Здавалка
Главная | Обратная связь

Заступник директораЗ навчальної роботи

_________(О.І. Малахова)

________________ 201__ р.

ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

студенту__________________________________________________________

(Прізвище, ім'я, по - батькові)

спеціальність 5.02020702 «Перукарське мистецтво та декоративна косметика»

курс_______ група ____________

ТЕМА ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАВДАННЯ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

Дата видачі завдання ____________________Термін закінчення ДП________________

Керівник дипломного проектування __________________________/________________/

(Прізвище І.П.)

Розглянуто на засіданні циклової комісії _______________________________________

Протокол № ____ від _______ Голова циклової комісії __________ /_______________/


 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний університет технологій та дизайну

КОЛЕДЖ

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

 

з дисципліни “_____________________________________________”

 

 

ТЕМА ПРОЕКТУ__________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студент гр.________ спеціальність___________ _______________

(Прізвище І. П.)

 

Керівник курсового проектування ________________________

(Прізвище І. П.)

 

КИЇВ

201__


 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний університет технологій та дизайну

КОЛЕДЖ

ЗАВДАННЯ

Для курсового проектування

з дисципліни “_______­­­­­­­­___________________________________”

студенту ______________________________________________________

(Прізвище, ім’я та по-батькові)

спеціальність_______________

курс _____________ група ___________

ТЕМА ПРОЕКТУ___________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Зміст пояснювальної записки_________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Графічна частина___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата видачі завдання“____”________Термін закінчення “_____________

Керівник курсового проектування_______________/__________________/

(Прізвище, І.Б.)


 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний університет технологій та дизайну

КОЛЕДЖ

ЗАВДАННЯ

Для курсового проектування

з дисципліни “_______­­­­­­­­___________________________________”

студенту ______________________________________________________

(Прізвище, ім’я та по-батькові)

спеціальність5.02021001 «Художнє фотографування»

курс _____________ група ___________

ТЕМА ПРОЕКТУ___________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Зміст пояснювальної записки_________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практична частина_________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата видачі завдання “____”_______ Термін закінчення “_____________

Керівник курсового проектування_______________/__________________/

(Прізвище, І.Б.)


 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний університет технологій та дизайну

КОЛЕДЖ

 

КУРСОВА РОБОТА

 

з дисципліни “ ____________________________________________”

 

 

ТЕМА РОБОТИ___________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студент гр.________ спеціальність __________ ______________________

(Прізвище І. П.)

 

Керівник курсової роботи ________________________

(Прізвище І. П.)

 

КИЇВ

20__


 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний університет технологій та дизайну

КОЛЕДЖ

ЗАВДАННЯ

Для курсової роботи

з дисципліни “ ______________________________________________”

студенту ___________________________________________________________

(Прізвище, ім’я та по-батькові)

спеціальність __________

курс ____________ група _________________

ТЕМА РОБОТИ________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зміст пояснювальної записки_____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Графічна частина_______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата видачі завдання“____”_________ Термін закінчення “________________

Керівник курсової роботи ____________________________/__________________/

(Прізвище, І.Б.)


 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний університет технологій та дизайну

КОЛЕДЖ

ЗАВДАННЯ

Для курсової роботи

з дисципліни “ ______________________________________________”

студенту ___________________________________________________________

(Прізвище, ім’я та по-батькові)

спеціальність 5.02021001 «Художнє фотографування»

курс ____________ група _________________

ТЕМА РОБОТИ________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зміст пояснювальної записки_____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практична частина_____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата видачі завдання“____”__________ Термін закінчення “_______________

Керівник курсової роботи ___________________________/__________________/

(Прізвище, І.Б.)


ДОДАТОК 13. Приклад змісту роботи

 

ЗМІСТ

  Вступ
1. Діагностичні ознаки золота та його сплавів
  1.1 Характеристика властивостей золота
  1.2 Характеристика сплавів золота
  1.3 Проби золотих сплавів
  1.4 Вплив легуючих компонентів та домішок на властивості золотих сплавів
  1.5 Формування кольору золотих сплавів
  1.6 Діагностичні ознаки сплавів золота 750, 585, 375 проби
  1.7 Маркування та клеймування сплавів золота
2. Експертиза якості золотих сплавів
  2.1 Вимоги до якості ювелірних сплавів
  2.2 Класифікація методів дослідження вмісту сплавів золота
  2.3 Гравіметричний метод попереднього аналізу
  2.4 Неруйнівні методи аналізу сплавів золота
  2.4.1 Метод опробовування дорогоцінних сплавів на пробірному камені
  2.4.2 Рентгенофлуоресцентний аналіз
  2.5 Руйнівні методи аналізу сплавів золота
  2.5.1 Метод атомно-емісійної спектроскопії
  2.5.2 Метод атомно-абсорбційного титрування
  2.5.3 Метод спектрального визначення домішок
  2.5.4 Методи купелювання та мікрокупелювання
  Висновки
  Список використаних джерел
  Додатки©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.