Здавалка
Главная | Обратная связь

Особливості відповідальності за шкоду, завдану видам рослин і тварин, занесених до Червоної іЗеленої книг

ЗУ «Про Червону Книгу Украъни» ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ
ТА ВІДТВОРЕННЯ РІДКІСНИХ І ТАКИХ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ
ПІД ЗАГРОЗОЮ ЗНИКНЕННЯ, ВИДІВ ТВАРИННОГО
І РОСЛИННОГО СВІТУ, ЗАНЕСЕНИХ ДО ЧЕРВОНОЇ
КНИГИ УКРАЇНИ

Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства
у сфері охорони, використання та відтворення
рідкісних і таких, що перебувають під загрозою
зникнення, видів тваринного і рослинного
світу, занесених до Червоної книги України

Відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони,
використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під
загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених
до Червоної книги України, несуть особи, винні у:

погіршенні середовища перебування (зростання) видів
тваринного та рослинного світу, занесених до Червоної книги
України;

незаконному, в тому числі з порушенням вимог виданих
дозволів, використанні об'єктів Червоної книги України або їх
знищенні;

порушенні умов утримання видів тваринного і рослинного світу,
занесених до Червоної книги України, в ботанічних садах,
дендрологічних та зоологічних парках, інших штучно створених
умовах, що призвело до їх загибелі, каліцтва (пошкодження);

невиконанні законних вимог посадових осіб органів державної
влади, що здійснюють управління, регулювання та контроль у сфері
охорони, використання та відтворення рідкісних і таких, що
перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного
світу, занесених до Червоної книги України;

вчиненні інших дій, що завдали шкоди тваринам і рослинам,
види яких занесені до Червоної книги України.

За порушення законодавства у сфері охорони, використання та
відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою
зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до
Червоної книги України, особи притягаються до відповідальності
згідно з законом.

Шкода, завдана незаконним добуванням, знищенням або
пошкодженням видів тваринного і рослинного світу, занесених до
Червоної книги України, погіршенням середовища їх перебування
(зростання), відшкодовується відповідно до закону.

Розмір компенсації за незаконне добування, знищення або
пошкодження видів тваринного і рослинного світу, занесених до
Червоної книги України, а також за знищення чи погіршення
середовища їх перебування (зростання) та методика її розрахунку
встановлюються Кабінетом Міністрів України.

 

Положення про Червону Книгу 15. Державний контроль за додержанням вимог щодо охорони та відтворення видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, здійснює Міністерство охорони навколишнього природного середовища України.

Особи, винні у порушенні вимог охорони та відтворення видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, притягаються до адміністративної, матеріальної, кримінальної та іншої відповідальності відповідно до законодавства України.

Шкода, заподіяна незаконним добуванням або знищенням чи пошкодженням тварин чи рослин, з числа видів, занесених до Червоної книги України, а також розміри компенсацій за добування цих видів визначаються в установленому порядку за таксами, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.