Здавалка
Главная | Обратная связь

Промислової продукціїОбсяг виробництва промислової продукції залежить від сукупної дії таких факторів:

- наявності та ступеня використання виробничих потужностей;

- наявності та використання трудових ресурсів;

- забезпеченості матеріальними ресурсами;

- наявності фінансових ресурсів.

При цьому максимально можливий випуск продукції визначається розміром виробничої потужності. Це випливає із визначення виробничої потужності: виробнича потужність (ВП) – максимально-можливий випуск продукції даної структури в одиницю часу.

Розмір виробничої потужності залежить від факторів:

- кількості обладнання, яким розпоряджається підприємство (Nоблі),

- продуктивності одиниці обладнання в одиницю часу (Аоблі),

- часу використання обладнання (tоблі).

Залежність виражається такою формулою:

ВП = ∑ Nоблі × Аоблі* × tоблі,(8.4)

де і – групи обладнання.

З формули випливає, що виробнича потужність – динамічна величина. Це пов’язано зі зміною кількості обладнання, яке може бути виведено із експлуатації або придбано тобто введено в експлуатацію. У зв’язку з цим для визначення розміру виробничої потужності використовується ряд показників ресурсної частини балансу виробничих потужностей (див. табл. 8.3).

Таблиця 8.3

Баланс виробничих потужностей промисловості

Показники Умовне позначення Значення, ум. од.
1. Виробнича потужність на початок розрахункового року ВП п.р.
2. Введення в дію потужності ВП введ
3. Середньорічне введення в дію потужності 3,5

 

Продовження табл. 8.3.

4. Виведення потужності ВП вив  
5. Середньорічне виведення потужності 1,75
6. Виробнича потужність на кінець розрахункового року ВП к.р.
7. Середньорічна виробнича потужність 91,75
8. Випуск продукції у розрахунковому році 80,28
9. Коефіцієнт використання виробничої потужності Квик ВП 0,872
10. Резерв потужності, % Р 12,8

 

Середньорічне введення у дію потужності та середньорічне виведення потужності визначають з урахуванням терміну використання обладнання.

Якщо терміни введення (виведення) визначені, то розрахунки проводяться за формулою:

, (8.5)

, (8.6)

де та – відповідно середньорічне виведення потужності та середньорічне введення у дію потужності.

Твик. – кількість місяців, коли обладнання працювало.

Якщо терміни введення (виведення) в дію обладнання не визначені, то при розрахунку середньорічного введення (виведення) використовується коефіцієнт 0,35. Таким чином, з урахуванням сказаного:

= ВП введ × 0,35 (8.7)

= ВП вив × 0,35 (8.8)

Середньорічна потужність розрахункового року визначається за формулою:

, (8.9)

Можливий обсяг виробництва продукції у розрахунковому році визначається за формулою:

(9.10)

Резерв потужності розраховується як:

Р = (1-КвикВП)×100% (9.11)
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.