Здавалка
Главная | Обратная связь

Служба безпеки УкраїниСлужба безпеки України (СБУ) — це державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України. Правовою основою діяльності Служби безпеки є Закон України "Про Службу безпеки України" від 25 березня 1992 р.


_________________________________________________________ 193

Закон складається з семи розділів.

1. Загальні положення.

2. Система і організація діяльності Служби безпеки.

3. Кадри Служби безпеки.

4. Повноваження Служби безпеки.

5. Соціальний і правовий захист військовослужбовців і
працівників Служби безпеки.

6. Контроль і нагляд за діяльністю Служби безпеки.

7. Відповідальність за порушення у сфері діяльності Служби
безпеки.

До органів СБУ приймаються на конкурсній, добровільній і договірній основі громадяни України, здатні за діловими та моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров'я ефективно виконувати службові обов'язки.

На Службу безпеки покладається захист державного сувереніте­ту, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного та оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб. Завданнями Служби безпеки також є: запобігання злочи­нам проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованій злочинній діяльності у сфері управління та економіки, легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, виявлення, припинення та розкриття їх.

Служба безпеки України підзвітна Президентові України й підконтрольна Верховній Раді України. Діяльність Служби безпеки має здійснюватися на основі дотримання прав і свобод людини, позапартійності та відповідальності перед народом.

При виконанні своїх функцій Служба безпеки, як і міліція, органи Прикордонної служби та ряд інших визначених законом органів, можуть вдаватися до оперативно-розшукової діяльності.

§93* Поняття оперативно-розшукової діяльності

Оперативно-розшукова діяльність — це система гласних і негласних пошуків, розвідувальних і контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів. її здійснення будується на засадах законності, дотримання

13 — 5-1314


194______________________________________ —

прав і свобод людини та громадянина, взаємодії з органами управління та населенням.

Ця діяльність регламентується Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18 лютого 1992 р., згідно з яким до неї можна вдаватися за наявності, зокрема, таких підстав:

• достатня інформація про злочини, що готуються або вже
вчинені невстановленими особами;

• запити повноважних державних органів, установ та
організацій про перевірку осіб у зв'язку з їх допуском до
державної, військової та службової таємниць;

• потреба в одержанні розвідувальної інформації в інтересах
безпеки суспільства і держави.

§94. Органи юстиції

Міністерство юстиції України є центральним органом виконавчої влади, який організує здійснення державної правової політики, керує дорученою йому сферою управління, несе відповідальність за її стан та розвиток.

Основними завданнями Міністерства юстиції є:

1) організація здійснення державної правової політики;

2) забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина у
певній сфері;

3) підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства,
його систематизація, розроблення проектів нормативно-правових актів
та міжнародних договорів України з правових питань, проведення
правової експертизи проектів нормативно-правових актів, державна
реєстрація нормативно-правових актів, ведення Єдиного державного
реєстру таких актів;

4) планування за пропозиціями інших центральних органів
виконавчої влади законопроектної роботи та роботи з адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

5) забезпечення реалізації державної правової політики,
державної політики з питань громадянства, міжнаціональних та
міграційних відносин;

6) організаційне, матеріально-технічне забезпечення судів
загальної юрисдикції, організація виконання рішень судів та інших
органів, робота з кадрами, експертне забезпечення правосуддя;

7) організація роботи нотаріату та органів реєстрації актів
громадянського стану;


_________________________________________________________ 195

8) розвиток правової інформатизації, формування у громадян
правового світогляду;

9) здійснення міжнародно-правового співробітництва.
Органами Міністерства юстиції України, зокрема, є:

• Головне управління юстиції Міністерства юстиції України
в Автономній Республіці Крим;

• обласні управління юстиції;

• Київське міське управління юстиції;

• Севастопольське міське управління юстиції;

• районні управління юстиції;

• науково-дослідні інститути судових експертиз (Київ, Львів,
Донецьк, Одеса, Харків).

Очолюють місцеві органи юстиції начальники управлінь, які призначаються Міністерством юстиції України.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.