Здавалка
Главная | Обратная связь

У прольоті плити розміщаються одна колія навантаження А-15.Вихідні дані та їх аналіз

 

У відповідності з завданням на проектування залізобетонного мостового переходу необхідно запроектувати міст через водний потік.

У відповідності з вимогами і даними приведеними в додатку 1, стор. 135 і 2 додатку:

- величини прогонів до 9 м можна перекривати плитними прогоновими будовами із збірного або монолітного залізобетону;

- прогони від 9 до 18 м, можна перекривати тавровими або плитними прогоновими будовами;

- прогони від 18 до 42 м, перекривають тавровими прольотними конструкціями.

Ригелі проміжних опор – збірні з бетону класу В – 30. Тіло опори з бетону класу В – 25. Фундамент опор – забивні палі розміром 35 х 35 см. Огорожа на мосту бар¢єрного типу, перила металеві. Повна довжина мосту– 54,0 м.


ОПИС ВАРІАНТІВ МОСТА

І-й варіант

Міст запланований прольотом 12х12 м, по розрізній схемі в поперечному перерізі мосту находиться 6 таврових балок із попередньо напруженим залізобетоном, відстань в осях балок 2100, висота балок прольоту h = 1250мм. Ригель збірно-монолітний. Фундамент глибокого закладення на забивних палях 35 х 35. Стояк козлового типу, відсипний. Габарит моста

Г-10+ 2 х 1,5 м. Конструкція дорожнього одягу складається із гідроізоляція – 0,4 см, асфальтобетону – 10см і монолітної плити 20см. Тротуари залізобетонні, монолітні.

 

ІІ-й варіант

Міст запланований прольотом 15х24х15 м, по розрізній схемі в поперечному перерізі мосту находиться 6 таврових балок із попередньо напруженим залізобетоном, відстань в осях балок 2100, висота балок прольоту h = 900мм. Ригель збірно-монолітний. Фундамент глибокого закладення на забивних палях 35 х 35. Стояк козлового типу, відсипний. Габарит моста

Г-9+ 2 х 1,5 м. Конструкція дорожнього одягу складається із гідроізоляція – 1 см, асфальтобетону – 14см і монолітної плити 15см. Тротуари залізобетонні, монолітні.

 

 

Розрахунок прогонової будови за прийнятим варіантом

 

Міст проектується через залізницю. Прогонова будова збирається з 6 балок довжиною 21м. у поперечному напрямку на монтажі балки поєднуються зварюванням випусків арматури з плити проїзної частини і бетонуванням плити.

 

 

Постійні навантаження

Постійне навантаження на 1 м2 плити складаються з власної ваги плити проїзної частини і конструктивних шарів дорожнього одягу.

 

Таблиця 3.1 Постійні навантаження

Вид навантаження Нормативне навантаження кН/м2 Коефіцієнт надійності Розрахункове навантаження кН/м2
Асфальтобетонне покриття δ = 7см, γ = 23 кН/м3 (0,10*23=2,3)   1,61 1,5 2,415
Захисний шар з армованого бетону 4см 1,3 1,3
Гідроізоляція δ = 1 см, γ = 15 кН/м3 (0,01*15=0,15) 0,15 1,3 0,195
Вирівнюючий шар 3см 0,63 1,3 0,819
Збірно-монолітна плита δ =20 см, γ=25 кН/м3 (0,20*25=5,0) 3,75 1,1 4,125
Разом 7,14   8,854

 

 

Тимчасові навантаження

Плита проїзної частини розраховується на тимчасові навантаження А-15 і НК-100. розглядаються наступні випадки завантаження.

У прольоті плити розміщаються одна колія навантаження А-15.

 

Розрахунковий проліт плити ;

;

При ширині колеса навантаження А-15 bo = 0,6 м і розподіл її в товщині дорожнього одягу H = 0,104 м під кутом 45о розміри площадки розподілу навантаження будуть:

а) уздовж прольоту плити:

б) уздовж руху при ао = 0,2 м для А-11, довжина площадки:

але не менш Приймаємо .

 

 

Рисунок 3.1 Схема прикладання навантаження до плити коли в прольті розміщується одна колія навантаження А – 15 для визначення моменту

 

Тоді інтенсивність тимчасового навантаження на 1 м розрахункового прольоту плити:

;

Нормативний згинаючий момент від всіх видів навантаження:

;

Розрахунковий згинаючий момент від всіх видів навантаження:

Де gfp = 1,5 – коефіцієнт надійності для колісного навантаження А-15 при розрахунку елементів проїзної частини;

gfv = 1,5 – коефіцієнт надійності для полос рівномірно розподіленого навантаження А-15;

динамічний коефіцієнт для тандему навантаження АК;

динамічний коефіцієнт для смугового рівномірно розподіленого навантаження АК.

