Здавалка
Главная | Обратная связь

Державний департамент України з питань виконання покараньДержавний департамент України з питань виконання покарань здійснює керівництво органами і установами виконання покарань та забезпечує єдину державну політику у сфері виконання кримінальних покарань. Департамент має у своєму підпорядкуванні воєнізовані формування.

Органами виконання покарань є: Державний департамент України з питань виконання покарань, його територіальні органи управління та кримінально-виконавча інспекція. Кримінально-виконавча інспекція виконує покарання у вигляді громадських і виправних робіт, а також у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, здійснювати контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням.

Установами виконання покарання є:

1) арештні доми (виконують покарання у вигляді арешту);

2) виправні центри (виконують покарання у вигляді обмеження
волі);


_________________________________________________________ 187

3) виправні колонії (виконують покарання у вигляді позбавлення
волі на певний строк і довічного позбавлення волі);

4) виховні колонії (виконують покарання у вигляді позбавлення
волі на певний строк стосовно засуджених неповнолітніх).

Департамент забезпечує охорону слідчих ізоляторів, тюрем, лікувально-трудових колоній, інших установ виконання покарань, забезпечує організацію виховної роботи з особами, які позбавлені волі, запобігання злочинам, дисциплінарним проступкам з боку засуджених. Департамент організовує також виробничо-господарську діяльність з наданням засудженим роботи, забезпечення їх професійної підготовки та загальноосвітнього навчання.

Службами департаменту здійснюється медичний контроль за станом здоров'я засуджених та надання їх необхідної медичної допомоги, переведення засуджених осіб з однієї до іншої установи кримінально-виконавчої системи, передача (екстрадиція), згідно з міжнародними договорами, осіб, які звинувачуються у вчиненні злочинів, організується виконання актів амністії і помилування.

Служби департаменту за участю міських і районних органів внутрішніх справ і центрів зайнятості вирішують питання щодо надання допомоги особам, звільненим з місць позбавлення волі, в їх трудовому і побутовому влаштуванні.

У своїй діяльності працівники департаменту керуються Виправно-труцовим кодексом, "Положенням про Державний департамент Украї­ни з питань виконання покарань" та іншими нормативними актами.

§88. Державна судова адміністрація України

З метою здійснення організаційного забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції та інших органів і установ судової системи України створена Державна судова адміністрація України (далі ДСА України). ДСА України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Основним завданнями ДСА України є:

1. Забезпечення належних умов для діяльності судів загальної
юрисдикції, кваліфікаційних комісій суддів, органів
суддівського самоврядування, Академії суддів України.

2. Забезпечення фінансування діяльності кожного суду згідно із
затвердженими нормативами.


188________________________________________

3. Організація та фінансування будівництва і ремонту будинків
та приміщень судів, забезпечення їх технічного оснащення,
створення бібліотек судів та формування їх фондів.

4. Вивчення практики організації діяльності судів та внесення
пропозицій щодо її вдосконалення.

5. Організація роботи з ведення судової статистики, діловодства
та архіву.

6. Організація розгляду звернень громадян, заяв і скарг на
діяльність суддів, виявлення причин і умов, що породжують
ці скарги, та вжиття заходів щодо їх усунення.

7. Забезпечення необхідних умов для підвищення кваліфікації
суддів та працівників апарату судів.

8. Здійснення матеріального і соціального забезпечення суддів,
у тому числі суддів у відставці, а також працівників апарату
судів.

9. Забезпечення незалежності, недоторканності і безпеки судів.
Голову ДСА України призначає на посаду та звільняє з посади

Президент України. ДСА України є юридичною особою, вона здійснює свої повноваження безпосередньо та через територіальні управління державної судової адміністрації.


_________________________________________________________ 189©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.