Здавалка
Главная | Обратная связь

Властивості насиченої водяної пари залежно від тискуПерерахунок в СІ: 1 кгс/см2 = 9,81·104 Па

Тиск (абсолют-ний), кгс/см2 Темпе-ратура, 0С Питомий об’єм, м3/кг Густина, кг/м3 Питома ентальпія рідини , кДж/кг Питома ентальпія пари , кДж/кг Питома теплота пароутво-рення r, кДж/кг
0,01 6,6 131,60 0,00760 27,7
0,015 12,7 89,64 0,01116 53,2
0,02 17,1 68,27 0,01465 71,6
0,025 20,7 55,28 0,01809 86,7
0,03 23,7 46,53 0,02149 99,3
0,04 28,6 35,46 0,02820 119,8
0,05 32,5 28,73 0,03481 136,2
0,06 35,8 24,19 0,04133 150,0
0,08 41,1 18,45 0,05420 172,2
0,10 45,4 14,96 0,06686 190,2
0,12 49,0 12,60 0,07937 205,3
0,15 53,6 10,22 0,09789 224,6
0,20 59,7 7,977 0,1283 250,1
0,30 68,7 5,331 0,1876 287,9
0,40 75,4 4,072 0,2456 315,9
0,50 80,9 3,304 0,3027 339,0
0,60 85,5 2,785 0,3590 358,2
0,70 89,3 2,411 0,4147 375,0
0,80 93,0 2,128 0,4699 389,7
0,90 96,2 1,906 0,5246 403,1
1,0 99,1 1,727 0,5790 415,2
1,2 104,2 1,457 0,6865 437,0
1,4 108,7 1,261 0,7931 456,3
1,6 112,7 1,113 0,898 473,1
1,8 116,3 0,997 1,003 483,6
2,0 119,6 0,903 1,107 502,4
3,0 132,9 0,6180 1,618 558,9
4,0 142,9 0,4718 2,120 601,1
5,0 151,1 0,3825 2,614 637,7
6,0 158,1 0,3222 3,104 667,9
7,0 164,2 0,2785 3,591 694,3
8,0 169,6 0,2454 4,075 718,4
9,0 174,5 0,2195 4,536 740,0

Продовження табл. 2 Д

179,0 0,1985 5,037 759,6
183,2 0,1813 5,516 778,1
187,1 0,1668 5,996 795,3
190,7 0,1545 6,474 811,2
194,1 0,1438 6,952 826,7
197,4 0,1346 7,431 840,9
200,4 0,1264 7,909 854,8
203,4 0,1192 8,389 867,7
206,2 0,1128 8,868 880,3
208,8 0,1070 9,349 892,5
211,4 0,1017 9,83 904,2
232,8 0,06802 14,70
249,2 0,05069 19,73
262,7 0,04007 24,96
274,3 0,03289 30,41
284,5 0,02769 36,12
293,6 0,02374 42,13
301,9 0,02064 48,45
309,5 0,01815 55,11
323,1 0,01437 69,60
335,0 0,01164 85,91
345,7 0,00956 104,6
355,4 0,00782 128,0
364,2 0,00614 162,9
374,0 0,00310 322,6

 

Таблиця 3Д

Мольна теплоємність газів, кДж/(кмоль·К) (за рабс = 1 атм)

Перерахунок в СІ: 1 атм = 760 мм рт. ст. = 101 325 Па

Газ Температура, 0С
Азот, кисень, повітря, оксид вуглецю 29,0 29,3 30,0 31,0
Аміак 35,3 37,9 43,2 50,1
Водень 29,1 29,3 29,7 30,4
Водяна пара 35,0 35,5 36,7 39,3
Діоксид вуглецю і діоксид сірки 38,6 41,1 45,7 54,3
Метан 35,7 39,7 47,8 59,8
Сірководень 34,3 35,8 38,8 43,3
Хлор 36,3 36,4 36,7 37,0
З припустимим наближенням даними таблиці можна користуватися і за тиску у декілька атмосфер

Таблиця 4Д

Рівноважні склади рідини і пари деяких бінарних систем
за рабс = 760 мм рт. ст

Метиловий спирт – вода Хлороформ – бензол
t, °С % (мол.) метилового спирта t, °С   % (мол.) хлороформа
в рідині в парі в рідині в парі
100,0 96,4 93,5 91,2 87,7 81,7 78,0 75,3 73,1 71,2 69,3 67,5 66,0 64,5 13,4 23,0 30,4 41,8 57,9 66,5 72,9 77,9 82,5 87,0 91,5 95,8 80,6 79,8 79,0 78,2 77,3 76,4 75,3 74,0 71,9 68,9 61,4
Вода – оцтова кислота Азот – кисень
t, °С % (мол.) води t, °С   % (мол.) азота
в рідині в парі в рідині в парі
118,1 115,4 113,8 110,1 107,5 105,8 104,4 103,2 102,1 101,3 100,6 100,0 9,2 16,7 30,2 42,5 53,0 62,6 71,6 79,5 86,4 93,0 90,1 89,5 89,0 77,3 3,5 6,2 11,5 17,1 22,2 27,7 33,8 40,5 47,8 56,6 66,6 78,4 91,9 13,0 20,2 30,4 39,7 47,8 55,7 63,1 70,1 76,4 82,3 88,0 93,2 97,8