 

В прольоті плити розміщують дві колії навантаження А-15 (Рис. 3.2) від двох смуг, максимально приближених одна до одної.

 

 
 


               
 
   
   
     
 
 
 
 

 


Рисунок 3.2 Схема прикладання навантаження до плити коли в прольті розміщується дві колії навантаження А - 15 максимально наближених одна до одної для визначення моменту

Згинаючий момент в середині прольоту смуги плити шириною 1 м: ; ;

де с = 1,1 м - відстань між коліями двох смуг руху;

b1 =0,85 м з розрахунку за першим випадком завантаження.

При визначенні поперечної сили враховуємо різні робочі ширини розподілу уздовж руху:

а) у прольоті а = 1,29 м

б) біля опори ,

Приймаємо біля опори а = 0,65 м. Розрахункова схема зображена на Рис. 3.

 

 

Рисунок 3.3 Схема прикладання навантаження до плити коли в прольті розміщується дві колії навантаження А - 11 максимально наближених одна до одної для визначення поперечної сили

 

Як видно з Рис. 3.3 осі обох коліс попадають на ділянку із шириною розподілу а = 1,29 м. Ординати лінії впливу під вантажем

Розрахункове значення поперечної сили в опорі А:

 

 

У прольоті плити розміщається одне колесо навантаження НК-100 (Рис. 3.4)

 

 

 

Рисунок 3.4 схема прикладання навантаження до плити коли в прольті розміщується одне колесо навантаження НК-100

 

При ширині колеса і розподілі тиску від нього в товщі дорожнього одягу проїзної частини Н = 0,104м під кутом 450

Уздовж руху ширина площадки розподілу збігається із шириною площадки для колеса навантаження А-15, тому що довжини сліду для цих навантажень однакові.

Величина а = 1,51 м більша відрізку між осями навантаження НК-80, рівного 1,1 м. Тоді приймаємо загальну площадку з величиною уздовж руху:

Приймаємо а = 4,89 м

При розташуванні колеса біля опори

4,25<4,89

Тому приймаємо 4,89 м

Тоді інтенсивність навантаження на 1 м розрахункового прольоту плити:

Динамічний коефіцієнт для навантаження НК-100 визначаємо по інтерполяції між значеннями

 

 

Нормативний згинаючий момент в середині прольоту плити проїзної частини, як балка на двох опорах від навантаження НК-100

Розрахунок згинаючого моменту від навантаження НК-100

де gfp = 1,0 для навантаження НК-100.

Для визначення поперечної сили будуємо площадку розподіленого навантаження, лінію впливу і визначаємо координату лінії впливу QA під колесом , на відстані від опори А (Рис. 4.5).

 

 

Рисунок 3.5 схема прикладання навантаження до плити коли в прольті розміщується одне колесо навантаження НК-100 для визначення поперечної сили

 

Розрахункове значення поперечної сили в опорі А

 

Таблиця 3.2 Нормативні чи розрахункові зусилля

зусилля, кН м; кН Для випадків
А-15 (1 колесо) А-15 (2 колеса) НК-100 (1 колесо)
Мрп Мvп 22,8 2,96 25,39 3,27 52,78
Мр Мv 44,46 4,44 49,51 4,91 52,78
Мgn 3,36 3,36 3,36
Мg 4,16 4,16 4,16
Q 127,19  

 

Робота плити

 

Дійсна робота плити як нерозрізної системи на пружних опорах з частковим защемленням плити в ребрах враховуємо поправочний коефіцієнти α. Для цього перетин балки приводимо до прямокутної форми (Рис. 3.6)

 

 

Рисунок 3.6 Приведення перерізу балки до прямокутної форми

 

Приведені товщини:

верхня плита

нижня плита при ширині bf = 60 cм

момент інерції на кручення

циліндрична жорсткість плити

При n1 = 16,25 < 30 згинаючий момент з розрахунком поправочного коефіцієнта α і найбільших моментів в розрізній схемі рівні:

на опорі при α = -0,8 і α = + 0,25

в середині прольоту при α = + 0,5 і α = - 0,25

 

Обгинаюча епюра згинаючих моментів в нерозрізній плиті проїзної частини показана на рис. 3.7

 
 

 

 


Рисунок 3.7 Епюра моментів
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.