Здавалка
Главная | Обратная связь

Заключним документом є балансовий звітУ ньому міститься повний перелік активів фірми і пасивів. Цей документ показує чисту вартість і ліквідність фірми. Кредитори, як правило, запитують балансовий звіт. Він також є необхідним при подачі податкової декларації.

Як і звіти про доходи і рух грошових коштів, бухгалтерський баланс використовує інформацію усіх фінансових моделей, розроблених у ранніх розділах бізнес плану; однак, на відміну від попередніх звітів, бухгалтерський звіт розробляється для бізнес плану тільки щорічно і, у більшому або меншому ступені, є резюме всієї попередньої інформації, розбитої на три розділи:

1. Активи.

2. Заборгованості.

3. Власний капітал.

Щоб одержати фінансування для нового підприємства, вам доведеться надати проект бухгалтерського балансу на період, зазначений у бізнес-плані. Більш того, буде потрібно включити особистий фінансовий звіт або замість нього бухгалтерський баланс, у якому описується ваш бізнес. Особистий бухгалтерський баланс складається також як і баланс для підприємства.

Бухгалтерський баланс складається з трьох розділів. Перша частина перелічує активи вашої компанії. Активи класифікуються як поточні активи і довгострокові або нематеріальні активи. Під поточними активами потрібно розуміти ті активи, що конвертуються в готівку або будуть використані на підприємстві найближчим часом року. Поточні активи включають такі складові:

o Готівка. Готівка на руках при закритті бухгалтерських книг наприкінці фіскального року.

o Дебіторські заборгованості. Доход, що витягається з кредитних рахунків. Для бухгалтерського балансу це підсумкова сума одержуваного доходу, що фіксується в бухгалтерських книгах по закінченні фіскального року.

o Інвентар. Витягується з таблиці вартості товару. Це запаси матеріалів, які використані для ще не реалізованої продукції.

o Підсумок поточних активів. Готівка, дебіторські заборгованості, інвентар і запаси.

Інші активи, що з'являються в бухгалтерському балансі - це довгострокові або нематеріальні активи. їх називають довгостроковими, тому що вони довгострокові на термін більш одного року. Прикладами такого типу активів можуть бути:

o Капітал і нерухомість. Вартість всього устаткування і нерухомості (якщо вам належать приміщення і земля).

o Інвестиції. Всі інвестиції компанії, що не можуть бути конвертовані в готівку протягом періоду менше одного року. У більшості випадків, компанії, що тільки відкрилися, не мають довгострокових інвестицій.

o Різні активи. Всі інші активи, що не належать до типу активів "капітал і нерухомість" або "інвестиції".

o Підсумок усіх довгострокових активів. Капітал і нерухомість, інвестиції й інші різні активи.

o Підсумок активів. Підсумок поточних активів і підсумок усіх довгострокових активів. Після того, як перелічите активи, вам буде потрібно описати заборгованості вашого підприємства. Як і активи, заборгованості класифікуються як поточні і довгострокові. Якщо виплата заборгованостей повинна бути зроблена в період менше одного року, то вони класифікуються як поточні заборгованості. Якщо виплата заборгованостей повинна бути зроблена в період більше одного року, то вони стають довгостроковими.

Прикладами поточних заборгованостей можуть бути:

o Кредиторські заборгованості. Усі витрати, одержувані при покупці різних матеріалів від регулярних кредиторів, що надходять на ваш рахунок.

o Термінові зобов'язання. Усі витрати підприємства, необхідні для діяльності, але які не були виплачені на час закриття книг. Зазвичай такими витратами є накладні витрати і зарплата.

o Податки. Податки, що повинні були бути виплачені на. час закриття книг.

o Підсумок поточних заборгованостей. Кредиторські заборгованості, термінові зобов'язання і податки.

Довгостроковими заборгованостями можуть бути:

- Боргові зобов'язання. Підсумок усіх боргових зобов'язань на кінець року, що повинні бути виплачені в період більше одного року.

- Заставні зобов'язання. Позички, узяті для покупки нерухомості, що повинні бути повернуті за довгостроковий період часу. Заставні зобов'язання-це сума, що залишилася, яку потрібно повернути, на момент закриття книг наприкінці року.

- Дебіторські заборгованості. Суми, які потрібно виплатити по довгострокових заборгованостях і що не будуть виплачені в поточному фіскальному році.

o Підсумок довгострокових заборгованостей. Боргові зобов'язання заставні зобов'язання і дебіторські заборгованості.

o Підсумок заборгованостей. Підсумок поточних і довгострокових заборгованостей.

Після того, як усі заборгованості будуть перераховані, заключна частина бухгалтерського балансу - власний капітал, що повинен бути обчислений. Сума, що відноситься до власного капіталу - це різниця, одержувана від підсумку активів і разом заборгованостей. Сума власного капіталу - це важливий фактор, яким користуються інвестори при оцінюванні компанії. У багатьох випадках вона визначає той обсяг капіталовкладень, які вони можуть без побоювання інвестувати в бізнес.

До бізнес-плану потрібно включити аналіз бухгалтерського балансу, звіт про доходи (витрати) і звіт про рух грошових коштів. Аналіз бухгалтерського балансу повинен бути коротким і містити ключові питання.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.