Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 45. Договори банківського вкладу та банківського рахунку. Факторинг.Загальна характеристика договорів банківського вкладу і рахунку. Сфера застосування та джерела правового регулювання. Укладення та форма договорів банківського вкладу і рахунку. Сторони договору. Зміст договорів банківського вкладу і рахунку. Права та обов’язки сторін за договором банківського вкладу і рахунку. Правові наслідки порушення зобов’язань за договорами. Припинення договорів банківського вкладу і рахунку. Договір факторингу.

Тема 46. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Договір про комерційну концесію.

Поняття ліцензійного договору. Сторони в ліцензійному договорі. Види ліцензійних договорів. Істотні умови ліцензійного договору. Форма договору. Строк договору. Типові ліцензійні договори на використання творів науки, літератури і мистецтва. Договори про створення і використання результатів інтелектуальної діяльності. Відповідальність за порушення ліцензійного договору. Поняття договору франчайзингу. Форма та реєстрація договору франчайзингу. Субфранчайзинг. Сторони договору франчайзингу, їх права та обов'язки. Обмеження прав сторін за договором франчайзингу. Зміна договору франчайзингу. Припинення договору франчайзингу. Збереження договором франчайзингу чинності при зміні сторін.

Тема 47. Поняття та особливі види зобов’язань за спільною діяльністю.

Поняття договору про спільну діяльність. Форма та умови договору про спільну діяльність.

Договір простого товариства. Вклади учасників та їх спільне майно. Ведення спільних справ учасників. Права, обов'язки та відповідальність учасників. Припинення договору простого товариства.

Тема 48. Окремі види недоговірних зобов’язань. Загальні положення про відшкодування шкоди.

Поняття та зміст зобов'язання із публічного обіцяння нагороди без оголошення конкурсу. Публічне обіцяння нагороди через конкурс. Скасування або зміна умов конкурсу. Використання премійованих витворів творчості, які представлені на конкурс. Поняття ведення чужих справ 5ез доручення. Відшкодування витрат, завданих при веденні чужих справ без доручення. Надання звіту про ведення чужих справ без доручення. Зобов'язання, що виникають внаслідок завдання шкоди, та їх відміна від договірних зобов'язань. Загальні підстави відповідальності за завдання майнової шкоди. Поняття шкоди. Причинний зв'язок між протиправною поведінкою та завданою шкодою. Вина. Поняття та підстави відповідальності за завдання моральної шкоди. Розмір та порядок відшкодування моральної шкоди.

Тема 49. Відшкодування шкоди завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг). Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави.

Шкода, завдана у стані необхідної оборони. Відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності. Відповідальність юридичної або фізичної особи за шкоду, завдану її працівником. Відповідальність за шкоду, завдану державними органами місцевого самоврядування. Відповідальність за шкоду, завдану незаконними діями службових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування. Відпові­дальність за шкоду, завдану незаконними діями службових осіб органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду.

Відповідальність за шкоду, завдану малолітнім. Відповідальність за шкоду, завдану неповнолітнім. Відповідальність за шкоду, завдану спільно кількома неповнолітніми. Відповідальність батьків, яких позбавлено батьківських прав, за шкоду, яку вони завдали неповнолітнім. Відповідальність за шкоду, завдану фізичною особою, що не здатна розуміти значення своїх дій.

Особливості відшкодування шкоди, якої завданої джерелом підвищеної небезпеки. Власник джерела підвищеної небезпеки.

Право регресу до винної особи. Врахування вини потерпілого і майнового становища особи, яка завдала шкоду. Підстави та відповідальність за шкоду, завдану через недоліки товарів, робіт, послуг. Суб'єкти та строки відшкодування. Відшкодування шкоди, завданої життю і здоров'ю фізичної особи під час виконання договірних зобов'язань та особі, яка працює за наймом. Відшкодування шкоди при ушкодженні здоров'я неповнолітнього. Відшкодування шкоди, спричиненої смертю особи.

Поняття та загальні положення про зобов'язання, що виникають із безпідставного збагачення. Співвідношення вимог щодо повернення безпідставно набутого майна з іншими вимогами захисту цивільних прав. Майно, що не підлягає поверненню.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.