Здавалка
Главная | Обратная связь

Порівняльні технічні дані розрахованих типів колонТип колони Активна висота колони, м Діаметр колони, м Гідравлічний опір тракта суміші, що розділяється, н/м2
Тарілчаста ковпачкова... Сітчаста.......................... Насадкова........................ 5,7 5,0 9,0 1,0 1,0 0,8 і 1,0 8 340 4 257 2 138

 

Однак, варто зазначити, що габарити ректифікаційних колон варто порівнювати не за активною, а і за дійсною висотою з врахуванням, наприклад, розміщення розподільних тарілок і опорних решіток у насадковій колоні, які збільшують габарити насадкової колони і її гідравлічний опір, який не врахо­вувався у виконаному розрахунку. З урахуванням цих факторів ректифікаційна колони з сітчастими тарілками за габаритними умовами і за гідравлічним опором має кращі показники порівняно із розглядуваними колонами.

Як показано на рис. ІІІ.23, її висота майже вдвічі менша за висоту насадкової колони.

а б в

 

Рис. ІІІ.23. Габаритні розміри трьох типів спроектованих ректифікаційних
колон: а – з насадкою із кілець Рашига; б – з капсульними ковпачками;
в – з сітчастими тарілками

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКТИФІКАЦІЙНИХ КОЛОН ТА ЇХ ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ

 

Ректифікаційні колони залежно від призначення можуть виготовлятись із чавуна і сталі. Вони можуть мати насадки із різних типових тарілок з капсульними і тунельними або прямокутними ковпачками, із сітчастими або решітчастими тарілками і з насадками із кілець Рашига або інших матеріалів. Тарілки з тунельними та прямокутними ковпачками за низкою наявних недоліків у нових колонах не використовуються.

 

а б в г

 

Рис. ІІІ.24. Типи ректифікаційних колон: а – з тунельними жолобчастими ковпачками; б – з капсульними ковпачками; в – з сітчастими тарілками;
г – з насадками із кілець Рашига; 1 – тарілка з тунельними ковпачками;
2 – тарілка з капсульними ковпачками; 3 – сітчаста тарілка; 4 – насадка;
5 – зливні труби; 6 – тарілка для рівномірного зрошення насадки; 7 – люк;
8 – опорна решітка

На рис. ІІІ.24 наведено основні типи ректифікаційних колон, а в табл. ІІІ.16 подано їх характеристики. На рис. ІІІ.25, ІІІ.26 показані різні конструкції тарілок, а в табл. ІІІ.17 дані характеристики капсульних тарілок. У табл. ІІІ.18 дана характеристика насадок, що використовуються в ректифікаційних колонах.

 

Таблиця ІІІ.16

Колонні апарати із вуглецевої або кислотостійкої сталі
для надлишкового тиску від 0,005 до 16 ат

Назва Внутріш-ній діа-метр, мм Віддаль між таріл-ками, мм Позна-чення Ковпачки Перелив-ний пристрій Основа тарілки
діаметр, мм ширина, мм
Колонні апарати з капсуль-ними ковпач-ками 400, 500, 600, 800, 1000   200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 (вище 500 не нор-мується) ТСК-І    
1000, 1200, 1400, 1600, 1800, (2000) 2200, (2400) 2600, 3000   ТСК-ІІІ Перелив діамет-ральний. Злив флегми крізь сегментні труби Не-роз’ємні
(1200), 1400, 1600, 1800, (2000), 2200, (2400), 2600, 3000 300, 350, 400, 450, 500, (вище 500 не нормуєть-ся) ТСК-Р   Роз’ємне із де­кількох частин
Колонні апарати з тунель-ними ков­пачками (1200), 1400, 1600, 1800, 2200, 2600, 3000 400, 500, 600, 700 ТСТ 70,8 Перелив діамет-ральний. Злив флегми крізь круглі труби Роз’ємне

Продовження табл. ІІІ.16

Колонні апарати безнасад-кові (решітча-сті) 400, 500, 600 200, 300, 350, 400, 450, 600 (останнє при встановленні люка) ТСБ-І Без переливного пристрою Нероз’єм-ні
800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, (2000), 2200, (2400), 2600, 3000           Роз’ємне із декількох частин
Колонні апарати без­насадкові (сітчасті) 400, 500, 600 200, 300, 350, 400, 450, 600 (останнє за встановлен-ня люка) ТСБ-ІІ Без переливного пристрою Нероз’єм-не
800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, (2000), 2200, (2400), 2600, 3000           Роз’ємне із декількох частин
Колонні апарати насадкові 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, (1400), (1600), (1800) (2000), (2200) (2400), (2600) (3000) Не нормується ТСН-ІІ Без переливного пристрою Нероз’єм-не або роз’ємне із декількох частин
ТСН-ІІІ   Нероз’єм-не або роз’ємне із двох половин на болтах

Закінчення табл. ІІІ.16

      ТСН-IV   Роз’ємне із декількох частин для прохода крізь люк

Примітка:

1. Діаметри колонних апаратів, взяті в дужки, використовувати не рекомендується.

2. За наявності штуцерів для подачі або відбору рідини віддаль між тарілками не менша за 300 мм.

У колонах з насадками останні вкладуються на решітки. Між ярусами залишають вільний об’єм заввишки 300–500 мм, в яких для рівномірного розподілу флегми встановлюють розподільні тарілки. Розподільна тарілка показана на
рис. ІІІ.27, а її типорозміри – у табл. ІІІ.19. Корпуси колонних апаратів із сталі можуть бути збірними на фланцях (тип І), а також цільнозварними із знімними (тип ІІ) та незнімними днищем та кришкою (тип ІІІ).

Під час виготовлення сітчас­тих тарілок із сталевих листів зав­товшки s діаметр отворів прий­мається не меншим за (1,33·s) для вуглецевої сталі і не меншим за (1,8·s) для кислотостійкої сталі, а крок між отворами – не меншим за три діаметри отвору.

Рис. ІІІ.25. Тарілки колонних апаратів
з капсульними ковпачками: 1 – ковпачок;
2 – кріплення ковпачка; 3 – зливна труба;
4 – диск тарілки

Таблиця ІІІ.17©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.