Здавалка
Главная | Обратная связь

Лекція на тему: Засоби, що діють в ділянці закінчень еферентних нервівПлан: 1.Засоби, що діють на холінергічні процеси:

а) засоби, що збуджують м-холінорецептори

б) засоби, що блокують м-холінорецептори

в) засоби, що діють на ганглії вегетативної нервової системи

г) міорелаксанти скелетних м’язів

2. Засоби, що діють на адренернічні процеси:

а) засоби, що збуджають адренорецептори (адреноміметики)

б) адреноблокуючі засоби

 

ЦЕ великий клас засобів, що за загальними фармакологічними ефектами, можна назвати “Засоби, що регулюють передачу (трансмісію) інформації із нервової системи на виконавчі органи”. Інформація із ЦНС на виконавчі органи передається за допомогою медіаторів або трансмітерів.

Вегетативна нервова система є складовою частиною нервової системи і регулює діяльність внутрішніх органів. Складається із двох відділів симпатичного і парасимпатичного.

Імпульси, що надходять із нервової системи до органів по симпатичним і парасимпатичним нервам, впливають на функцію органа, як правило, у протилежних напрямках. Наприклад, симпатична система викликає збільшення частоти і підсилення скорочення серця, а парасимпатична система призводить до сповільнення і ослаблення його скорочень. Завдяки такому протилежному впливу їх на серце можна пристосувати його діяльність до зміни потреб організму.

Обидва відділи вегетативної нервової системи мають центри в спинному, довгастому і головному мозку. Координація діяльності виконавчих органів здійснюється вегетативною нервовою системою за участю кори великого мозку. Вегетативна нервова система відрізняється від соматичної нервової системи будовою еферентної частини.

Якщо еферентні нерви соматичної нервової системи, що контактують зі скелетними м’язами, не перериваються, то еферентний шлях вегетативної нервової системи переривається в нервових вузлах, які називають гангліями.

 

Із центрів вегетативної нервової системи до гангліїв підходять прегангліонарні волокна. Ганглії представляють собою великі кількості нервових клітин.

Ацетилхолін, що виділяється із закінчень прегангліонарних волокон, збуджує багато нервових клітин. Таким чином ганглій є множинним апаратом вегетативної нервової системи.

Із закінчень постгангліонарних волокон парасимпатичної нервової системи виділяється ацетилхолін, який діє на холінорецептори клітин внутрішніх органів, тому парасимпатичну нервову систему назвали холінергічною.

Із закінчень постгангліонарних волокон симпатичної системи виділяється норадреналін і в невеликих кількостях адреналін, які діють на адренорецептори клітин внутрішніх органів, тому симпатична система носить назву адренергічної.

Додатковим утворенням симпатичної нервової системи є мозкова речовина наднирників, що виділяє у кров гормон – адреналін.

Таким чином збудження із центрів симпатичної системи передається на внутрішні органи через адренергічні нерви і гормон адреналін.

Така система подвійної передачі збудження із центрів ЦНС на периферію вельми цінна для організму, тому що симпатична здійснює потужний мобілізуючий вплив на систему кровообігу і виробітку енергії для виконання багатьох функцій органів і всього організму.

Симпатична система забезпечує трофічні функції тканин, готує їх до діяльності. Тому вона є основною системою життєзабезпечення і адаптації організму. Наприклад, при збудженні симпатичної системи збільшується частота і підсилюються серцеві скорочення, підвищується артеріальний тиск, що сприяє підсиленому притоку крові до працюючих м’язів, мозку, легень. Одночасно натупає розширення бронхів, що дозволяє збільшити прилив повітря в легені, а із них поступлення кисню у кров. Розширення зіниць забезпечує найбільший приплив зорової інформації у мозок. Виділення енергії в тканинах збільшується за рахунок підсиленого «згорання» жирів і вуглеводів. Щоб зберегти гомеостаз (постійність внутрішнього середовища) при підвищеній роботі, симпатична нервова система включає механізми тепловіддачі за допомогою потовиділення і розширення шкірних судин. Виділення летких відпрацьованих продуктів збільшується через легені, а нелетких через нирки і потові залози.

Парасимпатична система приймає участь у підтримці гомеостазу. Вона гальмує працюючі органи: частота і сила скорочень серця зменшується зіниці і бронхи звужуються, обмін енергії ослаблюється. За такою схемою ЦНС здійснює мобілізацію одних фізіологічних систем і органів і гальмування інших. Тепер є лікарські засоби, що дозволяють регулювати діяльність окремих ланок вегетативної нервової системи, і, таким чином адаптувати (пристосовувати) функції внутрішніх органів до постійних змін зовнішніх і внутрішніх умов життєдіяльності організму.

Синапс – це місце контакту між двома нейронами або між нервовими закінченнями і виконавчим органом. Синапси, в яких виділяється ацетил-холін, називають холінергічним, а в яких норадреналін – адренергічними. Холінергічний синапс складається з пресинаптичної і постсинаптичної мембран, між якими розташована синаптична щілина. У пресинаптичних закінченнях холінергічних нервів є пухирці (везикули), в яких виробляється медіатор ацетилхолін, що надходить у синаптичну щілину і потрапляє на постсинаптичну мембрану, де взаємодіє з холінорецепторами. Внаслідок цього виникає деполяризація постсинаптичної мембрани – потенціал дії, який спричинює зміну функції виконавчого органа. Після взаємодії ацетилхолін руйнується ацетилхолінестеразою.

Холінорецептори (спеціальні утворення на постсинаптичній мембрані) неоднаково чутливі до хімічних речовин. Розрізняють мускариночутливі, М-холінорецептори, що чутливі до мускарину (алкалоїд грибів мухоморів), та нікотиночутливі, або Н-холінорецептори, що чутливі до нікотину (алкалоїд тютюну).

М-холінорецептори розташовані в постгангліонарній мембрані клітин ефекторних органів, на закінченнях холінергічних нервів, у ЦНС, екзокринних залозах.

Н-холінорецептори розташовані в гангліях (симпатичних і парасимпатичних), у мозковій речовині надниркових залоз, каротидних синусах, на закінченнях соматичних нервів і в ЦНС.

М-холіноміметики – це лікарські препарати, яку збуджують М-холінорецептори. Дія м-холіноміметиків подібна до такої, яка виникає при збудженні парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.