Здавалка
Главная | Обратная связь

Пример составления описания изобретения на веществоКласс МПК С04В 26/02
Название изобретения ЗОЛОПЛАСТ
Область техники, к которой относится изобретения Винахід відноситься до галузі виробництва будівельних полімерних композиційних матеріалів
Характеристика аналогов Відомий піщано-полімерний матеріал отриманий шляхом обробки тиском гарячої суміші, що включає в себе розплав, щонайменше одного термопластичного полімеру і пісок, та охолодження суміші до затвердіння під тиском [1].
Критика аналогов Недоліками полімерно-піщаного матеріалу є менші характеристики міцності в порівнянні з заявленим винаходом, що обумовлено низьким адгезійним зчепленням полімеру до поверхні піску.
Характеристика прототипа Найбільш близьким до заявленого винаходу є конструкційний матеріал, отриманий шляхом охолодження гарячої суміші, що включає в себе розплав термопластичного полімеру і наповнювач, зокрема, пісок, в кількості від 67 до 95 мас.% [2].
Критика прототипа Зазначений матеріал має високу стійкість до впливу зовнішнього середовища, кислот і лугів, а також добре обробляється. Однак він має недостатню міцність і адгезій ним зчепленням.
Цель изобретения Завданням винаходу є підвищення фізико-механічних властивостей композиційного матеріалу за рахунок поліпшення адгезії золи до (ПЕТФ) - поліетилентерефталат
Сущность изобретения Поставлена задача досягається тим, що в якості матриці використовується зола-винесення, а в якості армую чого елемента – суміш полімерів, при таких співвідношення мас %. Зола-винесення – 60 - 80, суміш полімерів – 20 – 40. І суміш полімерів має чітке співвідношення компонентів ПЕТФ – 60%, поліетилен – 40%. Полімери застосовуються чисті і в суміші, первинні та вторинні. Як правило, для виготовлення виробів, напівфабрикатів і заготовок з матеріалу застосовуються термопластичні полімери, що обумовлено екологічними та економічними факторами.  
Примеры конкретного выполнения Склад маси: зола-винесення 70%, вторинний поліетилентерефталат 30%. Зразок отриманий із суміші подрібленних полімерів (розмір < 15 мм) і золи-винесення ( з розміром зерен 1 – 100 мкм) по засобом процесу екструзії, при цьому утворилася однорідна пластична маса. Температурний режим екструзії – 250-2600С. Отримана маса була оброблена тиском методос пресування в охолоджуваній прес-формі, тиск 28 МПа було знято отвердіння маси до досягненні їй температури 72 С, час обробки 130 секунд. Одержаний зразок: Колір – сірий, Поверхня – однорідно глянцево-матова, без пір, Щільність 2160кг/м3 Воло поглинання – 0. Руйнівна напруга: - при згині – 159 МПа; - при розтягуванні – 97 МПа; - при стисненні 210МПа; - кислотостійкість – 99% - лужність – 97% - питомий обємний електричний опір 1· 1015 Ом см. Зразок важко згораемо-поступово обвуглюється при впливі відкритого вогню, при його видаленні матеріал припиняє обвуглюватися. У момент пресування матеріалу в нього можна впресувати різні матеріали, наприклад метали (приклад – викрутка – метал, ручка). Наведені результати підтверджують отримання зазначеного технічного результату – підвищення міцності матеріалу в усіх напрямках при зниженні анізотропії міцності властивостей, що обумовлено щільною упаковкою частинок золи-винесення та кристалізацією полімеру під тиском в умовах обмежених мікро камер. Отриманий склад полімерів в суміші золопласта обраний в результаті випрорбува табл.. 1, 2, 3. Таблиця 1. Результати випробування зразків зі складом полімерного в’яжучого 30-ПЕТФ, 40 – поліетилену
№ зразка Кількість полімерного в’яжучого, % Склад полімерного в’яжучого Кількість армую чого компонента, % Міцність, МПа Щільність, кг/м3
ПЕТФ, % Поліетилен, % При вигині При розтягуванні При стисканні

 

Таблиця 2.

Результати випробування зразків зі складом полімерного в’яжучого 50-ПЕТФ, 50-поліетилену

№ зразка Кількість полімерного в’яжучого, % Склад полімерного в’яжучого Кількість армую чого компонента, % Міцність, МПа Щільність, кг/м3
ПЕТФ, % Поліетилен, % При вигині При розтягуванні При стисканні

Таблиця 3.

Результати випробування зразків зі складом полімерного в’яжучого 40-ПЕТФ, 60-поліетилену

№ зразка Кількість полімерного в’яжучого, % Склад полімерного в’яжучого Кількість армую чого компонента, % Міцність, МПа Щільність, кг/м3
ПЕТФ, % Поліетилен, % При вигині При розтягуванні При стисканні

 

Формула изобретения Формула винаходу 1. Золопласт включає матрицю і армуючий елемент, який відрізняється тим, що в якості матриці використовується зола винесення, а в якості армую чого елемента – суміш полімерів, при таких співвідношеннях мас %; Зола-винесення – 60-80 Суміш полімерів 20-40 2. Золопласт за п.1 відрізняється тим, що суміш полімерів має чітке співвідношення компонентів:
Реферат Реферат
Название изобретения ЗОЛОПЛАСТ
Область, к которой относится изобретение Винахід відноситься дол. Галузі будівельних композиційних матеріалів.
Технический результат Задача винаходу – підвищення фізико-механічних властивостей композиційного матеріалу за рахунок поліпшення адгезії золи до ПЕТФ (поліетіленгерефталат).
Краткое изложение сущности изобретения Поставлена задача досягається тим, що в якості матриці використовується зола-винесення, а в якості армую чого елемента – суміш полімерів, при таких співвідношеннях мас % зола-винесення 60-80, суміш полімерів 20-40 і суміш полімерів має чітке співвідношення компонентів: ПЕТФ – 60%, поліетилен – 450%©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.