Здавалка
Главная | Обратная связь

ТЕСТИ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ 3.1 .Дайте відповідь: які суспільні відносини є предметом трудового права:

1) майнові і особливі немайнові;

2) адміністративні відносини;

3) відносини працівників підприємств з власником підприємства.

4) шлюбні відносини.

2.В яких випадках власник за власною ініціативою має право звіль­нити працівника:

1) хвороба працівника;

2) догляд за інвалідом;

3) вчинення розкрадання;

4) втрата довіри.

3. Джерелами трудового права є…(Підкресліть вірні відповіді)

1) Конституція України

2) Кодекс законів про працю

3) Шлюбний кодекс

4) Цивільний кодекс

5) Закон України “Про зайнятість населення”.

4. З якого віку громадяни можуть бути суб'єктами трудового права:

1) з 14 років;

2) з 16 років;

3) з 18 років.

4) 21 року.

5. Яким внутрішнім нормативним актом регулюється трудова дисципліна:

1) статутом;

2) правилами внутрішнього розпорядку,

3) типовими правилами.

4) Кримінальним кодексом

6. Які документи має право вимагати власник від працівників при прийомі на роботу ? Підкресліть вірні варіанти:

1) паспорт;

2) свідоцтво про шлюб;

3) військовий білет;

4) партійний білет;

5) трудова книжка;

6) довідка про матеріальний стан.

7. Яке поняття визначається як відносини, що виникають на основі договору між працівником і власником підприємства з приводу праці:

1) трудовий договір;

2) трудові правовідносини;

3) трудова дисципліна.

4) пошана

 

8. В який проміжок часу може бути накладене дисциплінарне стягнення:

1) 6 місяців з моменту вчинення;

2) 1 місяць з моменту вчинення;

3) 3 місяця з моменту вчинення

4) 2 місяці з моменту вчинення

9. До якої категорії відносяться працівники, прийняті на роботи, які вико­нуються протягом певного періоду:

1) сезонні;

2) постійні;

3) тимчасові

4) педагогічні

 

10. По яким умовам при укладанні трудової угоди обов'язково повинна бути досягнута згода ? Підкреслить вірні варіанти:

1) місце роботи;

2) трудові обов'язки;

3) надання житла;

4) надання транспортного засобу.

11. Обмежена матеріальна відповідальність представляє собою компенсацію матеріальних збитків в розмірі:

1) завданих збитків в повному обсязі;

2) одного середньомісячного окладу,

3) двох середньомісячних окладів.

4) 1 мільйона гривень

12. В який строк працівник повинен попередити роботодавця про звільнен­ня з власної ініціативи без поважних причин:

1) за 2 місяця;

2) за 1 тиждень;

3) за 2 тижні.

4) за 1 місяць

 

13. Які випадки вважаються переводом па інше місце роботи ? Підкреслить вірні варіанти:

1) перевід по тієї ж спеціальності на тому ж підприємств на інший агрегат

2) переміщення на інше робоче місце;

3) перевід в інший структурний підрозділ в тій же місцевості;

4) перевід у випадку стихійного лиха.

14. Яке поняття визначається як протиріччя, які виникають в процесі трудо­вої діяльності між працівником з одного боку і власником з іншого боку:

1) трудова дисципліна;

2) трудові спори;

3) трудова угода.

4) нарада

15. В якій формі укладається трудова угода з педагогічними та науково-педагогічними працівниками:

1) б усній формі;

2) у формі контракту;

3) в письмовій формі

4) у формі записки

16. Протягом якого часу на тиждень працівник повинен виконувати свої трудові обов'язки:

1) не більше 44 годин на тиждень;

2) не більше 41 години на тиждень;

3) не більше 36 годин на тиждень.

4) не більше 40 годин

17. Чи можна перевести працівника на іншу роботу без його згоди?

1) так

2) ні

3) так, але тільки у разі виробничої необхідності

4) ні в жодному разі.

18. В якому випадку роботодавець зобов'язаний звільнити працівника в строк, про який він просить:

1) у випадку звільнення без поважних причин;

2) у випадку розірвання трудової угоди у зв'язку з закінченням строку,

3) у випадку звільнення працівника з поважних при­чин.

4) у випадку вагітності працівниці

19. Який орган уповноважений розглядати трудові спори:

1) Господарський суд;

2) комісії по трудовим спорам;

3) прокуратура

4) відділ кадрів

 

20. В який строк роботодавець повинен попередити робітників про звіль­нення у зв'язку із скороченням штатів:

1) за 1 місяць;

2) за 2 місяця;

3) за 2 тижня.

4) за 7 днів

21. Яким внутрішнім нормативним актом регулюється трудова дисципліна:

1) статутом;

2) типовими правилами;

3) правилами внутрішнього розпорядку.

4) інструкцією до приладів

22. Чи приймають на роботу осіб, що досягли 14 років?

