Здавалка
Главная | Обратная связь

Допущено до захистуДиректор Коледжу

____________(Л.П. Хмелевська)

___________ 201__ р.

 

 

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

 

 

Тема___________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Спеціальність5.02020701 «Дизайн»

Спеціалізація ________________

Курс _____ Група _____________

Студент ________________________________/_______________/

(Прізвище І. П.)

Керівник дипломного проектування_______/________________/

(Прізвище І. П.)

Консультанти дипломного проектування:

з ескізної частини ________________________/_______________/

(Прізвище І. П.)

з модельно–конструкторської частини______/_______________/

(Прізвище І. П.)

з технологічної частини___________________/_______________/

(Прізвище І. П.)

з економічної частини ____________________/________________/

(Прізвище І. П.)

з охорони праці __________________________/_________________/

(Прізвище І. П.)

КИЇВ

201__


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний університет технологій та дизайну

КОЛЕДЖ

 

Затверджено

Заступник директора

З навчальної роботи

_________(О.І. Малахова)

________________ 201__ р.

ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

студенту__________________________________________________________

(Прізвище, ім'я, по - батькові)

спеціальність _5.02020701 «Дизайн»

спеціалізація _________________

курс_______ група ____________

ТЕМА ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАВДАННЯ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Дата видачі завдання _____________________Термін закінчення ДП____________________

Керівник дипломного проектування __________________________/________________/

(Прізвище І.П.)

Розглянуто на засіданні циклової комісії _____________________________________________

Протокол № ____ від __________ Голова циклової комісії __________ /__________________/


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний університет технологій та дизайну

КОЛЕДЖ

Допущено до захисту

Директор Коледжу

____________(Л.П. Хмелевська)

___________ 201__ р.

 

 

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

 

 

Тема___________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Спеціальність5.02021101 «Художнє фотографування»

Курс _____ Група _____________

Студент ____________________________________/_______________/

(Прізвище І. П.)

Керівник дипломного проектування__________/________________/

(Прізвище І. П.)

Консультанти дипломного проектування:

з технологічної частини _______________________/_______________/

(Прізвище І. П.)

з практичної частини___________________/_______________/

(Прізвище І. П.)

з економічної частини ____________________/________________/

(Прізвище І. П.)

з охорони праці __________________________/_________________/

(Прізвище І. П.)

КИЇВ

201__


 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний університет технологій та дизайну

КОЛЕДЖ

 

Затверджено

Заступник директора

З навчальної роботи

_________(О.І. Малахова)

________________ 201__ р.

ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

студенту_______________________________________________________________

(Прізвище, ім'я, по - батькові)

спеціальність 5.02021101 «Художнє фотографування»

курс_______ група ____________

ТЕМА ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАВДАННЯ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Дата видачі завдання ____________________Термін закінчення ДП______________________

Керівник дипломного проектування _____________________________/__________________/

(Прізвище І.П.)

Розглянуто на засіданні циклової комісії _____________________________________________

Протокол № ____ від _______ Голова циклової комісії ________________ /_______________/


ДОДАТОК 5. Титульний лист (для спеціальності «Перукарське мистецтво та декоративна косметика»)

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний університет технологій та дизайну

КОЛЕДЖ

Допущено до захисту

Директор Коледжу

____________(Л.П. Хмелевська)

___________ 201__ р.

 

 

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

 

 

Тема___________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Спеціальність5.02020702 «Перукарське мистецтво та декоративна косметика»

Курс _____ Група _____________

Студент ____________________________________/_______________/

(Прізвище І. П.)

Керівник дипломного проектування__________/________________/

(Прізвище І. П.)

Консультанти дипломного проектування:

з технологічної частини _______________________/_______________/

(Прізвище І. П.)

з графічної частини__________________________/_______________/

(Прізвище І. П.)

з економічної частини _______________________/________________/

(Прізвище І. П.)

з охорони праці _____________________________/_________________/

(Прізвище І. П.)

КИЇВ

201__


ДОДАТОК 6. Лист-завдання (для спеціальності «Перукарське мистецтво та декоративна косметика»)

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний університет технологій та дизайну

КОЛЕДЖ

 

Затверджено©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.