Здавалка
Главная | Обратная связь

Індивідуальні завданняВажливим компонентом у процесі опанування студентом курсу «Захист рослин» є індивідуальна робота. Вона складається з окремих індивідуальних завдань, що сприяють поглибленому вивченню окремих тем курсу або допомагають у оволодінні ними, дають можливість враховувати індивідуальні потреби студента, викликають зацікавленість студентів у розгляді певних питань, дають можливість використовувати індивідуальний підхід до кожного студента.

 

Форми роботи: словникова робота, доповідь, підготовка до співбесіди, консультації з тестових питань, словникова робота та складання схем, таблиць, підготовка слайдових презентацій, фільмів, написання рефератів (за бажанням)

Теми рефератів:

 

1. Комахи та їх значення в природі. Анатомія і фізіологія комах

2. Поняття про хвороби с/г рослин. Типи хвороб. Неінфекційні та інфекційні хвороби. Грибні хвороби. Морфологія та біологія грибів

3. Віруси, бактерії, квіткові паразити. Методи боротьби

4. Методи боротьби: агротехнічні, фізико-механічні й біологічні

5. Хімічний метод боротьби. Заходи безпеки і захисні засоби під час роботи з пестицидами. Суть і значення хімічного методу боротьби зі шкідниками і хворобами с/г культур. Застосування інтенсивних технологій

6. Класифікація хімічних засобів боротьби з бур’янами

7. Багатоїдні шкідники. Система захисту с/г культур

8. Шкідники зернових культур. Система захисту

9. Шкідники та хвороби зернобобових культур. Система захисту

10. Шкідники і хвороби цукрових буряків. Система захисту

 

11. Шкідники і хвороби овочевих культур. Система захисту

12. Шкідники і хвороби плодових культур. Система захисту

13. Організація робіт по захисту рослин з прогнозом появи й розвитку шкідників і хвороб

14. Складання планів по захисту рослинСтруктура та функції органів державної служби захисту рослин.

15. Елементи захисту рослин у системах біологічного землеробства.

16. Захист рослин у малих селянських та фермерських господарствах.

17. Вивчення критеріїв для прийняття рішення щодо застосування засобів захисту рослин від шкідників, хвороб та бур'янів.

18. Організація, нормування, оплата праці по захисту рослин.

19. Оцінка ефективності заходів захисту рослин на конкретних прикладах за індивідуальними завданнями.

20. Фітосанітарний моніторинг поліфагів, шкідників, хвороб і бур'янів зернових колосових культур та кукурудзи.

21. Обліки поліфагів та економічні пороги їх шкідливості.

23. Обліки шкідників і хвороб соняшнику.
24. Обліки шкідників і хвороб кукурудзи.
25. Обліки шкідників і хвороб картоплі.

26. Обліки шкідників цукрових буряків та економічні пороги їх

шкідливості.

27. Прогноз розвитку шкідливих організмів.

28. Основні положення моніторингу шкідливих організмів у зерносховищах, складах і на елеваторах.

29.Моніторинг сегетальної рослинності.

30. Фітосанітарний моніторинг ягідних культур.

31. Фітосанітарний моніторинг карантинних шкідливих організмів. 18.Основні положення Закону України «Про пестициди та агрохімікати». 19.Методи визначення заселеності і пошкодження шкідниками.

32. Строки і методи обстеження польових культур для виявлення ентомофагів і визначення доцільності хімічних обробок посівів

 

Методи навчання

Методи навчання за джерелами знань: Словесні( лекція, розповідь, пояснення, евристична і репродуктивна бесіда тощо); Наочні: ілюстрація, демонстрація, презентація, спостереження);©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.