Таблиця 5Д

Характеристика скруберних насадок із кілець
і кускового матеріалу

 

Вид насадки Розмір елемента насадки, мм Кількість елементів в 1 м3 об’єма, заповненого насадкою Вільний об’єм, м33 Питома поверхня, м23 Маса 1м3 насадки, кг
Кільця фарфорові >> керамічні >> керамічні >> керамічні >> керамічні >> сталеві >> сталеві Гравій круглий Андезіт кусковий Кокс кусковий >> >> >> Каталізатор синтеза аміака кусковий Каталізатор конверсії СО у таблетках Каталізатор сірчанокислотний (ванадієвий) у таблетках 8×8×1,5 15×15×2 25×25×3 35×35×4 50×50×5 35×35×2,5 50×50×1 43,5 42,6 40,8 28,6 24,4 6,1     d=11,5; h=6     d=11; h=6,5 1 465 000 250 000 53 200 20 200 6 000 19 000 6 000 14 400 12 600 14 000 15 250 27 700 64 800 5 200 000     1 085 000     1 000 000 0,64 0,70 0,74 0,78 0,785 0,83 0,95 0,388 0,565 0,56 0,545 0,535 0,532 0,465     0,38     0,43 87,5 80,5         – –        

 


Таблиця 6Д

Коефіцієнти дифузії газів та парів в повітрі (за нормальних умов)*

 

Газ
Азот Аміак Бензол Водень Водяна пара Двоокис сірки Двоокис вуглецю Диетиловий ефір Етиловий спирт Кисень Метиловий спирт Сірчаний ангідрид Сірковуглець Хлористий водень 13,2 17,0 7,7 61,1 21,9 10,3 13,8 7,8 10,2 17,8 13,3 9,4 8,9 13,0

 

* За інших температур і тисків:

Таблиця 7Д

Коефіцієнти дифузії деяких газів в воді за *

 

Газ
Азот Аміак Водень Двоокис вуглецю, оксид азоту Кисень Хлор, сірководень Хлористий водень (за ) 1,9 1,8 5,3 1,8 2,1 1,6 2,3  

 

* За інших температур

Таблиця 8Д

 

Значення коефіцієнта Генрі Е для водних розчинів деяких газів

(у таблиці наведено значення в мм рт.ст.)

Перерахунок в СІ: 1 мм рт. ст. = 133,3 Па

 

Газ Температура,
Азот Ацетилен Бром Водень Двоокис вуглецю Етан Етилен Кисень Метан Окис вуг-лецю Повітря Сірково-день Хлор   40,2 0,55 0,0162   0,553 9,55 4,19 19,3   26,7 32,8   0,203 0,204   45,4 0,64 0,0209 46,2   0,666 11,8 4,96 22,1 19,7   37,1   0,239 0,25   50,8 0,73 0,0278 48,3   0,792 14,4 5,84 24,9 22,6   33,6 41,7   0,278 0,297   56,1 0,82 0,0354 50,2   0,93 17,2 6,8 27,7 25,6   37,2 46,1   0,321 0,346   61,1 0,92 0,0451 51,9   1,08 7,74 30,4 28,5   40,7 50,4   0,367 0,402   65,7 1,01 0,056 53,7   1,24 8,67 33,3 31,4   54,7   0,414 0,454   70,2 1,11 0,0688 55,4   1,41 9,62 36,1 34,1   47,1 58,6   0,463 0,502   79,2 – 0,101 57,1   1,77 32,2 – 40,7 39,5   52,9 66,1   0,566 0,6   90,9 – 0,191 58,1   2,59 42,9 – 47,8 47,6   62,5 76,5   0,782 0,731   95,2 – 0,307 57,4   – 50,2 – 52,2 51,8   64,3 81,7   1,03 0,73   95,4 – – 56,6   – 52,6 – 53,3 53,3   64,3 81,6   1,12 –  

 

Рис. 1Д. Залежність тиску насиченої пари гексану від температури.
Перерахунок в СІ: 1 мм рт. ст. = 133,3 Па


 

Рис. 2Д. Номограма для визначення теплоємності рідин

 

