Здавалка
Главная | Обратная связь

Уточнюємо частоти обертання валів і обертаючі моменти 

560 об/хв
,
=
=
=
рем
U
n
n
6 рад/с
,
,
=
×
=
×
=
n
p
w

140 об/хв
=
=
=
зуб
б
U
n
n
65рад/с
,
,
=
×
=
×
=
б
б
n
p
w

58,35 Н·м
,
,
,
 
3,6
 
=
×
×
×
=
×
×
=
=
w
h
h
w
P
P
T

 
,
 
3,3
 
=
×
=
=
=
б
б
P
P
T
w
w
225 Н·м

 

2.4 Знаходимо міжосьову відстань а: її вибираємо в інтервалі

+
270 мм
)
(
,
)
(
,
min
=
+
×
=
+
+
×
=
h
D
D
a
(2.3)

960 мм
)
(
)
(
max
=
×
=
+
×
=
D
D
a
+
(2.4)

Приймаємо найближче до середнього значення а=500 мм

 

Розрахункову довжину ременя знаходимо за формулою

1804 мм
a
D
D
D
D
a
l
p
 
 
 
)
(
)
(
,
)
(
)
(
=
×
-
+
+
+
×
+
×
=
×
-
+
+
×
+
×
=
p
(2.5)

Найближча за стандартом довжина l= 1800 мм.

 

Знаходимо

240 мм
)
(
,
)
(
,
=
×
=
+
×
=
D
D
D
cp
+
(2.6)

та знаходимо нове значення а з урахуванням стандартної довжини l за формулою

 

(2.7)

[
]
497 мм
)
(
)
,
(
,
,
=
-
×
-
×
-
+
×
-
×
=
a

2.7 При монтажі передачі необхідно забезпечити можливість зменшення а на 0,01 l для того, щоб полегшити одягнення ременя на шків: для збільшення натягу ременів необхідно передбачити можливість збільшення а на 0,025 l. У нашому випадку необхідні переміщення

- у менший бік 0,01 l=0,01·1800=18 мм,

- у більший бік 0,025 l=0,025·1800=45 мм.

 

Кут обхвату меншого шківа

 
 
=
-
×
-
=
-
×
-
=
a
D
D
a
141,3
(2.8)

Швидкість ременя

 
 
,
,
,
=
×
×
×
=
×
×
=
-
D
v
w

По таблиці 5.7[1] находимо величину колового зусилля , яке передається одним ременем при і=1, D1=80 мм, l0=1320 мм та v=6,0 м/с (інтерполіруючи).

 

101,8 Н (на один ремінь)
 
,0
=
×
-
+
=
p

 

Допустиме колове зусилля на один ремінь

(2.9)

- коефіцієнт, враховуючий вплив кута обхвату.

,
)
,
(
,
)
(
,
=
-
×
-
=
-
×
-
=
a
a
C
(2.10)

- коефіцієнт, враховуючий довжину ременя.

,
,
,
,
,
=
+
×
=
+
×
=
l
l
C
l
(2.11)

- коефіцієнт режиму роботи, при заданих умовах

Тоді

×
[
]
101 Н
,
,
=
×
×
=
p
101,8
(2.12)

Знаходимо колове зусилля

300 Н
 
 
3,6
 
 
=
×
=
=
v
P
P
тр

Розрахункове число ременів

[
]
=
=
=
p
P
z
(2.13)

2.13 Знаходимо зусилля в ремінній передачі, прийнявши напругу від попереднього натягу Н/мм2

 

2.14 попередній натяг кожної вітки ременя

75,2Н
,
=
×
=
×
=
F
S
s
(2.14)

 

2.15 робочий натяг ведучої вітки

H
 
75,2
=
×
+
=
×
+
=
z
P
S
S
(2.15)

2.16 робочий натяг ведомої вітки

75,2
=
×
-
=
×
-
=
z
P
S
S
25,2 Н
(2.16)

2.17 зусилля на валах

425,7 Н
,
sin
75,2
sin
=
×
×
×
=
×
×
×
=
a
z
S
Q
(2.17)©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.