Здавалка
Главная | Обратная связь

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ1. Прямолінійний метод – за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний період часу використання об’єкта основних засобів.

Амортизаційні відрахування = (Первісна вартість - Ліквідаційна вартість) / Термін експлуатації

де АВ - амортизаційні відрахування грн.;

ПВ – первісна вартість грн.;

ЛВ – ліквідаційна вартість грн.;

Т – термін експлуатації

 

2. Метод зменшення залишкової вартості – за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року (або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації) та річної норми амортизації.

Амортизаційні відрахування = Залишкова вартість х Норма амортизації

 

де АВ - річні амортизаційні відрахування

ЗВ – залишкова вартість

НА – норма амортизації

 

Річна норма амортизації =

 

НА – норма амортизації

ЛВ – ліквідаційна вартість

ПВ – первісна вартість

3. Виробничий метод – за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації.

Амортизаційні відрахування = Фактичний обсяг виробництва у звітному періоді х Виробнича ставка амортизації

де АВ – амортизаційні відрахування

ФО – фактичний обсяг виробництва у звітному періоді

ВСА – виробнича ставка амортизації

 

Виробнича ставка амортизації = (Первісна вартість - Ліквідаційна вартість) / Загальний розрахунковий обсяг виробництва

 

де ВСА – виробнича ставка амортизації

ПВ – первісна вартість

ЛВ – ліквідаційна вартість

ЗРОВ – загальний розрахунковий обсяг виробництва

4. Кумулятивний метод – за яким річна сума амортизації визначається як добуток вартості, що амортизується, та кумулятивного коефіцієнта.

Амортизаційні відрахування = (термін експлуатації - рік експлуатації)/С х (первісна вартість - ліквідаційна вартість)

 

де АВ – амортизаційні відрахування

ТЕ – термін експлуатації

РЕ – рік експлуатації

С – сума чисел років

ПВ – первісна вартість

ЛВ – ліквідаційна вартість

5. Метод прискореного зменшення залишкової вартості – за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року (або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації) та річної норми амортизації.

Амортизаційні відрахування = Норма амортизації х Залишкова вартість

Норма амортизації = К Річна норма амортизації за прямолінійним методом .

 

де АВ – амортизаційні відрахування

НА – норма амортизації

ЗВ – залишкова вартість

 

де НА – норма амортизації

К – коефіцієнт прискорення

Задача 12

 

На початок року первісна вартість основних засобів підприємства становила 450 тис. грн., знос – 170 тис. грн. Протягом року було введено в експлуатацію основні засоби вартістю 45 тис. грн., виведено внаслідок зносу – на суму 53 тис. грн.. Знос основних засобів на кінець року становив 240 тис. грн.. Визначити: показники стану основних засобів на початок та на кінець року, а також показники руху і ефективності використання основних засобів протягом аналізованого періоду, якщо кількість встановлених верстатів об’єктів основних засобів – 120 од., при цьому за добу вони відпрацьовують 180 верстато-змін, середньооблікова чисельність працівників 250 осіб, розмір чистого доходу підприємства становить 13560 тис. грн., чистого прибутку 95 тис. грн., середньорічна вартість основних засобів складає 402 тис. грн.

Розв’язок:

- показники стану основних засобів на початок року

Кзн = 170/450 = 0,378

Кприд = (450-170)/450 = 0,622

- показники стану основних засобів на кінець року

ПВ = 450+45-53 = 442 тис. грн.

Кзн = 240/442 = 0,543

Кприд = (442-240)/442 = 0,457

- показники руху основних засобів

Коновл = 45 тис / 442 = 0,1

Квиб = 53 / 442 = 0,12

Кприросту = (45-53)/442 = -0,018

Кзмін = 180/120 = 1,5

- показники ефективності використання основних засобів

ПП = 13560/250= 54,24 тис. грн. / ос.

ФВ = 13560 / 402 = 33,73

ФМ = 402 / 13560 = 0,03

ФОЗ = 402 / 250 = 1,61 тис. грн. / ос.

Rа = 95/402*100% = 23,63%

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.