Здавалка
Главная | Обратная связь

Авторське право. Суміжні праваАвторське право— це сукупність правових норм, якими регулюються майнові і немайнові відносини, пов'язані зі створенням і використанням творів літератури, науки та мистецтва. Основні положення авторського права передбачені Цивільним кодексом України та Законом України "Про авторське право та суміжні права". Авторське право поширюється як на обнародувані, так і на необнародувані твори в галузі літератури, науки і мистецтва незалежно


_________________________________________________________ 229

від їх призначення, жанру, достоїнства, обсягу, мети, а також способу відтворення, виражені в усній, письмовій або будь-якій іншій формі.

Об'єктами авторського права є книги, брошури, статті, музичні твори, сценарії, хореографічні твори, твори живопису, скульптури, графіки, дизайну, твори архітектури, садово-паркового мистецтва, кінофільми, відеофільми та ін.

Авторові належить право:

1) на опублікування, відтворення і розповсюдження свого твору
всіма дозволеними законом способами під своїм ім'ям, під умовним
ім'ям (псевдонімом) або без зазначення імені (анонімно);

2) на недоторканність твору;

3) на одержання винагороди за використання твору іншими
особами, крім випадків, зазначених у законі.

При виданні, публічному виконанні або іншому використанні твору забороняється без згоди автора вносити будь-які зміни як у сам твір, так і в його назву. Забороняється також без згоди автора супроводжувати твір при його виданні ілюстраціями, передмовами, післямовами, коментарями, будь-якими поясненнями..

Авторові твору, створеного в порядку виконання службового завдання в науковій або іншій організації, належить особисте немайнове право на цей твір. Авторське право на радіо- і телевізійні передачі належить радіотелевізійним організаціям, що передають їх, а на твори, включені в ці передачі, — їх авторам.

Використання твору автора (в тому числі переклад на іншу мову) іншими особами допускається не інакше, як на підставі договору з автором або його правонаступником, крім випадків, зазначених у законі.

Допускається без згоди автора і без виплати авторського гонорару, але із зазначенням імені автора:

1) використання цитат з опублікованого твору;

2) публічне виконання музичних творів під час офіційних та
релігійних церемоній;

3) вільне відтворення бібліотеками та архівами примірників
твору репрографічним способом з метою освіти, навчання,
приватного дослідження;

4) вільне відтворення примірників твору для навчання за
умовами, якщо обсяг такого відтворення відповідає зазначеній
меті;

5) вільне відтворення творів у особистих цілях або для
звичайного кола сім'ї.


230________________________________________

Авторське право діє протягом усього життя автора і 70 років піс­ля його смерті. Воно переходить у спадщину, але право автора на ім'я і право на недоторканність твору не переходять за спадкоємством.

Суміжними правамивважаються права виконавців літератур­них, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних та інших творів; виробників фонограм і відеограм; організацій про­грам (передач) мовлення.

Виконавці здійснюють свої права за умови дотримання ними прав авторів виконуваних творів. Виробники фонограм і відеограм повинні дотримуватись прав суб'єктів авторського права і виконавців, організації програм мовлення повинні дотримуватись прав суб'єктів авторського права і виконавців. Організації програм мовлення пови­нні дотримуватись прав суб'єктів авторського права, виконавців, виробників фонограм і відеограм.

Майнові права і право інтелектуальної власності на об'єкти суміж­них прав (право на використання об'єкта суміжних прав та ін.) нале­жать відповідним виконавцям, виробникам та організаціям мовлення.

Строк чинності суміжних майнових прав спливає через 50 років з моменту їх виникнення.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.