Здавалка
Главная | Обратная связь

Об'єктом дослідження є - вчення про роль і значення соціальних факторів у формуванні злочинності в Україні.ВСТУП

Актуальність дослідження зумовлена ​​наявністю ряду взаємопов'язаних факторів, що характеризують сучасний розвиток кримінологічної науки і проведених досліджень у вивченні причин злочинності.

По-перше - відзначимо, що кримінологія у своєму розвитку пройшла непростий і складний шлях. Особливо важкий він був у нашій країні: від повного невизнання, відкидання, оголошення лженаукою до визнання в якості теоретичної основи як для законотворчості, так і для практики боротьби зі злочинністю. Після розгрому кримінології в кінці 20-х - початку 30-х років, в 60-ті роки з'явилася нагальна потреба у вивченні злочинності.

По-друге - злочинність як неординарне явище завжди цікавила не тільки фахівців. Людство живе в страху перед злочинністю і стільки, скільки воно існує, шукає методи і засоби боротьби з нею. І в цьому зв'язку важливим є усвідомлення того, що для того щоб вести боротьбу зі злочинністю, необхідно її пізнати, вивчити процеси, що відбуваються в злочинному середовищі, вказати та обгрунтувати основні методи боротьби і профілактики правопорушень.

По-третє, є проблема зростання злочинності. Сучасна злочинність змінилася не тільки кількісно, ​​вона змінилася і якісно, ​​взявши на озброєння новітні засоби техніки, зв'язку і сполучення. У боротьбі проти цієї кількісно і якісно змінилася злочинності виявилися безсилими державні каральні органи. На даний момент потрібні абсолютно нові підходи в боротьбі зі злочинністю і рішення цих питань на нашу думку повинно бути засновано на вивченні факторів, що впливають на динаміку злочинності, тільки «озброївшись» знаннями основ формування злочинності, можна говорити про ефективну профілактику та скорочення рівня кількості злочинів. Майбутнє дослідження в даному випадку направлено саме на дослідження соціальних факторів лежать в основі формування злочинної поведінки, аналіз і виявлення існуючих взаємозв'язків у злочинному поведінці та соціальному середовищі злочинця.

В ході аналізу і структури майбутнього дослідження визначено мету і завдання дослідження:

Метою роботи - є узагальнення та аналіз впливу і значення соціальних факторів на причини злочинів в Україні, економетричний аналіз одного з соціальних факторів на рівень злочинності.

Зазначена мета досягається шляхом вирішення наступних завдань:

- Розглянути теорії причин злочинності;

- Визначити кількісно-якісне вимірювання злочинності

- Розглянути і узагальнити різні точки зору на поняття злочину, охарактеризувати комплекс причин злочинності в Україні;

- Розглянути і узагальнити умови взаємозв'язку злочинності з соціально-економічними, політичними та іншими правовідносинами в суспільстві;

- Охарактеризувати особливості злочинності неповнолітніх;

- Охарактеризувати загальний аналіз злочинності в Україні по рокам і видів злочинів;

- На основі статистичного матеріалу провести економетричний аналіз впливу одного з соціальних чинників на злочинність;

- Зробити висновки по суті роботи.

Об'єктом дослідження є - вчення про роль і значення соціальних факторів у формуванні злочинності в Україні.

Предметом дослідження є соціальні чинники злочинів, їх значення і вплив на статистичні дані за видами злочинів зареєстрованих на території ряду областей України, наявність існуючих взаємозв'язків соціальних факторів і злочинності в контексті існуючих наукових методичних розробок в області аналізу і досліджень особливостей злочинності.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.