Здавалка
Главная | Обратная связь

Органи Державної прикордонної служби УкраїниДержавна прикордонна служба України є правоохоронним органом спеціального призначення, на який покладається завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону на суші, морі, річках та озерах, а також охорону суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні.

Основними повноваженнями прикордонної служби є:

• припинення будь-яких спроб незаконної зміни проходження
лінії державного кордону України;

• здійснення прикордонного контролю і пропуску через
державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та
іншого майна, а також виявлення і припинення випадків
незаконного їх переміщення;

• участь у боротьбі з організованою злочинністю та протидія
незаконній міграції на державному кордоні України;

• охорона суверенних прав України в її виключній (морській)
економічній зоні та контроль за реалізацією прав і
виконанням зобов'язань у цій зоні інших держав;

• ведення розвідувальної, інформаційно-аналітичної та
оперативно-розшукової діяльності в інтересах забезпечення
захисту державного кордону;

• контроль за дотриманням суднами та кораблями


196_____________________________________________

встановленого порядку плавання в територіальних і внутрішніх водах України;

• участь у виконанні заходів територіальної оборони у
боротьбі з тероризмом і припиненні збройних конфліктів
на державному кордоні.

Державна податкова адміністрація

Державна податкова адміністраціяУкраїни є центральним органом виконавчої влади. Головним завданням Державної податкової адміністрації та її служб на місцях є: контроль за дотриманням податкового законодавства, за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджету податків, зборів, інших обов'язкових платежів, установлених законодавством. Державні податкові адміністрації мають право:

• здійснювати перевірки фінансових та інших документів;

• вилучати необхідні довідки і документи;

• обстежувати виробничі та інші приміщення;

• застосовувати фінансові санкції до юридичних і фізичних
осіб.

У системі податкової адміністрації створена І діє податкова міліція.

Митна служба

Митна служба Українице єдина загальнодержавна система, яка складається з митних органів та спеціалізованих митних установ і організацій. Сьогодні митні органи забезпечують контроль більш ніж восьми тисяч кілометрів митного кордону, який збігається з державним кордоном (з них 2252 км в акваторії Чорного та Азовського морів). Виняткове значення митної служби обумовлюється також тим, що кожного року сотні тисяч громадян України й іноземців перетинають державний кордон, через кордон перевозяться мільйони тонн вантажів і цей потік швидко зростає.

Організація, структура і функції митної служби регулюються Митним кодексом України (МКУ), прийнятим 11.07.2002 Законом України та іншими нормативними актами.

Митні органи виконують такі основні завдання:


_________________________________________________________ 197

• захист економічних інтересів України та боротьба з
контрабандою;

• контроль за додержанням законодавства з питань митної
справи;

• здійснення митного контролю та митного оформлення
товарів і транспортних засобів, що перетинають митний
кордон України;

• контроль за дотриманням правил переміщення валютних
цінностей;

• сприяння захисту інтелектуальної власності фізичних і
юридичних осіб;

• створення сприятливих умов для прискорення товарообігу
та пасажиропотоку через митний кордон;

• забезпечення виконання зобов'язань, передбачених
міжнародними договорами України з питань митної справи.

До системи митних органів та спеціалізованих митних установ і організацій належать: спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи; регіональні митниці, митниці, митні пости, митна варта, митні лабораторії; експлуатаційні, транспортні, інформаційно-аналітичні, кінологічні та інші спеціалізовані установи та освітні організації.

Регіональна митниця є митним органом, який на території закріпленого за ним регіону здійснює митну справу та керівництво діяльністю підпорядкованих йому митниць та спеціалізованих митних установ і організацій.

Митниця є митним органом, який безпосередньо забезпечує виконання законодавства з питань митної справи, справляння податків та зборів тощо. Кожна митниця є юридичною особою і діє в межах визначеної для неї території. У складі митниці в пунктах пропуску через митний кордон України та на інших об'єктах зі значним обсягом зовнішньоекономічних операцій можуть створюватись митні пости на правах структурних підрозділів митниці.

Митний пост безпосередньо здійснює митний контроль та оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон. Митний пост створюється в міру необхідності у населених пунктах, на залізничних станціях, аеропортах, морських та річкових портах тощо.

Митна варта - спеціальні підрозділи митних органів, призначені для виявлення, розкриття, припинення та профілактики порушень митних правил, охорони територій, будівель, споруд та приміщень


198_____________________________________________©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.