Здавалка
Главная | Обратная связь

Що з наведеного є спеціальними функціями менеджменту?1. планування, контроль, регулювання

2. координація, організація, мотивація

3. тактичне, оперативне, стратегічне планування

4. загальне (лінійне) управління, маркетингова діяльність, технічна підготовка виробництва

 

72. За способом здійснення горизонтальною, вертикальною, в просторі та часі може бути:

1. мотивація

2. контроль

3. координація

4. організація

 

73. Проведення аналізу господарської діяльності, виявлення шляхів і резервів підвищення ефективності виробництва стосується:

1. загального (лінійного) управління

2. технологічної підготовки виробництва

3. керування кадрами

4. економічної підготовки виробництва

 

74. Вивчення ринку, розробка товарів, визначення цінової політики, постачання і збуту, розробка реклами – складові:

1. загального (лінійного) управління

2. технологічної підготовки виробництва

3. маркетингової діяльності

4. економічної підготовки виробництва

 

75. Вдосконалення виробництва, матеріально-технічне забезпечення, виконання та контроль технологічних процесів – це:

1. оперативне управління

2. технологічна підготовка виробництва

3. керування кадрами

4. економічна підготовка виробництва

 

76. Визначення напрямків розвитку, ступеня централізації і децентралізації, формування системи контролю передбачає:

1. загальне (лінійне) управління

2. технологічна підготовка виробництва

3. керування кадрами

4. економічна підготовка виробництва

 

77. Стратегія підприємства – це:

1. специфічний плановий документ, що містить опис основних аспектів майбутнього проекту і надає можливість отримати інформацію

2. детальний всебічний комплексний план, призначений для забезпечення здійснення місії організації та досягнення її цілей

3. генеральна комплексна програма дій, яка визначає пріоритети і проблеми для підприємства, місію і розподіл ресурсів для їх досягнення

4. сукупність дій та рішень, виконаних керівництвом, що ведуть до розробки специфічних стратегій для досягнення цілей

 

78. Стратегічне планування – це:

1. специфічний плановий документ, що містить опис основних аспектів майбутнього проекту і надає можливість отримати інформацію

2. детальний всебічний комплексний план, призначений для забезпечення здійснення місії організації та досягнення її цілей

3. генеральна комплексна програма дій, яка визначає пріоритети і проблеми для підприємства, місію і розподіл ресурсів для їх досягнення

4. сукупність дій та рішень, виконаних керівництвом, що ведуть до розробки специфічних стратегій для досягнення цілей

79. Яке з наведених понять відображає сутність бізнес-плану?

1. специфічний плановий документ, що містить опис основних аспектів майбутнього проекту і надає можливість отримати інформацію

2. детальний всебічний комплексний план, призначений для забезпечення здійснення місії організації та досягнення її цілей

3. генеральна комплексна програма дій, яка визначає пріоритети і проблеми для підприємства, місію і розподіл ресурсів для їх досягнення

4. сукупність дій та рішень, виконаних керівництвом, що ведуть до розробки специфічних стратегій для досягнення цілей

 

80. Місія організації – це:

1. майбутній бажаний стан організації

2. передбачена робота або її частина, що має бути виконана раніше встановленим способом у визначений термін

3. чітко виражена причина існування організації

4. сукупність кваліфікаційних навичок, обладнання, інфраструктури, інструментів, відповідних знань для здійснення бажаних перетворень

 

81. Місія як загальне призначення діяльності організації формулюється на:

1. вищому рівні управління

2. середньому рівні управління

3. нижчому рівні управління

4. технічному рівні

82. Пошук можливостей зростання на існуючому ринку за рахунок нової продукції, що вимагає нової технології – це стратегія:

1. горизонтальної диверсифікації

2. вертикальної інтеграції

3. розвитку продукту

4. відтинання зайвого

 

83. Матриця шахового типу Boston Consulting Group (БКГ) будується за співвідношенням двох характеристик:

1. на параметрах зовнішнього середовища (можливості, перешкоди) та внутрішнього середовища (сильні, слабкі сторони)

2. обсяг попиту (темп зростання ринку) – частка ринку порівняно з часткою головного конкурента

3. товар (наявний – новий, інноваційний) – ринок (той, що існує – новий)

4. конкурентні переваги товару фірми – конкурентні переваги аналогічного товару©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.