Здавалка
Главная | Обратная связь

Орієнтовна тематика курсових робіт1. Теоретичні концепції формування національної економіки в Україні та оцінка її розвитку.

2. Основні теоретичні концепції формування національних економік у різних країнах світу та результати їх розвитку.

3. Сучасні теоретичні концепції розвитку національної економіки. Порівняльний аналіз розвитку національних економік України та світі у сучасний період.

4. Теоретичні основи розвитку соціальної ринкової економіки європейських країни та їх практичні результати.

5. Основні тенденції розвитку національної економіки України та їх вплив на рівень життя населення.

6. Роль економічного потенціалу у розвитку національної економіки України, його загальна оцінка.

7. Науково-технологічний потенціал України: перспективи розвитку.

8. Характеристика природно-ресурсного потенціалу України. Шляхи забезпечення раціонального природокористування.

9. Трудоресурсний потенціал України. Засоби подолання демографічної кризи.

10. Фінансовий потенціал України та його вплив на стан розвитку національної економіки.

11. Сучасні особливості регіонального розвитку України та їх вплив на загальний стан національної економіки.

12. Теорії економічного зростання та їх результати на прикладі розвитку національної економіки в Україні та світі.

13. Поняття інфраструктури національної економіки України та оцінка її розвитку.

14. Інфраструктура національного ринку як вагома складова інфраструктури національної економіки України.

15. Інформаційна інфраструктура національної економіки України як важлива передумова економічного зростання.

16. Соціальна інфраструктура національної економіки України та перспективи її розвитку.

17. ВВП як основний показник розвитку національної економіки в Україні та світі.

18. Інвестиції та інновації як основні фактори розвитку національної економіки України.

19. Проблеми забезпечення економічної безпеки національної економіки України.

20. Рівень розвитку національної економіки України: міжнародні виміри.

21. Конкурентоспроможність національної економіки України: проблеми та перспективи.

22. Проблеми пріоритетів розвитку національної економіки України на початку ХХІ століття.

23. Роль державного управління у розвитку національної економіки України та інших країнах світу.

24. Вплив інституціональних чинників на рівень розвитку національної економіки в Україні та світі.

25. Основи демократичної організації суспільства в Україні: перспективи розвитку.

 

5. Зразки плану кількох тем

ВВП як основний показник розвитку національної економіки в Україні та світі.

Розділ 1 Теоретичні основи категорії «валовий внутрішній продукт». Його економічне та соціальне значення

1.1. Історія виникнення поняття «валовий внутрішній продукт». Економічна інтерпретація його значення

1.2. Вплив валового внутрішнього продукту на рівень та якість життя населення

1.3. Методика розрахунку валового внутрішнього продукту

Розділ 2 Аналіз валового внутрішнього продукту в Україні та світі

2.1. Аналіз валового внутрішнього продукту у світі

2.2. Аналіз валового внутрішнього продукту в Україні

Розділ 3 Удосконалення управління валовим внутрішнім продуктом на національному рівні

3.1. Пошук шляхів забезпечення зростання валового внутрішнього продукту

3.2. Напрями раціонального використання валового внутрішнього продукту

 

Поняття інфраструктури національної економіки України та оцінка її розвитку.

Розділ 1 Теоретико-методологічні основи інфраструктури національної економіки

1.1. Поняття інфраструктури національної економіки та її значення

1.2. Складові інфраструктури національної економіки

1.3. Методика оцінки інфраструктури національної економіки

Розділ 2 Аналіз сучасного стану розвитку інфраструктури національної економіки в Україні

2.1. Аналіз загального стану розвитку інфраструктури національної економіки України

2.2. Аналіз стану розвитку складових інфраструктури національної економіки України

Розділ 3 Теоретичні та практичні основи раціоналізації інфраструктури національної економіки України

3.1. Теоретичні заходи удосконалення інфраструктури національної економіки України

3.2. Практичні основи удосконалення інфраструктури національної економіки України©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.