Здавалка
Главная | Обратная связь

ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ, ПОДІЛ КЛІТИНИ. ГАМЕТОГЕНЕЗ, ЗАПЛІДНЕННЯ 

1. Досліджуються клітини червоного кісткового мозку людини, які відносяться до клітинного комплексу, що постійно поновлюється. Яким чином у нормі утворюються ці клітини?

A * Мітоз

B Бінарний розподіл

C Шизогонія

D Мейоз

E Амітоз

2. У життєвому циклі клітини відбувається процес самоподвоєння ДНК. Внаслідок цього однохроматидні хромосоми стають двохроматидними. В який період клітинного циклу відбувається це явище?

A * S

B M

C G0

D G1

E G2

3. У малярийного плазмодия набор хромосом 1n=12, далее он размножается путем шизогонии (один из видов митоза). Количество хромосом в ядре плазмодия, размножающегося в клетках печени человека, составит:

A * 12

B 24

C 32

D 64

E 76

4.У клітин, які здатні до поділу, відбуваються процеси росту, формування органел, їх накопичення, завдяки активному синтезу білків, РНК, ліпідів, вуглеводів. Як називається період мітотичного циклу, в якому відбуваються вказані процеси, але не синтезується ДНК:

A * Пресинтетичний

B Синтетичний

C Премітотичний

D Телофаза

E Анафаза

5. У пресинтетичному періоді мітотичного циклу синтез ДНК не відбувається, тому молекул ДНК стільки ж, скільки й хромосом. Скільки молекул ДНК має соматична клітина людини в пресинтетичному періоді?

A * 46 молекул ДНК

B 92 молекули ДНК

C 23 молекули ДНК

D 69 молекул ДНК

E 48 молекул ДНК

6. Під час постсинтетичного періоду мітотичного циклу було порушено синтез білків-тубулінів, які беруть участь у побудові веретена поділу. Це може призвести до порушення:

A * Розходження хромосом

B Спіралізації хромосом

C Цитокінезу

D Деспіралізації хромосом

E Тривалості мітозу

7. При поділі клітини досліднику вдалося спостерігати фазу, при якій були відсутні мембрана ядра, ядерце, центріолі знаходились на полюсах клітини. Хромосоми мали вигляд клубка ниток, які вільно розташовані у цитоплазмі. Для якої фази це характерно?

A * Профази

B Метафази

C Анафази

D Інтерфази

E Телофази

8.При вивченні фаз мітотичного циклу знайдено клітину, в якій хромосоми лежать в екваторіальній площині, утворюючи зірку. На якій стадії мітозу перебуває клітина?

A * Метафази

B Профази

C Анафази

D Телофази

E Інтерфази

9. У клітині, яка мітотично ділиться спостерігається розходження дочірніх хроматид до полюсів клітини. На якій стадії мітотичного циклу знаходиться клітина:

A *Анафази

B Метафази

C Телофази

D Профази

E Інтерфази

10. У мітозі розрізняють чотири фази. В якій фазі клітина людини має 92 однохроматидні хромосоми?

A *Анафаза

B Телофаза

C Метафаза

D Профаза

E Інтерфаза

11. В анафазі мітозу до полюсів розходяться однохроматидні хромосоми. Скільки хромосом має клітина людини в анафазі мітозу?

A * 92 хромосоми

B 46 хромосом

C 23 хромосоми

D 69 хромосом

E 96 хромосом

12. У культурі лейкоцитів периферичної крові ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС було знайдено клітини з 44 і 48 хромосомами, що може свідчити про порушення мітотичного циклу на стадії:

A * Анафази

B Синтетичного періоду

інтерфази

C Телофази

D Профази

E Пресинтетичного періоду

13. У діагностиці хромосомних хвороб з метою вивчення каріотипу на культуру клітин під час мітозу діють колхіцином – речовиною, яка блокує скорочення ниток веретена поділу. На якій фазі буде зупинений мітоз?

A * Метафаза

B Інтерфаза

C Профаза

D Телофаза

E Анафаза

14. При обстеженні 2-місячної дитини педіатр звернув увагу, що плач дитини нагадує мявканні кішки, знайдено мікроцефалію та ваду серця. За допомогою цитогенетичного методу був встановлений каріотип 46XY, 5p-. На який стадії мітозу дослідили каріотип хворого?

A * Метафаза

B Прометафаза

C Профаза

D Телофаза

E Анафаза

15. На клітину подіяли колхіцином, що блокує “збирання” ахроматинового веретена. Які етапи мітотичного циклу будуть порушені?

A * Анафаза

B Профаза

C Цитокінез

D Передсинтетичний

період інтерфази

E Постсинтетичний період

інтерфази

16. Під час мітотичного поділу диплоідної соматичної клітини на неї подіяли колхіцином. Хід мітозу порушився і утворилась одноядерна поліплоїдна клітина. Мітоз було призупинено на стадії:

A * Анафаза

B Профаза

C Метафаза

D Телофаза

E Цитокінез

17. Соматичні клітини людини – диплоїдні (2n хромосом). Проте поліплоїдні клітини червоного кісткового мозку (мегакаріоцити) можуть мати до 64 n хромосом. Який механізм їх виникнення?

