Здавалка
Главная | Обратная связь

А) Світло, температура, вологістьб) Рослини

в) Тварини

г) Гриби, мікроорганізми, віруси

 

24. Антропогенні чинники:

а) Світло і температура

б) Рослини і гриби

В) Чинники, обумовлені трудовою діяльністю людини

г) Вологість і барометричний тиск

 

25. Стан анабіозу характеризується:

а) Посиленням живлення

б) Посиленням всіх фізіологічних функцій

В) Майже повним припиненням життєвих процесів

г) Формуванням адаптацій до несприятливих чинників середовища

 

26. Взаємовигідний симбіоз – це:

а) Антибіоз

Б) Мутуалізм

в) Синойкія

г) Коменсалізм

 

27. Чинник, що визначає верхню межу життя людини в атмосфері:

а) Низька температура

б) Відсутність СО2

в) Дефіцит О2

г) Високий барометричний тиск

 

28. Цілісне вчення про біосферу розробив:

а) К. Лінней

б) Ж.Б. Ламарк

В) В.І. Вернадський

г) Ч. Дарвін

 

29. Систему довготривалих спостережень за станом оточуючого середовища та процесами, що відбуваються в екосистемах і біосфері, називають:


а) Експериментом

б) Моделюванням

В) Моніторингом

г) Менеджментом

 

30. Виділяють три функціональні типи конституційного реагування людей. Один із них – „спринтер”, характеризується:

А. Здатністю виконувати монотонну роботу

Б. * Високою стійкістю до дії короткочасних екстремальних факторів і низьким відновлювальним потенціалом

В. Низкою стійкістю до короткочасних екстремальних факторів

Г. Здатністю переносити тривалі навантаження

 

Філогенез

1. Визначте, які органи являються аналогом легень наземних хребетних тварин:

А. Зяберні пелюстки риб

Б. Зяберні дуги риб

В. Шкіра риб

Г.* Плавальний міхур кистеперих риб

 

2. Слинні залози вперше появляються у


А. Риб

Б.* Амфібій

В. Рептилій

Г. Птахів


3. Сальні залози вперше появляються у представників класу:


A. Амфібій

B. Рептилій

C. Птахів

D. *Ссавців


 

4. Згідно вчення О.М. Сєверцева про філембріогенези існують такі основні способи змін онтогенезу:

А. * Анаболія, девіація, архалаксис

Б. Конвергенція, паралелізм

В. Ароморфоз, ідіоадаптація, загальна дегенерація

Г. Мутації, ізоляції, дрейф генів

 

5. Які хребетні тварини належать до анамній:


А. Рептилії

Б.*Земноводні

В. Птахи

Г. Ссавці


 

6. Які хребетні тварини належать до амніот:


А. Круглороті

Б. Земноводні

В. Риби

Г. * Рептилії


 

7. Фабрицієва сумка як первинний орган імунітету вперше з’являється у :


А. Риб

Б. Амфібій

В. Рептилій

Г. *Птахів


 

8. У якої з риб луска нагадує будову зуба людини?


А. Окуня

Б. Коропа

В.* Акули

Г. Піскаря


 

9. Із якої пари зябрових дуг походять легеневі артерії:


A. Другої

B. Третьої

C. Четвертої

D. *Шостої


 

10. Вкажіть, як називається вада розвитку, при якій сім’яники залишаються в черевній порожнині:


А. Гіпоспадія

Б. Девіація

В. Архалаксис

Д. *Крипторхізм


 

11. У яких тварин шкіра приймає участь в обміні речовин між організмом і середовищем?


А. Риб

Б. Черепах

В. Змій

Г. *Людини

 


12. Назвіть хребетних, що мають гетеродонтну зубну систему:


А. Риби

Б. Земноводні

В. Плазуни

Г.* Ссавці


 

13. Із якої пари зябрових дуг походять сонні артерії:


A. Другої

B. *Третьої

C. Четвертої

D. П’ятої


 

Еволюція.

1. До найдавніших людей відносяться:

а. неандертальці,австралопітеки©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.