Здавалка
Главная | Обратная связь

Вырошчванне пасадачнага матэрыялу2.5.1. Вырошчванне сеянцаў. Вырошчванне сеянцаў выконваецца ў пасяўным аддзяленнi. У праекце прадугледжваецца арганiзацыя секцый у залежнасцi ад вырошчваемага пасадачнага матэрыялу аднагадовага i двухгадовага ўзросту.

Неабходна абгрунтаваць ужываемыя схемы пасеву насення хвойных i лiставых парод, прывесцi iх графiчныя схемы з паказаннем шырынi радкоў, адлегласцi памiж радкамi i шырынi мiжстужачнай прасторы. Асаблiвасцi пасеву ўсiх парод адпаведна iндывiдуальнаму заданню прыводзяцца ў табл. 12, дзе. асвятляюцца галоўныя пытаннi: падрыхтоўка насення да пасеву, тэрмiны i нормы высеву, глыбiня загортвання насення. Пры састаўленні табліцы можна карыстацца дадаткамі 3,4,5

 

Табл. 12 Асноўныя звесткі аб пасеве насення

 

Парода Норма высеву на 1 паг. м., гр Глыбіня загортвання насення, см. Тэрмін пасеву Спосаб падрыхтоўкі насення
         

 

Пасля гэтага неабходна скласці тэхналагiчную карту вырошчвання сеянцаў па форме табл. 13, у якой прадугледзіць усе асноўныя аперацыі, выконваемыя ў пасяўным аддзяленні.

 

Табл. 13. Тэхналагічная карта вырошчвання сеянцаў (саджанцаў) у пасяўным (школьным) аддзялені.

 

Назва работ Адзiнка вымя-рэння Аб’ём работ Норма выпра-цоўкі Марка машын i прылад Патрабуецца
маш. зм. чал.-дз.

 

Пры састаўленнi табл. 13 можна карыстацца пералiкам асноўных работ па вырошчванню пасадачнага матэрыялу ў гадавальнiках (дадат. 14 ).

2.5.2. Вырошчванне саджанцаў. Вядзецца ў школьным аддзяленнi гадавальнiка. Праектным заданнем прадугледжана вырошчванне не толькi дэкаратыўных саджанцаў, але i саджанцаў хвойных парод для лесакультурных мэт, а таксама саджанцаў пладовых дрэў. Таму праектуецца стварэнне трох школ: камбiнаванай, ушчыльненай i пладовай.

Неабходна апiсаць асаблiвасцi вырошчвання саджанцаў у кожнай школе ў наступным парадку. Зазначыць прызначэнне школы, яе асаблiвасцi, абгрунтаваць размяшчэнне пасадачных месцаў, прывесцi схему пасадкi з указаннем адлегласцi памiж радкамi i ў радку. Апiсаць асаблiвасцi вырошчвання саджанцаў у школе (апрацоўка глебы, пасадка, дагляды, выкапка).

Затым па форме табл. 13 складаецца тэхналагiчная карта для саджанцаў кожнага года вырошчвання (дадат. 14).

2.5.3. Вырошчванне вегетатыўнага пасадачнага матэрыялу.Для вырошчвання i нарыхтоўкi чаранкоў закладваецца матачная плантацыя таполi або вярбы. Неабходна абгрунтаваць размяшчэнне пасадачных месцаў, прывесцi схему пасадкi. Апiсаць асаблiвасцi вырошчвання i нарыхтоўкi чаранкоў на матачнай плантацыi (апрацоўка глебы, дагляды за глебай i раслiнамi, нарыхтоўка чаранкоў). Скласці тэхналагічную карту па вырошчванню вегетатыўнага пасадачнага матэрыялу па форме табл. 13.

У заключэнне раздзела прыводзiцца па форме табл. 13 пералік агульных штогадовых работ ў гадавальнiку (дадат. 14).

 

Заключэнне

 

Фармулююцца кароткiя вывады аб значэннi запраектаванага гадавальнiка ў забеспячэннi стандартным пасадачным матэрыялам лесакультурных работ, выконваемых у зоне размяшчэння гадавальнiка, у задавальненнi буйным пасаданым матэрыялам дэкаратыўных i пладовых парод мясцовых калгасаў, саўгасаў, школ i iншых гаспадарак i ўстаноў. Трэба прывесці звесткі аб аб'ёмах штучнага лесааднаўлення асноўных лесаўтваральных парод, правядзенне якіх будзе забяспечана пасадачным матэрыялам запраектаванага гадавальнiка.

 

3. ПРАЕКТ ЛЯСНЫХ КУЛЬТУР

 

У гэтым раздзеле трэба прывесцi абгрунтаванне праектуемых лясных культур i скласцi праект лясных культур для чатырох лесакультурных плошчаў эгодна асабiстаму заданню студэнта, якое выдаецца выкладчыкам. Лесакультурная плошча ўяўляе сабой участак зямлi, прызначаны для стварэння лясных культур (ДАСТ 17559-82).

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.