основи загальної ентомології        
2. Основи загальної фітопатології        
  Розділ П ( модуль ІІ). Методи боротьби з шкідниками, хворобами і бур’янами                
3. Методи обліку та прогнозу появи шкідливих організмів          
4. Агротехнологічний та фізико-механічний методи боротьби            
5. Біологічний метод боротьби            
6. Фітофармакологічний метод боротьби            
  Розділ III (модуль 3) Шкідники і хвороби с/г культур. Інтегрована система захисту                
7. Багатоїдні шкідники та боротьба з ними          
8. Шкідники і хвороби зернових культур та методи боротьби з ними          
9. Шкідники зерна і продуктів їх переробки, методи боротьби з ними            
Шкідники і хвороби бобових культур. Інтегрована система захисту            
11. Шкідники і хвороби технічних культур. Інтегрована система захисту            
12. Шкідники і хвороби картоплі та цукрових буряків. Інтегрована система захисту          
13. Шкідники і хвороби овочевих культур відкритого й закритого ґрунту та при зберіганні овочів. Система захисту овочевих культур            
Шкідники і хвороби плодових, ягідних культур, винограду, полезахисних смуг і лісонасаджень. Система захисту            
    Усього годин        

 


5. Тематика та план лекційних занять

(денна форма навчання)

Назва теми. План К-сть годин
Вступ. Роль служби захисту рослин в підвищенні врожайності с/г культур 1. Історія виникнення служби захисту рослин 2. Роль захисту рослин в підвищенні врожайності с/г культур 3. Вдосконалення інтегрованого захисту рослин
Біологія і екологія комах 1. Біологія комах 2. Екологія комах 3. Загальні поняття про кліщів , нематод, слимаків, гризунів
Віруси, бактерії, квіткові паразити. Методи боротьби 1. Історія відкриття вірусів 2. Вірусні хвороби рослин. Мозаїка та жовтіння 3. Типи ураження бактеріальними хворобами 4. Бактеріальні хвороби рослин 5. Методи боротьби
Агротехнічний, фізико-механічний, біологічний методи боротьби 1. Створення і використання стійких сортів рослин 2. Боротьба з бур’янами 3. Фізико-механічні методи боротьби 4. Біологічний метод боротьби
Хімічний метод боротьби. Захист безпеки і захисні засоби під час роботи з пестицидами 1. суть і значення хімічного методу 2. Класифікація пестицидів за об’єктами застосування 3. Класифікація пестицидів по способу проникнення їх в організм і характеру дії 4. Способи застосування пестицидів 5. Засоби безпеки при роботі з пестицидами
  Разом лекційних годин

6.1. Тематика та план семінарських занять

(денна форма навчання)

Назва теми. План К-сть годин
Вивчення та визначення пестицидів за зовнішніми ознаками. Вивчення техніки безпеки працюючих з пестицидами 1. Визначення пестицидів за зовнішньою ознакою 2. Вивчення санітарно-гігієнічних основ застосування пестицидів 3. Вивчення індивідуальних засобів захисту
2. Вивчення прогнозу появи шкідників та карантину України 1. Вивчення типів прогнозу з’явлення шкідників с/г культур: а) короткотерміновий; б) довготерміновий; в) багаторічний 2. Матеріали, які необхідні для складання короткотермінового, довготермінового, багаторічного прогнозів 3.Вивчення внутрішнього і зовнішнього карантинів
  Разом годин

 

6. 2. Тематика та план лабораторно - практичних занять

(денна форма навчання)

 

Назва теми. План К-сть годин
Вивчення будови комах та фаз їх розвитку 1. Ознайомитися з зовнішньою будовою комахи 2. Ознайомитися з внутрішньою будовою комахи 3. Замалювати зовнішню будову жука
2. Ознайомлення з основними типами хвороб рослин за зовнішніми ознаками 1. Ознайомлення з типами хвороб 2. Замалювати кожен тип хвороби в зошиті 3. Мікроскопічно ознайомитись з будовою спор грибів і замалювати в зошиті
3. Визначення багатоїдних шкідників за зовнішніми ознаками , складання системи заходів 1. Вивчення біології розвитку і шкідливості сарани 2. Вивчення біології розвитку і шкідливості коваликів 3. Вивчення характеру пошкодження і біології розвитку лускокрилих ( лучного метелика, стеблового метелика) 4. Замалювати зовнішню будову саранових, вовчка, ковалика, лускокрилих 5. Скласти систему заходів боротьби з багатоїдними шкідниками
4. Вивчення пошкодження зернових культур шкідниками та хворобами, складання системи заходів по боротьбі зі шкідниками і хворобами 1. Вивчення біології розвитку і шкідливості клопа-черепашки. 2. Вивчення біології розвитку і шкідливості хлібної жужелиці 3. Мікроскопічне вивчення збудників сажки на зернових культурах 4. Замалювати цикли розвитку зони пшениці і летючої сажки Скласти план заходів по боротьбі зі шкідниками і хворобами зернових
  Разом годин

Самостійна робота

(денна форма навчання)

 

