Здавалка
Главная | Обратная связь

Припинення шлюбу і визнання шлюбу недійснимШлюб припиняється внаслідок смерті або оголошення в судовому порядку померлим одного з подружжя. За життя шлюб може бути розірваний шляхом розлучення за заявою одного з подружжя або їх обох.

Розірвання шлюбу може провадитися як у судовому порядку, так і органами реєстрації актів цивільного стану.

Подружжя, яке не має дітей, має право подати до державного органу реєстрації актів цивільного стану заяву про розірвання шлюбу. Цей орган виносить постанову про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання заяви, якщо вона не була відкликана. Шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору.

В органах реєстрації актів цивільного стану шлюб розривається також за заявою одного з подружжя, якщо другий із подружжя:

1) визнаний безвісно відсутнім;


____________________ .____________________________ 267

2) визнаний недієздатним;

3) засуджений за вчинення злочину до позбавлення волі на строк
не менш як три роки.

Подружжя, яке має дітей, наділене правом подати до суду заяву про розірвання шлюбу. Суд виносить рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що заява відповідає справжній волі дружини та чоловіка і що після розірвання шлюбу не будуть порушені їхні осо­бисті та майнові права, а також права їхніх дітей. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання заяви. До закінчення цього строку дружина і чоловік мають право відкликати заяву. Позов про розірвання шлюбу може бути пода­ний і одним із подружжя. Але позов не може бути пред'явлений про­тягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини, крім випадків, коли один із подружжя вчинив щодо другого з подружжя або дитини протиправну поведінку, яка містить ознаки злочину.

При розгляді справи про розірвання шлюбу суд повинен установити справжні мотиви розлучення, з'ясувати фактичні взаємини подружжя і вжити заходів до примирення, якщо це не суперечить моральним засадам суспільства.

Шлюб розривається, якщо судом буде встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження сім'ї стали неможливими і спільне життя подружжя суперечило б інтересам одного з них та інтересам їхніх дітей.

Від розлучення подружжя слід відрізняти визнання шлюбу недійсним. Визнання шлюбу недійсним провадиться в судовому порядку і лише тоді, коли були порушені умови укладання шлюбу, зокрема:

• якщо шлюб зареєстрований з особою, яка перебуває в
іншому зареєстрованому шлюбі;

• коли шлюб зареєстрований між особами, які є родичами
прямої лінії споріднення;

• коли шлюб був зареєстрований без вільної згоди жінки або
чоловіка;

• коли такий шлюб є фіктивним, тобто без наміру створення сім'ї;

• коли шлюб зареєстрований з особою, яка визнана
недієздатною.

Шлюб, визнаний судом недійсним, вважається таким з часу його укладення. Суд вирішує й інші питання щодо прав і обов'язків осіб, які перебувають у фіктивному шлюбі.


268________________________________________

Визнання шлюбу недійсним не впливає на права дітей, які народилися в такому шлюбі. Діти, зачаті або народжені у шлюбі, визнаному недійсним, мають ті самі права та обов'язки, що й діти, народжені в дійсному шлюбі.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.