Здавалка
Главная | Обратная связь

C. Е. Геккель і Ф. МюллерD. А. Опарін і Дж. Холдейн

 

48. Суть біогенетичного закону:

A. В основі онтогенезу лежить процес реалізації генетичної інформації

B. При моногібридному схрещуванні гібриди першого покоління фенотипово одноманітні

C. Філогенетично близькі роди і види мають подібні ряди спадкової мінливості

D. Онтогенез є коротке повторення філогенезу

 

49. Елементарним еволюційним матеріалом являється:

A. Модифікації

B. Мутації

C. Популяції

D. Організми

 

50. Антропогенез – це процес:

A. Індивідуального розвитку людини

B. Ембріонального розвитку людини

C. *Еволюційно-історичного формування людини як виду

D. Дії антропогенних факторів на генофонд людських популяцій

 

51. Пітекантроп і синантроп відносяться до:


A. давніх людей

B. найдавніших людей

C. нових людей

D. австралопітеків


 

52. Людські раси – це поняття:

A. Соціальне

B. Біологічне

C. Видове

D. Екологічне

 

53. Невеликі популяції людей, чисельність яких не перевищує 1500 особин, а родинні шлюби складають понад 90 %, називаються:

A. Ідеальними популяціями

B. Ізолятами

C. Демами

D. Закритими популяціями

 

54. Малі популяції людей, чисельність яких не перевищує 1500 – 4000 особин, називаються:

A. Ізолятами

B. Демами

C. Ідеальними популяціями

D. Закритими популяціями

 

55. Сукупність еволюційних перетворень, які приводять до формування таксонів більш високого рангу, ніж вид, називається:

A. Дивергентною еволюцією

B. Конвергентною еволюцією

C. Макроеволюцією

D. Мікроеволюцією

 

56. Сукупність еволюційних процесів, які відбуваються в популяціях виду і приводять до зміни їх генофонду і утворення нових видів, називається:

A. Екологічним видоутворенням

B. Конвергентною еволюцією

C. Макроеволюцією

D. Мікроеволюцією

 

57. Дрейф генів – це:

A. Обмін генами між гомологічними хромосомами

B. Випадкове комбінування неалельних генів при заплідненні

C. Випадкова зміна концентрації алелей в малій популяції

D. Один із результатів природного добору

 

58. До людини розумної (Homo sapiens) відносять:

A. Синантропа

B. Кроманьйонця

C. Раннього неандертальця

D. Пізнього неандертальця

 

59. Перше цілісне еволюційне вчення було запропоновано:

A. К. Ліннеєм

B. Ж.Б. Ламарком

C. Ч. Дарвіном

D. А. Уоллесом

 

60. Скільки зябрових дуг закладається у ембріона рептилій?


A. 7

B. 6

C. 5

D. 4


61. Скільки зябрових дуг закладається у ембріона людини?


A. 10

B. 8

C. 12

D. 6


 

62. Скільки судин виходить із серця риб?


A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


 

63. З якої пари артеріальних дуг ембріона утворюється ліва дуга аорти?


A. II-ої

B. III-ої

C. IV-ої

D. V-ої

 

64. Що є попередником справжніх зубів?

A. Кісткова луска риб

B. Хітинізована кутикула

C. Плакоїдна луска

D. Ганоїдна луска

 

65. Із яких зародкових листків формуються органи дихання хребетних?


A. Ектодерми

B. Ентодерми

C. Мезодерми

D. Ектодерми і мезодерми


 

66. У яких тварин вперше з'явилася діафрагма?


A. Земноводних

B. Рептилій

C. Птахів

D. Ссавців


 

67. У яких тварин вперше з'явилися два кола кровообігу?


A. Риб

B. Земноводних

C. Рептилій

D. Птахів


 

68. Де знаходяться волосяні сумки?

A. У сполучній тканині коріуму

B. У мальпігієвому шарі©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.