Назва теми. План К-сть годин
1. Загальні відомості про шкідників, хвороби і бур’яни с.г. культур
 1. Екологія комах. Абіотичні фактори - температура, вологість, світло, гідроедафічні або водно-грунтові фактори.
 2. Біоценози, біотипи. Принцип зміни місця поширення комах і зони шкідливості. Цикли масового поширення комах.
 3. Загальні відомості про кліщів, нематод, слимаків і гризунів.
2. Основи загальної фітопатології
 1. Поняття про хвороби рослин.
 2. Поняття паразитизму
 3. Гриби як збудники хвороб
3. Методи боротьби з шкідниками, хворобами і бур’янами с.г. культур
 1. Методи обліку та прогнозу появи шкідливих організмів
 2. Поняття про поширення хвороб і інтенсивність або ступінь проявлення хвороб.
 3. Агротехнологічний та фізико-механічний методи боротьби
 4. Біологічний метод боротьби
 5. Фітофармакологічний метод боротьби
4. Шкідники і хвороби с.г. культур, інтегрована система захисту
 1. Багатоїдні шкідники та боротьба з ними
 2. Визначення багатоїдних шкідників за морфологічними ознаками натуральних зразків, колекціями комах.
5. Шкідники і хвороби зернових культур та методи боротьби з ними
 1. Шкідники зернових колосових культур
 2. Хвороби зернових колосових
 3. Скласти інтегровану систему захисту озимих і ярих зернових колосових культур, враховуючи методику обліку шкідників, хвороб і бур'янів, зернових культур, визначити фітосанітарний стан та ЕПШ (економічний поріг шкідливості).
6. Шкідники зерна і продуктів їх переробки, методи боротьби з ними
 1. Довгоносики (рисовий і комірний), хрущаки (булавовусий борошняний хрущак, малий борошняний хрущак), борошноїди, зерновий шашіль, зерноїди, вогнівки (комірна і млинова), зернова міль, борошняний кліщ. Мишоподібні гризуни (пацюки і миші).
 2. Профілактичні заходи (контроль за станом зерна). Фізико-механічні, фітофармакологічні методи захисту. Засоби захисту від мишоподібних гризунів.
 3. Охорона праці.
7. Шкідники і хвороби бобових культур. Інтегрована система захисту 1. Шкідники гороху - бульбочкові довгоносики, гороховий зерноїд, горохова плодожерка, бобова (акацієва) вогнівка, горохова попелиця. Заходи боротьби з ними. 2. Хвороби зернобобових - аскохітоз, борошниста роса, іржа, переноспороз, церкоспороз сої, антракноз квасолі та ін. 3. Шкідники і хвороби багаторічних бобових трав - попелиця, клопи, довгоносик (конюшиновий листковий, сірий буряковий), насіннєїд (великий люцерновий та ін.), люцернова товстоніжка, іржа, антракноз, рак конюшини, фузаріоз, бура плямистість, аскохітоз та ін
8. Шкідники і хвороби технічних культур. Інтегрована система захисту
 1. Шкідники і хвороби соняшнику - соняшникова вогнівка, вусач, шипоноска, геліхрізова попелиця, біла та сіра гниль, переноспороз, іржа, фомоз, формопсис та ін.
 2. Скласти інтегровану систему захисту соняшнику.
9. Шкідники і хвороби картоплі та цукрових буряків. Інтегрована система захисту
 1. Шкідники і хвороби картоплі - колорадський жук, картоплева попелиця, міль, нематода, фітофтороз, альтернаріоз, ризоктиніоз, макроспоріоз, рак картоплі, кільцева гниль, чорна ніжка, парша та ін.
 2. Скласти інтегровану систему захисту картоплі.
 3. Шкідники і хвороби цукрових буряків - попелиці (листкова і коренева), довгоносики (сірий і звичайний), блішки, щитоноска, крихітка, мінуюча міль, бурякові мухи, коренеїд, церкоспороз, переноспороз, борошниста роса, фомоз, іржа, вірусні хвороби та ін.
 4. Скласти інтегровану систему захисту цукрових буряків.
 5. Охорона праці.
10. Шкідники і хвороби овочевих культур відкритого й закритого ґрунту та при зберіганні овочів. Система захисту овочевих культур 1. Шкідники і хвороби хрестоцвітих овочевих культур - хрестоцвіті блішки, листоїд, капустяна міль, совка, білан, мухи, попелиця, чорна ніжка, переноспороз, кила капусти, альтернаріоз, судинний бактеріоз 2. Шкідники і хвороби цибулі й моркви - цибулева муха дзюрчалка, листоблішка, трипс, довгоносик, морквяна муха, зонтична попелиця, переноспороз цибулі, шийкова гниль, сажка, іржа-та ін Скласти інтегровану систему захисту цибулі і моркви.
11. Шкідники і хвороби плодових, ягідних культур, винограду, полезахисних смуг і лісонасаджень. Система захисту
 1. Шкідники і хвороби плодових культур
 2. Шкідники і хвороби ягідних культур
 3. Скласти інтегровану систему захисту плодового саду.
  Разом годин


©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.