Здавалка
Главная | Обратная связь

Стаття 28. Державний водний кадастрДержавний водний кадастр складається з метою систематизації даних державного обліку вод та визначення наявних для використання водних ресурсів.

Державний водний кадастр ведеться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань водного господарства, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань геології та використання надр та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань гідрометеорології в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1996 р. N 413

ПОРЯДОК ведення державного водного кадастру

1. Державний водний кадастр складається з метою систематизації даних державного обліку вод та

визначення наявних для використання водних ресурсів.

2. Державний водний кадастр являє собою систематизований звід відомостей про:

поверхові, підземні, внутрішні морські води та територіальне море (далі - водні об'єкти);

обсяги, режим, якість і використання вод (водних об'єктів);

водокористувачів (крім вторинних).

До державного водного кадастру включаються також відомості про водогосподарські об'єкти, що

забезпечують використання води, очищення та скид зворотних вод, а саме:

споруди для акумуляції та регулювання поверхневих і підземних вод;

споруди для забору та транспортування води;

споруди для скиду зворотних вод;

споруди, на яких здійснюється очистка зворотних вод (з оцінкою їх ефективності).

3. Державний водний кадастр складається з трьох розділів:

поверхневі води;

підземні води;

використання вод.

4. Державний водний кадастр включає дані державного обліку поверхневих і підземних вод та

державного обліку водокористування, які систематизуються за водними об'єктами та їх ділянками,

водозбірними басейнами річок та морів, басейнами підземних вод, водогосподарськими ділянками,

економічними районами, адміністративно-територіальними одиницями і в цілому в Україні.

5. Для оперативного забезпечення державних органів, підприємств, установ, організацій, громадян

необхідними даними про водні ресурси створюються спеціалізовані автоматизовані інформаційні

системи державного водного кадастру.

6. Державний водний кадастр ведеться:

Мінприроди за розділом "Поверхневі води";

Держгеонадрами за розділом "Підземні води";

Держводгоспом за розділом "Водокористування".

Зазначені центральні органи виконавчої влади є замовниками робіт щодо складання державного

водного кадастру і затверджують кадастрові матеріали Мінприроди та Держгеонадра самостійно, а

Держводгосп - за погодженням з Мінприроди та Держгеонадрами.

7. Виконавцями робіт з складання державного водного кадастру є визначені Держводгоспом,

Мінприроди та Держгеонадрами спеціалізовані підприємства, установи та організації.

8. Під час ведення державного водного кадастру Держводгосп, Мінприроди та Держгеонадра

здійснюють:

планування і виконання робіт з ведення державного водного кадастру;

розроблення наукових принципів, методичних вказівок та інструкцій з ведення державного водного

кадастру;

форм видання відомостей, що публікуються;

аналіз, систематизацію та зберігання даних про водні та водогосподарські об'єкти, водні ресурси, їх

режим та якість, водокористування, а також про водокористувачів;

оцінку стану водних ресурсів та їх використання;

ведення бази даних державного водного кадастру засобами електронно-обчислювальної техніки;

забезпечення органів державної виконавчої влади даними державного водного кадастру в необхідному

для них обсязі безкоштовно;

забезпечення даними державного водного кадастру підприємств, установ, організацій та громадян у

встановленому порядку.

9. Для координації діяльності Держводгосп разом з Мінприроди та Держгеонадрами створюють

Міжвідомчу комісію з питань ведення державного водного кадастру, яка:

розробляє загальні принципи ведення державного водного кадастру на єдиній методичній основі;

узгоджує основні положення ведення державного водного кадастру та порядок взаємодії головних

виконавців;

розробляє загальні принципи побудови галузевих автоматизованих інформаційних систем державного

водного кадастру та забезпечує їх функціонування;

узгоджує методичні вказівки, макети об'єднаних видань та порядок їх публікації;

встановлює порядок міжвідомчого обміну кадастровою інформацією та видачі користувачам

кадастрових даних.

11. Дані державного водного кадастру використовуються для:

поточного і перспективного планування використання вод та здійснення водоохоронних заходів;

розміщення виробничих сил на території країни;

складання схем комплексного використання та охорони вод і водогосподарських балансів;

проектування водогосподарських, транспортних, промислових та інших підприємств і споруд,

пов'язаних з використанням вод;

прогнозування змін гідрологічних і гідрогеологічних умов, водності річок та якості вод;

розроблення заходів щодо підвищення ефективності роботи водогосподарських систем;

нормування водоспоживання і водовідведення, а також показників якості вод;

розроблення заходів щодо запобігання шкідливій дії вод та ліквідації її наслідків;

здійснення державного контролю за проведенням заходів для раціонального використання та охорони

вод;

регулювання взаємовідносин між водокористувачами, а також між водокористувачами та іншими

підприємствами, організаціями і установами;

вирішення інших питань, пов'язаних з обліком та використанням вод.

12. Фінансування робіт з ведення державного водного кадастру здійснюється за рахунок коштів

Державного бюджету України.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.