Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 7. Перестрахування і співстрахування 

Сутність співстрахування й механізм його застосування

Співстрахування – це процес страхування, при якому двоє або більше страховиків беруть участь у страхуванні одного й того самого ризику. Співстрахування дозволяє розподіляти великі за обсягом ризики між кількома страховими компаніями.

 
 

 

 


…..

 

Рис. 7.1. Схема співвідношень при процесі співстрахування

Частка відповідальності страховиків (співстраховиків) перед страхувальником може бути однакова або різна. Кожен співстраховик може мати прямі договірні відносини зі страхувальником. Однак за наявності відповідної угоди між співстраховиками і страхувальником один із співстраховиків може представляти всіх інших у взаємовідносинах із страхувальником, залишаючись відповідальним перед ним лише у розмірі своєї частки.

При настанні страхового випадку кожна страхова компанія несе відповідальність тільки за свою частку. Якщо один із співстраховиків не в змозі виплатити свою частку відшкодування, інші страховики не несуть за це відповідальність.

7.2. Необхідність і сутність перестрахування. Суб’єкти перестрахування

Перестрахування – це система відносин, згідно з якою страховик, приймаючи на страхування ризики, з врахуванням своїх фінансових можливостей частину відповідальності передає на погоджених умовах іншої страхової організації або декілька страховим організаціям.

Необхідність перестрахування походить з об’єктивної неможливості однієї, навіть найбільшої та потужної, страхової компанії взяти на страхування особливо небезпечні та значні за обсягом ризики. Беручи на себе ризик, страхова компанія не завжди має можливість його покрити, виплатити можливі страхові збитки. В цьому випадку страховик обов’язково звертається до іншої страхової організації, пропонуючи розподілити ризик.

Згідно діючого законодавства, якщо страхова сума за окремим предметом (об’єктом) страхування перевищує 10 % суми сплаченого статутного фонду і сформованих вільних резервів та страхових резервів страховик зобов’язаний укласти договір перестрахування. А також, якщо страховики прийняли на себе страхові зобов’язання в обсягах, що перевищують можливість їх виконання за рахунок власних активів, повинні перестраховувати ризик виконання зобов’язань у перестраховиків.

Тому основна функція перестрахування полягає у вторинному розподілі ризику.

Первинне Вторинне Третинне

розміщення ризику розміщення ризику розміщення ризику

               
   
     
 
 
 
 


 

страхування

цесія ретроцесія ...

       
   


перестрахування


Рис. 7.2. Схема механізму передачі ризику©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.