A * Ендомітоз

B Політенія

C Мітоз

D Амітоз

E Мейоз

18. При дослідженні культури тканин злоякісної пухлини виявили поділ клітин, який відбувався без ахроматинового апарату шляхом утворення перетяжки ядра, при якому зберігались ядерна оболонка і ядерце. Який тип поділу клітин відбувався у злоякісній пухлині, що вивчалась?

A * Амітоз

B Ендомітоз

C Мітоз

D Екзомітоз

E Мейоз

19. Згідно правила сталості числа хромосом кожний вид більшості тварин має певне і сталечисло хромосом. Механізмом, що підтримує цю сталість при статевому розмноженні

організмів є :

A * Мейоз

B Шизогонія

C Амітоз

D Регенерація

E Брунькування

20. У життєвому циклі клітини і в процесі мітозу відбувається закономірна зміна кількості спадкового матеріалу. На якому етапі кількість ДНК подвоюється?

A * Інтерфаза

B Профаза

C Метафаза

D Анафаза

E Телофаза

21. У певних клітинах дорослої людини протягом життя не спостерігається мітоз і кількісний вміст ДНК залишається постійним. Ці клітини:

A * Нейрони

B Ендотелію

C М’язові (гладкі)

D Епідерміс

E Кровотворні

22. В експерименті на культуру тканин, що мітотично діляться, подіяли препаратом який руйнує веретено поділу. Це призвело до порушення:

A * Розходження хромосом

до полюсів клітини

B Постсинтетичного періоду

C Формування ядерної

оболонки

D Подвоєння хроматид

E Деспіралізації хромосом

ОНТОГЕНЕЗ ЛЮДИНИ

 

1. У немовля присутня мікроцефалія. Лікарі вважають, що це зв’язано з застосуванням жінкою під час вагітності актіноміцину D. На які зародкові листки подіяв цей тератоген?

A * Ектодерма

B Ентодерма

C Мезодерма

D Ентодерма та мезодерма

E Усі листки

2. У вагітної жінки, яка вживала алкоголь, порушилась закладка ектодерми в ембріональний період. В яких похідних цього листка розвинуться вади?

A * Нервова трубка

B Нирки

C Епітелій кишечника

D Надниркові залози

E Статеві залози

3. Унаслідок дії тератогенного фактору у зародка порушено розвиток кровоносної системи. В якому зародковому листку виникло це порушення?

A * Мезодерми

B Ентодерми

C Екзодерми

D Енто- і мезодерми

E Енто- і ектодерми

4. У новонародженої дитини наявні природжені вади розвитку травної системи, що пов’язані з початком дії тератогенних факторів на початку вагітності. На який з зародкових листків подіяв тератоген?

A * Ентодерми

B Мезодерми

C Ектодерми

D Енто- і мезодерми

E Усі листки

5. На мікропрепараті очного яблука спостерігається пошкодження рогівки. Частка якого зародкового листка була пошкоджена в процесі ембріонального розвитку?

A * Ектодерма

B Нефротом

C Ентодерма

D Дерматом

E Мезодерма

6. На певному етапі онтогенезу людини між кровоносними системами матері і плоду встановлюється фізіологічний зв’язок. Цю функцію виконує провізорний орган:

A * Плацента

B Жовтковий мішок

C Амніон

D Серозна оболонка

E Алантоїс

7. У процесі онтогенезу у людини на організмовому рівні відбулися наступні зміни: зменшилась життєва ємність легенів, збільштвся артеріальний тиск, розвився атеросклероз. Який це період онтогенезу?

A * Похилий вік

B Юнацький

C Підлітковий

D Початок зрілого віку

E Молодий вік

8. У человека зарегистрирована клиническая смерть. При этом прекратились следующие жизненно важные функции:

A * Сердцебиение и дыхание

B Самообновление клеток

C Процессы метаболизма

D Репликация ДНК

E Подвижности

9. У клініці для лікування інфаркту міокарда пацієнту введено ембріональні стовбурові клітини, що одержано шляхом терапевтичного клонування в цього ж пацієнта. Як називається цей вид трансплантації?

A * Автотрансплантація

B Алотрансплантація

C Ксенотрансплантація

D Ізотрансплантація

E Гетеротрансплантація

10. У клiницi хворому було пересаджено нирку. Якi з перелiчених клiтин iмунної системи можуть безпосередньо впливати на клiтини трансплантату?

A * Т-кiлери

B Плазмобласти

C Т-хелпери

D Супресори

E Тiмоцити

11. При пересадке сердца от одного человека к другому для предотвращения отторжения трансплантационный иммунитет подавляют с помощью:

A * Иммунодепрессантов

B Инфракрасного излучения

C Антимутагенов

D Ультразвука

E Мутагенов

12. У человека поставлен предварительный диагноз – множественный склероз, как следствие извращения иммунной реакции. Это заболевание Вы отнесете к:

A * Аутоиммунным

B Инфекционным

C Инвазионным

D Геномным

E Хромосомным

13. При обстеженні хворого була виявлена недостатня кількість імуноглобулінів. Порушена функція яких клітин імунної системи хворого може бути причиною цього?

A * Плазматичні

B Т-хелпери

C Т-кілери

D Т-супресори

E Плазмобласти

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.