Здавалка
Главная | Обратная связь

ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ДЕРЖАВНУ АТЕСТАЦІЮ1. Авторське та суміжні права.

2. Акти цивільного законодавства, їх система.

3. Види правочинів.

4. Види та форма права власності.

5. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою.

6. Визнання фізичної особи недієздатною.

7. Виникнення зобов’язання.

8. Відшкодування шкоди внаслідок недоліків товарів, робіт.

9. Відшкодування шкоди завданої джерелом підвищеної небезпеки

10. Відшкодування шкоди завданої злочином.

11. Відшкодування шкоди завданої незаконними діями чи бездіяльністю органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду.

12. Відшкодування шкоди завданої особами, що не досягли повноліття.

13. Відшкодування шкоди завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я.

14. Віндикаційний позов. Негаторний позов.

15. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.

16. Дарування.

17. Довіреність та її види.

18. Договір довічного утримання.

19. Договір доручення.

20. Договір зберігання: Поняття, юридична характеристика.

21. Договір комісії.

22. Договір купівлі-продажу.

23. Договір міни.

24. Договір найму (оренди).

25. Договір найму житла.

26. Договір перевезення вантажу.

27. Договір перевезення. Поняття та види.

28. Договір підряду. Поняття, юридична характеристика.

29. Договір позики.

30. Договір про спільну діяльність.

31. Договір страхування.

32. Завдаток.

33. Загальний делікт. Умови його виникнення.

34. Застава.

35. Захист цивільних прав та інтересів (форми та способи захисту).

36. Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків.

37. Зобов’язальні правовідношення.

38. Зупинення і переривання перебігу строку позовної давності.

39. Індивідуалізація фізичної особи (ім'я, місце проживання).

40. Момент виникнення права власності у набувача за договором.

41. Недійсні правочини.

42. Об’єкти права інтелектуальної власності.

43. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи (підстави, порядок, наслідки).

44. Оголошення фізичної особи померлою.

45. Опіка і піклування у цивільному праві.

46. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи.

47. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.

48. Оформлення права на спадщину.

49. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних прав та обов’язків.

50. Підстави укладення договорів.

51. Позичка.

52. Позовна давність. Види позовної давності.

53. Поняття зобов’язального права. Система зобов’язального права.

54. Поняття і система делікатних зобов’язань.

55. Поняття права інтелектуальної власності.

56. Наслідки недодержання встановленої законом форми правочину.

57. Поняття та види захисту права власності.

58. Поняття та види об’єктів цивільних прав.

59. Поняття та види особистих немайнових прав.

60. Поняття та ознаки речового права.

61. Поняття та підстави спадкування.

62. Поняття фізичної особи. Правоздатність фізичної особи.

63. Поняття, елементи та зміст цивільних правовідносин.

64. Поняття, ознаки та види юридичних осіб.

65. Поняття, ознаки та значення право чинів.

66. Поняття, підстави виникнення та види представництва.

67. Поняття, предмет і метод цивільного права як галузі приватного права України.

68. Порука і гарантія.

69. Поставка.

70. Право власності. Право власності в об’єктивному і суб’єктивному розумінні.

71. Право на обов’язкову частку у спадщині.

72. Право промислової власності.

73. Припинення права власності.

74. Припинення юридичної особи. Ліквідація та реорганізація.

75. Публічна обіцянка винагороди.

76. Речі як об’єкти цивільних прав та їх класифікації.

77. Речові права на чуже майно.

78. Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної та юридичної особи.

79. Спадкування за законом.

80. Спадкування за заповітом.

81. Спадкування за правом представлення. Спадкова трансмісія.

82. Спеціальні делікти та їх види.

83. Способи забезпечення виконання зобов’язання.

84. Способи створення юридичних осіб.

85. Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи.

86. Умови чинності право чину.

87. Цивільна дієздатність фізичних осіб. Поняття, зміст та види.

88. Цивільне право та цивільне законодавство.

89. Цивільно-правова відповідальність: поняття, підстави, форми і види.

90. Цивільно-правовий договір.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.