Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 13. Прогнозування та державне регулювання транспорту13.1. Транспорт як об’єкт планування та державного регулювання.

13.2. Методологія державного регулювання перевезень.

13.3. Визначення потреб народного господарства у перевезенні народногосподарських вантажів.

13.4. Обґрунтування можливостей перевезення вантажів (на прикладі залізничного транспорту).

13.5. Державне регулювання пасажирських перевезень.

 

 

13.1 Транспорт як об’єкт планування та державного регулювання

 

Транспорт– галузь інфраструктури. Її призначення – обслуговування галузей матеріального виробництва, невиробничої сфери та населення шляхом надання послуг щодо переміщення вантажів та пасажирів. За цієї причини функціонування транспорту з перевезення вантажів відносять до матеріального виробництва, а з перевезення населення – до невиробничої сфери.

Продукцією галузі є послуга з перевезення вантажів та пасажирів. Вона не має матеріально-речового характеру, але (як і всяка інша продукція) має вартість, і таким чином, збільшує вартість продукції, яка створена у інших галузях народного господарства, та привносить свій внесок до загального обсягу, створеного у країні ВНП та НД.

Транспорт, що займається перевезеннями вантажів – вантажний транспорт, а перевезеннями пасажирів – пасажирський.

В Україні для перевезення народногосподарських вантажів та пасажирів використовуються такі 6 видів транспорту: залізничний, автомобільний, водний (морський та річковий), авіаційний та трубопровідний. В останні роки провідне місце в обсязі транспортної роботи посідає автомобільний транспорт (більш ніж 50%), а в обсязі перевезень вантажів – залізничний (до 40%).

При виборі виду вантажного транспорту необхідно врахувати такі критерії:

- вид вантажу (продукції);

- відстань доставки вантажу (особливо важливо для вантажів, що швидко псуються);

- вартість доставки вантажу.

Найбільш дешевим видом транспорту сьогодні є трубопровідний. Однак ним можна перевозити лише окремі види вантажів. Іншим дешевим транспортом є водний. Однак він має сезонний характер (особливо річковий), не скрізь є суднохідні водойми та швидкість доставки вантажу невелика.

Далі йде залізничний транспорт. Розвиненість в Україні мережі залізничних доріг та достатньо висока швидкість доставки ним вантажів сприяє тому, що цей вид транспорту стає домінуючим у загальному обсязі перевезень. Його доцільно використовувати для перевезення великих за обсягом вантажів на великі відстані.

Головними завданнями транспорту є задоволення потреб галузей народного господарства у перевезенні вантажів, а населення – у переміщенні. Для вирішення цих головних завдань транспорту треба вирішити такий комплекс заходів:

· підвищити ефективність використання всіх видів транспорту;

· скоротити терміни доставки вантажів;

· обновити транспортний парк;

· скоротити витрати, а відповідно, і вартість перевезень;

· підвищити якість обслуговування пасажирів.

Результати функціонування транспорту вимірюються показниками його продукції та роботи.

Показниками продукціїє:

1. Обсяг перевезень вантажів (Q пер) характеризує масу вантажу, що перевозиться і, відповідно, вимірюється в тоннах.

2. Чисельність пасажирів (Т пас) характеризує кількість перевезених пасажирів і визначається за кількістю проданих білетів.

Показниками роботи транспорту є:

1. Обсяг вантажообороту (Q ван.об) характеризує роботу щодо переміщення вантажів на певну відстань і, відповідно, вимірюється у тонно-кілометрах (т·км).

2. Обсяг пасажирообороту (Q пас.об), характеризує роботу щодо пересування пасажирів на певну відстань і, відповідно, вимірюється у пасажиро-кілометрах (пас·км).

3. Обсяг приведеного вантажообороту (Q пр.ван.об), характеризує роботу усього транспорту загалом. Визначається додаванням першого та другого показника. Але при цьому обсяг пасажирообороту за допомогою відповідних коефіцієнтів перерахунку перераховується у вантажообіг. Вимірюється цей показник у наведених тонно-кілометрах.

Q пр.ван.об = Q ван.об + Q пас.об × k пр,(13.1)

де k пр –коефіцієнт приведення для відповідного виду транспорту.

Наприклад, для залізничного транспорту k пр = 0,112. У даному коефіцієнті враховується середня вага пасажира (80 кг) та кількість (вага) вантажу, який дозволено безкоштовно перевозити разом із пасажиром (32 кг).

Між показниками роботи транспорту та продукції транспорту існує така залежність:

Q ван.об = Q пер × l пер, (13.2)

де l пер- дальність перевезень вантажів, км

Q пас.об = Т пас × L пер,(13.3)

де L пер – дальність поїздки пассажира, км.

Звідси випливають формули розрахунку середньої дальності однієї поїздки пасажира (L пер) та середньої дальності перевезення вантажів (l пер):

l пер=∑Q ван/об :∑ Q пер,(13.4)

L пер = ∑Q пас/об : ∑Т пас(13.5)

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.