 

Таблиця до Номограми для визначення теплоємності рідин (рис. 2Д)

 

Речовина Номер точки Речовина Номер точки Речовина Номер точки
Амілацетат Анілін Ацетон Бензол Бромистий етил Бутиловий спирт Вода Гептан Гліцерин Дифеніл Диетиловий спирт Ізобутиловий спирт Ізопентан Ізопропіловий спирт(від 0 до 50°С) 12 14 18 29 1 24 36 18 21 8 17 33 20 32 Ізопропіловий спирт(від -50 до 0°С) Йодистий етил о- і м- Ксилол п- Ксилол Метиловий спирт Октан Пропиловий спирт Сірчана кислота 100% Сірковуглець Соляна кислота, 30% Толуол (від -60 до 40°С) Толуол (від 40 до 100°С) 27 5 9 10 23 15 25 7 4 26 28 30 Оцтова кислота, 100% Хролбензол Хлористий кальцій, 25% Хлористий натрій, 25% Хлористий етил Хлороформ Чотирьоххлористий вуглець Етилацетат Етиленгліколь Етиловий спирт 16 6 34 35 11 3 2 13 22 31

 

Перерахунок у СІ: 1 ккал/(кг×°С) = 4,19×103 Дж/(кг×К)

 

 

 

Рис. 3Д. Номограма для визначення тиску насиченої пари
і температури кипіння деяких рідин

Речовина Номер точки Речовина Номер точки Речовина Номер точки
Аллен Аміак Анілін Ацетилен Ацетон Бензол Бромбензол Бромистий етил a-Бромнафталін 1,3-Бутадієн Бутан a-Бутилен b-Бутилен Бутиленгликоль Вода Гексан Гептан Гліцерин Декалін Декан Діоксан Діфенін 6 49 40 2 51 24 35 18 46 10 11 9 12 58 54 22 28 60 38 36 29 45 1,2-Діхлоретан Діетиловий ефір Ізопрен Йодбензол м-Крезол о-Крезол м-Ксилол ізо-Масляна кислота Метиламін Метилмоносилан Метиловий спирт Метилформіат Нафталін a-Нафтол b-Нафтол Нітробензол Октан   Пентан Пропан   26 15 14 39 44 41 34 57 50 3 52 16 43 47 48 37 31 32* 17 5 Пропілен Пропіонова кислота Ртуть Тетралін Толуол Оцтова кислота Фторбензол Хлорбензол Хлористий вініл » метил » метилен » етил Хлороформ Чотирихлористий вуглець Етан Етилацетат Етиленгліколь Етиловий спирт Етилформіат 4 56 61 42 30 55 27 33 8 7 19 13 21 23 1 25 59 53 20

* за даними різних авторів

Перерахунок в СІ: 1 мм рт. ст.=133,3 Па

 

Рис. 4Д. Тиск насиченої пари органічних рідин, що не змішуються з водою, залежно
від температури: 1 – сірковуглець; 2 – гексан; 3 – чотирихлористий вуглець;
4 – бензол; 5 – толуол; 6 – скипидар; 7 – анілін; 8 – крезол; 9 – нітробензол;
10 – нітротолуол. Перерахунок в СІ: 1 мм рт. ст. = 133,3 Па

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Лебедев П.Д. Теплообменные сушильные и холодильные установки. – М.: Энергия, 1699.

2. Чернобыльский И.И. и др. Машины и аппараты химических производств. – М.: Машгиз, 1961.

3. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. – М.: Госхимиздат, 1960.

4. Гельперин Н.И. Дистилляция и ректификация. – М.: Госхимиздат, 1947.

5. Касаткин А.Г., Плановский А.Н., Чехов О.С. Расчёт тарельчатых ректификационных и абсорбционных аппаратов. – М.: Стардартгиз, 1961.

6. Плановский А.Н., Рамм В.М. Кочан С.З. Процессы и аппараты химической технологии. – М.: Госхимиздат, 1966.

7. Справочник химика. Т. V. – М.: Госхимиздат, 1968.

8. Кафаров В.В. Основы массопередачи. – М.: Высшая школа, 1962.

9. Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. – М.: Гостоптехиздат, 1967.

10. Плановский А.Н., Орочко Д.И., Лукьянов П.И. Процессы в кипящем слое. – М.: Изд-во ВИНИТИ, 1959.

11. Циборовский Э.Я. Процессы химической технологии. – М.: Госхиммздат, 1958.

12. Александров И.А. Ректификационные и абсорбционные установки. – Изд-е 2-е. – М.: Химия, 1971. – 296 с.

13. Кричевский И.Р. Фазовые равновесия в растворах при высоких давле­ниях. – М.: Госхимиздат, 1952.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.