Здавалка
Главная | Обратная связь

Б. пітекантропи, синантропив. кроманьйонці, неандертальці

г. ітекантропи, дріпітеки

 

2.Насиченість генофонду популяцій рецесивними алелями генів називають:


а.генетичним поліморфізмом

б.резервом комбінативної мінливості

в.експресивністью

Д.резервом спадкової мінливості


 

3. Для ідеальної популяції характерні:


A. наявність дрейфу генів

B. панміксія

C. поліплоідія

D. множинний алелізм.


 

4.У північноамериканських індіанців немає алеля гена ІВ групи крові В (ІІІ). Вчені вважають, що це прояв дії:


а. мутацій

б. адаптації

в. кросинговенру

Г. дрейфу генів


 

5.Еволюція—це історичний процес для якого не притаманні:


а. поступовість

Б. зворотність

в. пристосувальний характер

д. зміна генофонду.


 

6.Прикладом ароморфозу може бути:

а. захисне забарвлення

Б. статевий процес

в. сплющення тіла бентосних риб

г. пристосування квіток до запилення комахами

 

7.Основна заслуга Ч.Дарвіна в розвитку біології полягає в:


A. відкритті рушійних сил еволюції

B. створенні наукових основ систематики

C. обґрунтуванні мінливості видів

D. науковому обґрунтуванні рушійних сил антропогенезу


 

8. До палеонтологічних доказів еволюції відносять:

A. подібність першозвірів і птахів

B. рудименти кінцівок у сучасних китоподібних

C. подібність зародків птахів і плазунів

D. скелети вимерлих кистеперих риб

 

9. Провідну роль в еволюції людини відіграють:


A. тільки соціальні фактори

B. тільки біологічні фактори

C. соціальні фактори і біологічні закони

D. мутаційний процес і міграція

 


10. Популяційні хвилі сприяють:


A. послабленню природного добору

B. зміні частоти генів і генотипів у популяції

C. стабілізації частот генів і генотипів у популяції

D. сповільненню еволюційного процесу


 

11. Сукупність еволюційних процесів, що відбуваються в популяціях одного виду, -- це:


A. макроеволюція

B. видоутворення

C. ідіоадаптація

D. мікроеволюція


 

12. Поява у окремих представників виду ознак, властивих предкам – це:


A. гомології

B. рудименти

C. атавізми

D. філембріогенези


13. Про єдність і спорідненість людських рас свідчить:

A. їх пристосування до життя в різних кліматичних умовах

B. одинаковий набір хромосом, подібність їх будови

C. їх розселенню по всьому земному шару

D. наявність кінцівок хватального типу

 

14. Пристосування виду до середовища існування – результат:

A. генетико-автоматичних процесів

B. відбору випадкових змін спадкового матеріалу

C. переходу рецесивних генів в гомозиготний стан

D. переходу домінантних генів в гомозиготний стан

 

15. Прикладом внутрішньої боротьби за існування може бути:

A. суперництво самців за самку

B. „боротьба із посухою” рослин пустелі

C. сутичка хижака з жертвою

D. поїдання птахами плодів і насіння

 

16. Трудову діяльність, мову, мислення, які відіграли велике значення в антропогенезі, відносять до факторів еволюції:


A. соціальних

B. біологічних

C. біосоціальних

D. антропогенних


 

19. Мікроеволюція приводить до зміни:


A. видів

B. родів

C. Родин

D. класів


 

20. Соціальна природа людини проявляється в:©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.