Здавалка
Главная | Обратная связь

Який з наведених методів ухвалення рішень дозволяє отримати максимальну кількість нових ідей?1. «Дельфі»

2. кількісний

3. «Brain storming»

4. евристичний

 

63. Імпульсивні рішення приймають люди, які:

1. довго і ретельно обмірковують кожен крок, кожну дію, багаторазово перевіряють всі ідеї

2. однаково уважні до процесу висунення і перевірки гіпотез та без попередньої перевірки висунутих гіпотез не починають процес реалізації рішення

3. надають перевагу процесу висунення гіпотез і мало приділяють уваги перевірці та уточненню гіпотез

4. характеризуються особливою ретельністю оцінки гіпотез, критичністю, яким притаманна попереджувальна оцінка

64. Визначити, який вид моделі наведено:

1. аналоговий

2. математичний

3. фізичний

4. аналітичний

 

65. Метод призначений для оптимального вибору з кількох варіантів, доцільний, коли результати одного рішення впливають на наступні:

1. «Платіжна матриця»

2. економічний аналіз

3. лінійне програмування

4. «Дерево рішень»

66. Конкретний вид управлінської діяльності, що здійснюється спеціальними прийомами та методами менеджменту:

1. принципами

2. завданнями

3. цілями

4. функціями

67. Планування – це:

1. процес формування структури управління і створення певного порядку у спільній роботі для досягнення поставлених цілей

2. процес визначення засобів, змісту та послідовності дій для досягнення поставлених цілей організації

3. процес, спрямований на забезпечення пропорційного і гармонійного розвитку різних сторін об’єкта за оптимальних умов

4. підтримка системи управління у стані упорядкованості, своєчасне усунення змін і перешкод

 

68. Функція координації передбачає:

1. формування структури управління і створення певного порядку у спільній роботі, що дозволяє ефективно діяти для досягнення цілей

2. визначення засобів, змісту та послідовності дій для досягнення поставлених цілей організації

3. забезпечення пропорційного і гармонійного розвитку різних сторін об’єкта за оптимальних для даних умов витрат

4. підтримку системи управління у стані упорядкованості, своєчасне усунення змін і перешкод

 

69. Підтримку системи управління у стані упорядкованості, своєчасне усунення змін і перешкод забезпечує функція:

1. планування

2. організації

3. регулювання

4. мотивації

 

70. Розподіл обсягу робіт, делегування повноважень і відповідальності визначення підпорядкування вирішує:

1. планування

2. організація

3. контроль

4. мотивація

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.