1)так

2) ні

3) так, за згодою одного з батьків

4) так, за згодою одного з батьків у вільний від навчання час

23. Обмежена матеріальна відповідальність представляє собою компенсацію матеріальних збитків в розмірі:

І) одного середньомісячного окладу,

2) завданих збитків в повному обсязі

3) двох середньомісячних окладів

4) 20 гривень

 

24. Умови, по яким сторони можуть не дійти згоди при укладанні трудової угоди, але ця угода буде вважатися укладеною:

1) трудові обов´язки

2) місце праці

3) надання житла та особистого транспорту

4) перехід в іншу релігійну групу

25. Чи поширюються норми трудового права на підприємства недержавної форми власності?

 

1) ні

2) так

3) за власним бажанням керівника

4) недержавні підприємства та установи мають свої правила

26. В який термін працівник повинен попередити роботодавця про звільнення з власної ініціативи без поважних причин:

1) за 2 місяці;

2) за 1 тиждень;

3) за 2 тижні.

4) за 1 місяць

27. Яку назву мають робітники, що склали угоду на строк від 2 до 4 місяців або для заміни тимчасово відсутнього робітника?

 

1) сезонні

2) тимчасові

3) постійні

4) медичні

28. До яких категорій працівників застосовується спеціальна дисциплінарна відповідальність? Підкресліть вірні варіанти:

1) судді;

2) слідчі;

3) слюсарі;

4) працівники прокуратури;

5) педагогічні робітники

29. Яке поняття визначається як компенсація працівником завданих збитків:

1) дисциплінарна відповідальність;

2) матеріальна відповідальність;

3) кримінальна відповідальність

4) адміністративна відповідальність

30. В якому випадку робітник отримує 100% зарплати за З місяці:

1) у випадку звільнення за власною ініціативою;

2) у випадку звільнення в зв’язку зі скорочення штатів;

3) у випадку звільнення за згодою сторін

4) у випадку смерті

31. Оберіть святкові дні, які за КЗпП є вихідними.

1) Різдво Христове

2) 8 березня

3) 24 серпня

4) 1 вересня

5) 1 грудня

 

32. Тимчасовий перевід на іншу роботу без згоди працівника можна здійснити на термін:

1) 1 рік

2) 5 років

3) 6 місяців за рік

4) 1 місяць за рік

33. Які існують різновиди дисциплінарної відповідальності?

1) юридична

2) загальна

3) спеціальна

4) релігійна

 

34. В який проміжок часу може бути накладена дисциплінарне стягнення:

1)6 місяців з моменту вчинення;

2) 1 місяць з моменту вчинення;

3) 3 місяці з моменту вчинення

4) 7 днів з моменту вчинення.

35. Для неповнолітніх з 14 до 16 років робочий час на протязі тижня не повинен перевищувати:

1) 30 годин

2) 36 годин

3) 24 години

4) 40 годин

36.Оберіть різновиди дисциплінарних стягнень:

 

1) штраф

2) конфіскація майна

3) догана

4) обмеження волі

5) звільнення

37. Чи можна притягнути до дисциплінарної відповідальності працівника, якщо він відмовився від переводу на іншу роботу?

1) ні

2) так

3) так, якщо перевід у випадку виробничої необхідності

4) ні в жодному випадку

 

38. Для неповнолітніх з 16 до 18 років робочий час не повинен на протязі тижня перевищувати

1) 24 години

2) 40 годин

3) 36 годин

4) 30 годин

39. Яку назву має час, на протязі якого робітник повинен бути присутнім на підприємстві, в установі чи організації?

1) робочий час

2) час відпочинку

3) перерва

4) відпустка

40. Оберіть святкові дні, які КЗпП вважає вихідними днями.

1) 1 січня

2) 23 лютого

3) 1 травня

4) 28 червня

5) 7 листопада

41. Яка мінімальна тривалість щорічної відпустки працівника за КЗпП?

1) 24 дні

2) 28 днів

3) 30 днів

4) 56 днів

42. В який строк КТС повинна розглянути трудовий спор після отримання заяви робітника?

1) 7 днів

2) 10 днів

3) 14 днів

4) 21 день

5) 1 місяць

43. Хто обирає склад КТС?

1) профспілка

2) керівник закладу

3) управління соціального захисту населення

4) районний суд

5) загальні збори трудового колективу

44. Оберіть святкові дні, які за КЗпП є вихідними.

1) Різдво Христове

2) 8 березня

3) 24 серпня

4) 1 вересня

5) 1 грудня

 

45. В якому разі працівник, який написав заяву про звільнення за власним бажанням і вирішив пізніше не звільнюватись, не зможе “відізвати” свою заяву ? Оберіть вірні відповіді.

1) На його місце запросили вагітну жінку

2) На його місце запросили одиноку матір, що має дитину до 14 років

3) На його місце запросили молодого фахівця, який закінчив ВНЗ та був направлений на цю роботу по розподілу

4) У літній період

46. В який термін робітник має право звернутися до КТС після порушення своїх прав?

1) 1 тиждень

2) 3 тижні

3) 1 місяць

4) 3 місяці

47. Обмежена матеріальна відповідальність представляє собою компенсацію матеріальних збитків в розмірі:

1) завданих збитків в повному обсязі;

2) одного середньомісячного окладу;

3) двох середньомісячних окладів.

4) 33, 5 гривень

48. З якого віку настає кримінальна відповідальність:

1) з 12 років

2) з 18 років

3) з 16 років

4) з 15 років

 

 

.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.